İTF – ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON ANABİLİM DALI

Report
İ.Ü
İstanbul Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji AD
Yoğun Bakım BD
Algoloji BD
2013
Web adresimiz http://www.itfanestezi.org
Sunum Planı
•
•
•
•
•
Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim
üyesi, hemşire, diğer personel)
• Akademik Faaliyet (2009-2013)
– İç yayın
– Dış yayın
• Eğitim Faaliyetleri
– Mezuniyet öncesi
– Mezuniyet sonrası
• Hizmet İstatistikleri (20092013)
– Poliklinik
– Laboratuar: Kanlı ve kansız
– Operasyon veya girişim
• Mali Analiz (2012-2013)
–
–
–
–
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
• Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
• Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
Misyon
Görev - Amaç
Anestezi-Yoğun Bakım ve Algoloji alanlarında
akademik yaşam beklentisi olan
uzman hekim yetiştirmek , uluslararası
düzeyde sağlık hizmeti
sunabilmek.
Heyecanımızı sürdürecek bilimsel etkinlikleri
gerçekleştirebilmek
Anabilim Dalı Tarihçesi
• İst. Tıp Fak Anesteziyoloji
Enstitüsü
Dr. Sadi Sun
1963
•
• İst. Tıp. Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Kürsüsü
Doç. Dr Faruk Or ( USA )
1967-1971
• Prof. Dr. Cemalettin Öner
1971- 1988
• Prof. Dr. Kutay Akpir
1988 – 2009
Yoğun Bakım Dalı
2005
• Algoloji Bilim Dalı
1990
• Anestezi Polikliniği
1990
• Türk Yoğun Bakım Derneği
1979
335 Uzman
İstanbul Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji AD
Öncü İşlemler
Uluslar arası
Ulusal
Anestezi
– Mg’un genel anestezi pratiğine
sokulması
– Tek akciğer ventilasyonu ve Postop analjezide
– Anestezide yapay solunum stratejileri
– Karaciğer Tx anestezisi
– Retrograd entübasyon
– Mg YB sedasyon ve deliryum
tedavisinde kullanımı
– Pentaglobin Sepsis
– Procalsitonin sepsiste marker
– Prone recruitment
–
–
–
–
–
–
İlkYoğun Bakım Servisi
PC ventilasyon
Jet ventilasyon
Hemofiltrasyon
Perkütan trakeotomi
ECMO
–
–
–
–
İlk Algoloji Bilim Dalı
Trigeminal sinir radyofrekans U
Spinal kord stimulasyon U
Pompa implantasyonu
Yoğun bakım
Algoloji
– Trigeminal sinir radyofrekans U
– Spinal kord stimulasyonu
İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD
Yurt Dışı Temsil
ANESTEZİ
–
–
–
–
Yöneticiler (Dernek vb)
Uluslararası Kongreler-Dergiler
•
Simpozyum konuşmacı
•
Oturum Başkanı
•
Hakemlik
Uluslararası Çalışma Koordinatör
Ulusal Delege
X
X
X
X
X
X
Yoğun Bakım
–
–
Yöneticiler (Dernek vb)
Uluslararası Kongreler-Dergiler
•
Simpozyum konuşmacı
•
Oturum Başkanı
•
Hakemlik
–
–
Uluslararası Çalışma Koordinatör
Algoloji
Ulusal Delege
Başkanlık
–
–
Yöneticiler (Dernek vb)
Uluslararası Kongreler-Dergiler
–
–
•
Simpozyum konuşmacı
•
Oturum Başkanı
•
Hakemlik
Uluslararası Çalışma Koordinatör
Ulusal Delege
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD
Yurt İçi Temsil
ANESTEZİ
–
–
Yöneticiler (Dernek vb)
Ulusal Kongreler-Dergiler
•
•
•
Simpozyum konuşmacı
Oturum Başkanı
Hakemlik
X
X
X
X
–
–
Ulusal Çalışma Koordinatör
Ulusal Delege
X
X
–
–
Yöneticiler (Dernek vb)
Ulusal Kongreler-Dergiler
X
Yoğun Bakım
•
•
•
Simpozyum konuşmacı
Oturum Başkanı
Hakemlik
X
X
X
–
–
Ulusal Çalışma Koordinatör
Algoloji
Ulusal Delege
X
X
–
–
Yöneticiler (Dernek vb)
Ulusal Kongreler-Dergiler
