Slovesné tvary v různých osobách a způsobech

Report
Název školy
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1989
Název projektu
„EU Peníze školám ZŠ Domažlice“
Číslo a název
šablony klíčové
aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada
VY_32_INOVACE_21_01_14
Název materiálu
Jméno
vyučujícího
Vyjmenovaná slova po B, pravopis
Třída
6.
Mgr. Marie Kufnerová
Předmět
Čj
Datum vytvoření
24.10.2012
Metodika:
• Nejdříve jsou vyjmenovaná slova po B pro
připomenutí
• Poté následují cvičení s řešením
Vyjmenovaná slova po B
Být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek,
obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk , Přibyslav ( babyka,
Zbyněk, Zbyšek, Bydžov)
!!! Pozor !!!
Bydlo (příbuzné k být) x bidlo (dřevěná tyč)
Být (existovat) x bít (mlátit)
Nabýt (nabýt vědomosti) x nabít (nabít pušku)
Dobýt (hrad) x dobít (srnu)
Býlí (plevel) x bílý (barva)
Doplň i / y :
Dob__vatelé úspěšně dob__li hrad. Práskal nad
koňmi b__čem. Pálí ho dobré b__dlo. Moje teta
B__dlí v B__džově. Natřel plot b__lou barvou.
Dob__tek se pásl na poli. V b__tě jsme přestěhovali
Náb__tek. Vojáci nab__li pušky. Zb__něk nab__l nové
vědomosti. Vypili jsme b__linkový čaj. B__strá
Kob__lka přeskočila překážku, která neb__la vidět.
Nové ub__tování se nám líb__lo, b__tovka neb__la velká,
ale zab__dleli jsme se rychle. Kdyb__s b__l přijel, viděli
b__chom Tě.
Doplň i / y :
Dobyvatelé úspěšně dobyli hrad. Práskal nad
koňmi bičem. Pálí ho dobré bydlo. Moje teta
bydlí v Bydžově. Natřel plot bílou barvou.
Dobytek se pásl na poli. V bytě jsme přestěhovali
nábytek. Vojáci nabili pušky. Zbyněk nabyl nové
vědomosti. Vypili jsme bylinkový čaj. Bystrá
kobylka přeskočila překážku, která nebyla vidět.
Nové ubytování se nám líbilo, bytovka nebyla velká,
ale zabydleli jsme se rychle. Kdybys byl přijel, viděli
bychom Tě.
Vymysli věty s těmito slovy:
být
Bít
bydlo
bidlo
nabýt
nabít
býlí
bílý
dobýt
dobít
Řešení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Být : Včera jsme byli doma.
Bít: Zbil psa holí.
Bydlo: Pálí ho dobré bydlo.
Bidlo: Slepice seděly na bidle.
Nabýt: Petr nabyl nové znalosti z matematiky.
Nabít: Lovci nabili své pušky.
Býlí: Na louce roste býlí.
Bílý: Bílý sníh padal celou noc.
Dobýt: Husité dobyli opevněný hrad.
Dobít: Myslivec dobil postřelenou srnu.
Zdroje:
• Vlastní tvorba autora

similar documents