W. Shakespeare – dílo

Report
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_ČjL.1.59
Vytvořeno:
Ověřeno:
2. 4. 2013
4. 4. 2013
Třída:
1. VE
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Jazyk a jazyková komunikace.
Český jazyk a literatura
1.
Mgr. Martina Sedlářová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
žádné
Klíčová slova: William Shakespeare, Hamlet, Othello, Macbeth, Král Lear, Večer
tříkrálový, Kupec benátský, Veselé paničky windsorské, Jak se vám líbí, Zkrocení zlé
ženy, Sen noci svatojánské, Mnoho povyku pro nic, Romeo a Julie, blankvers,
tragédie, komedie, Richard II., Richard III., Jindřich IV., Jindřich V., Jindřich VI., Julius
Caesar, Bouře, Zimní pohádka
Anotace:
Žák se z prezentace dozví o nejvýznamnějších dílech Williama Shakespeara .
V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených otázek.
William Shakespeare - dílo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Literární dílo rozděleno na 2 období –
předělem je rok 1600
I.období (optimismus)
Veselohry, historické hry (anglické a starověké dějiny)
Na konci tohoto období vznikla tragédie Romeo a Julie
Komedie
Zkrocení zlé ženy (1593)
Sen noci svatojánské (1595)
Kupec benátský (1597)
Mnoho povyku pro nic (1598)
Veselé paničky windsorské (1598)
Jak se vám líbí (1599)
Večer tříkrálový (1600)
v nich ženy, hrdinky, energické, zdravě dravé, optimistické X
středověké ženy - světice
•
•
•
•
•
•
•
•
Historické hry
Jindřich IV. (1596)
Jindřich V. (1599)
Jindřich VI. (1589)
Richard II. (1595)
Richard III. (1593)
Julius Caesar (1599)
Romantická tragédie – Romeo a Julie (1595)
• II. období:
• zklamání a rozčarování z vývoje společnosti, pesimismus,
životní zklamání, vznik nejslavnějších tragédií
• Na sklonku života – smířlivost – v hrách Zimní pohádka (1611)
nebo Bouře (1612)
•
•
•
•
•
Tragédie
Hamlet (1601)
Othello (1604)
Král Lear (1606)
Antonius a Kleopatra (1607)
• Hamlet, kralevic dánský
• Dánský král umírá za podivných okolností, kralevic Hamlet se
od jeho ducha dozvídá, že za smrt je zodpovědný Hamletův
strýc a králův bratr Klaudius.
• Ten nalil do králova ucha jed během spánku a stal se novým
vládcem Dánska.
• Hamlet chce pomstít smrt svého otce, a aby zmátl okolí,
předstírá šílenství.
• Hamlet s kočovnými herci zinscenuje na hradě představení,
jehož děj zobrazuje události při otcově vraždě.
• Klaudius pochopí, že Hamlet vše ví, chce se ho proto zbavit a
posílá ho do Anglie, kde ho má zabít král na základě dopisu.
Hamlet se však o dopisu dozví, zmocní se jej a zamění ho,
výsledkem je pak poprava doručitelů, Hamletových špehů.
• Hamlet se vrací zpět do Dánska.
• Na hřbitově se setkává s přítelem Horaciem a s hrobníky, kteří
právě vykopávají hrob pro Ofélii, jež se z nešťastné lásky k
Hamletovi pomátla a utopila.
• Hamlet ještě před odjezdem do Anglie neúmyslně a náhodně
zabije Oféliina otce Polonia, Hamlet ho probodl, když stál za
závěsem v ložnici královny a poslouchal (byl příznivcem
Klaudia).
• Oféliin bratr Laertes se vrací z Francie, aby pomstil smrt svého
otce.
• Dochází k souboji mezi Hamletem a Laertem, Hamlet v souboji
vítězí, ale Laertův meč je otráven, a tak zraněný Hamlet
pomalu umírá.
• Ještě před svou smrtí však zabíjí krále a je svědkem i matčiny
smrti, která náhodou vypila pohár otráveného vína.
• Ještě před svou smrtí však zabíjí krále a je svědkem i matčiny
smrti, která náhodou vypila pohár otráveného vína určeného
původně pro Hamleta.
• Na poslední chvíli ještě Hamlet zabrání sebevraždě Horatia,
neboť on jediný může objasnit celý tragický příběh.
• Umírající Hamlet dal ještě souhlas norskému vojevůdci
Fortinbrasovi, aby se stal dánským králem.
• Záměr:
• bezohledná touha po moci, intriky, násilí
• úvahy o smyslu života, osamocený člověk ve světě zločinu je
bezmocný
•
•
•
•
•
•
•
•
„Žít, nebo nežít – to je oč tu běží: (…)
Hamlet se snaží pochopit rozumem smysl lidské existence
Rozum je však charakteristický pro renesanci
a humanismus, přesto k řešení problémů nepřispívá,