X
•
•
•
–
–
Simpozyum konuşmacı
Oturum Başkanı
Hakemlik
Ulusal Çalışma Koordinatör
Ulusal Delege
X
X
X
X
X
AD’a Eğitime Gelen Öğretim Üyesi-Hekim
1967-2013
Anestezi
Yoğun Bakım
Algoloji
Uzm.Dr. B Tufanoğlu, Kayseri
Uzm.Dr.A Saraçoğlu, İstanbul
Uzm.Dr.C Ünlü, İstanbul
Uzm.Dr.A Soltanzade, İran
Prof.Dr. Ş Otelcioğlu Selçuk Üniversitesi, Konya
Prof.Dr.H Şahin 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun
Prof.Dr.İ Katı Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van
Prof.Dr.L Döşemeci Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Prof.Dr.F Kahveci, Uludağ Üniversitesi, Bursa
Prof.Dr.İ Cinel Mersin Üniversitesi, Mersin
Prof.Dr.A Coşar, GATA, Ankara
Doç.Dr.EN Duman, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Prof.Dr. B Karamanlıoğlu, Trakya Üniversitesi, Edirne
Doç.Dr.Ö Köner, Haseki Kardiyoloji Enst., İstanbul
Prof.Dr. EN Duman Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Prof.Dr. F Guldoğuş 19 mayıs üniversitesi, Samsun
Doç.Dr.F Özkan 19 mayıs üniversitesi, Samsun
Prof.Dr.F Uğur Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Prof.Dr.Z Eti Marmara Üniversitesi, İstanbul
Yrd.Doç.Dr. H Süslü Maltepe Üniversitesi, İstanbul
Prof.Dr.A Önal Fırat Üniversitesi, Elazıg
Prof.Dr.S Güleç Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
Doç.Dr.A Alagöl Bağcılar Eğit. Araş. Hasta., İstanbul
Uzm.Dr.A Bilen Okmeydanı SSK Hast, Algoloji BD. İstanbul
Prof.Dr. B Karamanlıoğlu, Trakya Üniversitesi, Edirne
AD’da Yetişip Diğer Üniversitelerde Öğretim Üyesi
Olanlar 1967-2013
YURT DIŞI
•
Prof.Dr.Jozef KESECİOĞLU
•
Associate Prof. Ozan AKÇA
•
PhD.Ahmet Salih TÜTÜNCÜ
•
PhD.Semih GÜNGÖR
Utrecht /Hollanda
USA
USA
NewYork/ USA
YURT İÇİ
•
Prof.Dr.S.Ateş ÖNAL
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ
•
Prof.Dr.T.Simru TUĞRUL Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul
•
Doç.Dr.Veysel ERDEN
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
•
Doç.Dr.Serdar ÇELEBİ
Memorial Hospital , İstanbul
•
Doç.Dr.Ferdi MENDA
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi , İstanbul
•
Doç.Dr.Yüksel ELA
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon
•
Doç.Dr.Engin ERTÜRK
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
•
Doç.Dr.Fatma ÜLGER
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun
•
Doç.Dr.Ahmet DİLEK
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun
•
Y.Doç.Dr.Cengiz MORDENİZ
Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ
•
Y.Doç.Dr.Sibel ŞENER
Bilim Üniversitesi, İstanbul
•
Y.Doç.Dr.Oya CİĞERLİ
Bilim Üniversitesi , İstanbul
•
Y.Doç.Dr.Türker ŞENGÜL Bilim Üniversitesi , İstanbul
•
Y.Doç.Dr.Oya ÜNSAL
Bilim Üniversitesi , İstanbul
İşlem-Ameliyat Desteği İçin Gidilen Merkezler
–
–
–
–
Yüzüncü Yıl Üniversitesi -Van
Karadeniz Teknik Üniversitesi- Trabzon
Atatürk Üniversitesi- Erzurum
Dicle Üniversitesi- Diyarbakır
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
• Servis
– Yoğun Bakım: 21 yatak / 15 yatak
– Algoloji - 11 yataklı (3 tek yataklı, 3 iki yataklı,
2 özel oda)
• Poliklinikler: 2 oda Anestezi, 4 oda Algoloji
• Kan gazları Laboratuvarı 1
• Ameliyathane 35
• Kütüphane 1
• Toplantı Salonu (60 kişi)
• Küçük Hayvan Laboratuvarı 1-?
