NOVELLE - MinBarnehage.no

Report
NOVELLE
SJANGERTREKK
Sitat Johan Borgen:
«Forholdet mellom romanen og novella
er som forholdet mellom et maratonløp
og en hundremeter»
Litteratur – skjønnlitteratur – episk – novelle
Særtrekk
 -Kort
tekst (1-25 sider)
 -Foregår over kort tidsrom (nokre minutt –
eit par dagar)
 -Få personar med (1 til 2 personar)
 -Vi blir kjent med personane gjennom det
dei gjer, seier og tenkjer
 -Eitt høgdepunkt/vendepunkt (problem,
konflikt)
Fleire særtrekk



-Mykje informasjon «står mellom linjene»,
konflikten blir gjerne presentert indirekte.
Døme: Grete var ulukkeleg forelska –
Grete såg etter han, men han såg ikkje
henne. Dessutan hadde ho sett kor lenge
som han prata med Gina i friminuttet.
Nei, det var nok ingen vits i å prøve ein
gong. Grete bestemte seg for å gå heim.
-Ofte ei handling på overflata, og i tillegg
dreiar den seg gjerne om eit tema (kjærleik,
sorg, einsemd osv.)
-Ofte overraskande slutt. Gjerne open slutt.
Begynne
 Kronologisk:
å
begynne med starten
 Retrospektiv:
 å begynne med slutten
 In media res:
 å begynne midt i handlinga
Korleis skrive gode noveller? Her kjem nokre gode råd
Utvid augneblinken
 Skriv
meir detaljert om det som er viktig
 Døme: Ho var livredd, kan utvidast slik:
 Ho kjende blodet fossa i årene. Pulsen
dundra – ho syns ho kunne sjå hjarta
bevega seg utanpå anorakken - tenk om
han høyrde det?
Vis i staden for å seie
 Døme:
 Han
Han var lamslått, kan visast slik:
stod som ei statue over telefonen,
framleis med røyret i handa. Men han
snakka ikkje i det, og han høyrde ikkje
kva som vart sagt i andre enden.
Ikkje avslør alt med ein gong

Det blir meir spanande om du lar mykje vera
uvisst lenge i novella – viss du fortel at det
kjem til å skje tidleg i teksten, er det ofte ikkje
vits i å lese teksten for lesaren

Døme:
Han såg eit spøkelse i stova, kan
”sparast” slik:
Gardina blafra forsiktig, men ingen vindauge
var opne? Dei sat som frosne fast i sofaen –
likevel knirka golvet. Brått small døra att. Kva
var dette?

MILJØSKILDRING

Hei, tante Doris! Lenge siden sist. Vi er kommet til Barcelona, og
her skal vi være i fire dager. Hovedgata er smekkfull av turister,
butikker og restauranter – nå har vi akkurat brukte tre timer på
å forflytte oss 50 meter! På en eller annen måte er stemningen
helt annerledes her enn den er i Norge. Musikken er muntrere
og mer levende, og det er som om folk er på nippet til å synge
når de snakker med hverandre. I skyggen er det over 35
plussgrader. Svetten renner, og vi skifter T-skjorte minst fem
ganger daglig. Regntøyet har vi foreløpig ikke fått bruk for,
men takk likevel!
PERSONSKILDRING

Hobbitene er (eller var) et lite folk, omtrent
halvparten så høye som oss, og mindre enn de
skjeggete dvergene. Hobbiter har ikke skjegg. Det
er lite eller ingenting av trolldom ved dem, bortsett
fra den vanlige hverdagslige sorten som helper
dem å forsvinne stille og raskt når svære, dumme
folk som deg eller meg kommer tumlende fram og
bråker som elefanter så de kan høre det en
fjerdingmil unna. De (...) har lange, flinke, brune
fingrer, godmodige ansikter og ler dypt og fyldig
(særlig etter middag, som de spiser to ganger om
dagen så sant de kan).

similar documents