ale pomohl Hamletovi odkrýt přetvářku nového krále
(v divadelní představení)
Hamlet – (angl. samota)
plný rozporů, váhavý, touží po činu, ale je neschopný jej
uskutečnit, je plný pochyb o smyslu života
• Touto tragédií se nechali inspirovat např. Karel Čapek
(Apokryfy)
• V. Holan (Noc s Hamletem)
• I. Vyskočil (HaPrDáns)
• Citáty z díla:
• „Být, nebo nebýt – to je otázka:
• Je důstojnější zapřít se a snášet vrtochy osudu a jeho rány,
anebo se vzepřít moři trápení a skoncovat to navždy? Zemřít,
spát – a je to. Spát a navždy ukončit a věčné útrapy a strázně,
co údělem jsou těla – co si můžem přát víc, po čem toužit?
• Zemřít, spát – spát, možná snít a právě v tom je zrada.“
(Překlad M. Hilský)
• Othello, mouřenín benátský (1604)
• Othello – pokřtěný Maur, je generálem ve službách benátské
republiky.
• Ožení se tajně s Desdemonou.
• Jeho pobočník a ctižádostivý důstojník Jago nenávidí svého
představeného, černého generála Othella, protože se mu
nedostalo povýšení.
• Othello připlouvá na ostrov Kypr jako vůdce výpravy proti
Turkům.
• Jago zasévá do duše Othellovy různými narážkami
pochybnosti o Desdemonině věrnosti.
• Nakonec nastraží léčku v podobě šátku (1. Othelův dar
Desdemoně), aby vzbudil u Othella žárlivost
• (je prý mu nevěrná s mladým pobočníkem Kasiem), jejíž obětí
se stává Desdemona, zaškrcená Othellem.
• I když Jagova žena Emilie prozrazuje intriku, pro Othella pozbyl
už život smysl.
• Jago prchá, je chycen, přiznává se, ale ještě probodne Emilii.
• Zoufalý Othello zraní Jaga a sám spáchá sebevraždu.
• Jedná se o tragédii žárlivosti.
• Desdemona:
• „A slituj se i ty! Co živa jsem ti zlého nic neudělala, nikdy Cassia
nemilovala jinak, než se sluší milovat bližního, nic nikdy nedala
mu!“
• Othello: „Lžeš, viděl jsem tvůj šátek v jeho ruce. Zatvrzuješ mi
srdce v těle, lhářko, a nutíš mě, bych sprostou vraždou zval, co
učiním a co jsem chtěl mít žertvou. Já jsem ten šátek viděl!“
• Desdemona: „Tak jej našel. Nikdy jsem mu jej nedala. Vzkaž pro
něj, ať vyzná, co je pravda!“
• Othello: „Už se přiznal!“
• Desdemona: „K čemu se přiznal?“
• Othello: „Že tě měl.“
• Desdemona: „To není možná, že by říkal.“
• O.: „Teď už ne. Je němý. Navždy. Poctivý Jago postaral se o to.“
• Shakespearovské drama – znaky:
• Klasik světového dramatu – neomezenost místa, času a látky –
vše nadčasově platné.
• Obraz pozemského života, kladných i záporných lidských
vlastností (žárlivost, vášeň, přátelství, věrnost, touha po moci,
majetku, nenávist).
• Žárlivost – Othello;
• ctižádost a touha po moci – Macbeth;
• neschopnost rozpoznat zlo – Král Lear;
• váhavost, nedůvěřivost, úvahy o smyslu života, touha naplnit
ideály X povinnost trestat zlo – Hamlet;
• věrnost, boj o právo na život, lásku – Romeo a Julie
• Příčiny tragédií:
• lidské vášně, náhoda (ne osud jako v antickém dramatu, proti
němuž je vzpoura marná)
• komické prvky nejsou ostře odděleny od tragických
• lidové postavy (Juliina chůva)
• nedodržování tří jednot
• jazyk veršovaný (blankvers – nerýmovaný pětistopý jamb)
• se střídá s prózou (nejnižší vrstvy, komické postavy);
• lidový jazyk
• Na jaká období se dělí Shakespearovo dílo?
• I. období do roku 1600 – pro ně je příznačný optimismus
• II. období – zklamání z vývoje společnosti, pesimismus
• Vyjmenujte některé Shakespearovy komedie.
•
•
•
•
•
•
•
Zkrocení zlé ženy
Sen noci svatojánské
Kupec benátský
Jak se vám líbí
Večer tříkrálový
Mnoho povyku pro nic
Veselé paničky windsorské
• Jaké vlastnosti mají ženy v Shakespearových hrách?
• hrdinky, energické, zdravě dravé, optimistické, nezávislé
• jejich chování je ostře protikladné charakteru středověkých
žen, které jsou světicemi
• Které tragédie napsal po roce 1600?
•
•
•
•
Hamlet
Othello
Král Lear
Antonius a Kleopatra
• žádné

Navazující prezentace: VY_32_INOVACE_ ČjL.1.60 – W. Shakespeare – Romeo a Julie
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro
potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá
vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.

similar documents