Anesteziyoloji AD
İnsan Kaynakları
70
60
60
48
50
44
48
40
33
2008
27
30
20
10 10
10
13
6
8
10
11 10
9
12 12
HA HA
0
prof
doç
uzm
asistan
2013
hemşire
Anestezi
Teknisyeni
3 HA
h.bakıcı idari sek.
AD Yayınları
Makale
16
15
15
15
14
14
12
11 11
13
2006
11
2007
10
8
8
2008
8
2009
7
6
4
5
4
3
4
3
2010
2011
2012
2013
2
0
Ulusal M
Uluslararası M
AD Yayınları
Bildiri
30
25
25
20
25
2006
19
2007
16
2008
16
15
2009
12
10
10
7
7
5
11
7
3
5
4
2
0
Ulusal
2010
2011
9
Uluslararası
2012
2013
Yayınlar
Kitap
25
20
20
2006
2007
15
2008
2009
2010
10
2011
6
2012
5
2
0
2
2
0
Ulusal K
1
2
0
0
1
1
1
Uluslararası K
1
2013
Anesteziyoloji AD
Dergi Editörleri
Ulusal
–
–
–
–
–
–
–
ANESTEZİ
Mert Şentürk
YOĞUN BAKIM
Nahit Çakar
Figen Esen
Lütfi Telci
ALGOLOJİ
Serdar Erdine
Süleyman Özyalçın
Gül Köknel Talu
Uluslararası
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1-2-5. SINIF EĞİTİMİ
• Teorik Dersler
– 1, 2, 5
• Pratikler
– 1.sınıf İlk Yardım
– 5.sınıf Ameliyathane, Yoğun Bakım ve Algoloji
• Sınavlar
– 1 (Uygulama, Test)
– 5 (Test)
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
2013 – 2014 V. Sınıf dersleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Genel anestezi ve ilkeleri
Prof. Dr. Mehmet TUĞRUL
1 saat
Genel anestezi ve İlkeleri
Doç.Dr.Mukadder ORJAN SUNGUR
Kan transfüzyonları
Prof. Dr. A. Emre ÇAMCI
Oksijen tedavisi
Prof.Dr.N.Mert ŞENTÜRK
Kardiyopulmoner resusitasyon
Prof. Dr. Kamil PEMBECİ
2 saat
Beyin Ölümü ve Etik Sorunlar
Yard. Doç.Dr. H. Ayşen YAVRU
Asit-Baz dengesi
Prof. Dr. Lütfi TELCİ
2 saat
Kritik Hastada Transport
Doç. Dr. Zerrin ÜLKE SUNGUR
Politravma ve şok
Doç. Dr. A.Kemalettin KOLTKA
Komalar
Doç. Dr. İ.Özkan AKINCI
Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Prof. Dr Gül KÖKNEL TALU
Klinikte Analjeziklerin Kullanımı
Prof. Dr.Emine TOZAN ÖZYUVACI
Sıvı- elektrolit dengesi
Doç. Dr. Tülay ÖZKAN SEYHAN
Kr. Ağrı Sendromları ve Girişimsel Yöntemler Prof. Dr Gül KÖKNEL TALU
Akut solunum yetersizlikleri
Doç. Dr. Evren ŞENTÜRK
Sepsis, Septik şok
Doç. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN
Yapay solunum
Doç. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN
Rejyonal anestezi ve lokal anestezikler Yard. Doç. Dr. Süleyman KÜÇÜKAY
Künt kafa travmalarına yaklaşım
Doç. Dr.İ.Özkan AKINCI
İntern Eğitimi
• Seçmeli
• Yoklama
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Asistan Eğitimi
• Adaptasyon Eğitimi (5 gün)
• Vizitler
• Hafta İçi Toplantılar
– Çarşamba sabah toplantıları
– Perşembe sabah toplantıları
– Yoğun bakım vaka toplantıları
– Sabah vaka toplantıları
• Her ayın ilk Cuma akşamı hastane dışı mezuniyet sonrası
bilimsel toplantı
– Taksim
SEMİNER PROGRAMI 2013-2014
Tarih
02/10/13
03/10/13
09/10/13
10/10/13
16/10/13
17/10/13
23/10/13
24/10/13
30/10/13
31/10/13
06/11/13
07/11/13
13/11/13
14/11/13
20/11/13
21/11/13
27 ve 28 /11/13
11/12/13
12/12/13
18/12/13
19/12/13
25/12/13
26/12/13
01/01/14
02/01/14
08/01/14
09/01/14
15/01/14
16/01/14
22/01/14
23/01/14
29/01/14
30/01/14
05/02/14
06/02/14
Seminer Konusu
Tanışma-Hoşgeldiniz
Mortalite Morbidite Toplantısı Hipertermik kemoterapi
Kanıta Dayalı Tıp
Dergi Klübü
Bayram
Bayram
Bariatrik cerrahi
Çocukta deliryum: riskler, önlemler
Psikiyatrik ve nöroradyolojik girişimlerde anestezi
Boğulma ve inhalasyon hasarı
Özel durumlarda rejyonel: diabet, böbrek yetersizliği,vb
Mortalite Morbidite Toplantısı
Preop. Solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi
Dergi Klübü
Böbrek işlev bozukluğu olan hastada anestezi: riskli cerrahiler, olası önlemler, izleme kriterleri…
Termoregülasyon ve anestezi
Sınav (4 ve 5/12/2013 tarihlerinde ise sınav değerlendirmesi)
Beyin Ölümü ve Donör Yönetim Organizasyonu
Dergi Klübü
Glisemi yönetimi hasta prognozunu etkiler mi?
Kalça protezi hakkında anestezist neler bilmeli: sementli, sementsiz, hangi çivi, hangi
yöntem,vs...
Gebelik ve rejyonel anestezi
Mortalite Morbidite Toplantısı
Tatil
Mortalite Morbidite Toplantısı
Gebelik ve genel anestezi
Dergi Klübü
Apneik Oksijenasyon ve bize öğrettikleri
Hipertansif hasta ve antihipertansifler
Güvenli cerrahi ve anestezistin sorumluluğu
Sepsiste serebral disfonksiyon
Preoperatif ICP kontrolü
Hızlı sıralı indüksiyonda yenilikler:Sellick Manevrası ve ötesi
Geriatrik hastanın farklılıkları
Mortalite Morbidite Toplantısı
Uzmanlık Öğrencisi
Cenk Şahan
Işıl Kesimci
Pelin Ağırgöl
Sünkar Kaya
Tuğçe Kuşku
Gülin Haroğlu
Ömür Nargileci
Orkhan Mammadov
Nihan Yaman
Filiz Tüzüner
Mesut Yornuk
Volkan Anaklı
M. Erdem Beyazıt
Burcu Başaran
Danışman
L.Telci
A. Yavru
M.O.Sungur
M.O.Sungur
N. Sivrikoz
M. Karadeniz
Ö. Akıncı
H. Oğuz
M. Büget
H.Oğuz
M. Şentürk
T. Özkan Seyhan
B. Akdoğan
G. Varansu
G. Orhun
E. Çamcı
Z. Ülke
Nur Canbolat
S. Küçükay
Emine Özkan
Alp Enişte
M.O. Sungur
G. Orhun
Esra Saka
Gamze Tanırgan
Emine Uzundere
Şükrü Onbaşı
Semiha Eren
Ayşe Gülşah Atasever
Bilge Şencan
Ararso K. Jimla
Burcu Başaran
Orkkhan Mammadov
Sünkar Kaya
A. Ali
T.Özkan Seyhan
M. Tuğrul
M. Şentürk
G. Varansu
E. Çamcı
F.Esen
Ö. Akıncı
K. Pembeci
N. Sivrikoz
M. Karadeniz
12/02/14
13/02/14
19/02/14
20/02/14
26/02/14
27/02/14
05/03/14
06/03/14
12/03/14
13/03/14
19/03/14
20/03/14
26/03/14
27/03/14
02/04/14
03/04/14
09/04/14
10/04/14
16/04/14
17/04/14
23/04/14
24/04/14
30/04/14
KKY tanı ve tedavisi
Dergi Klübü
Renal replasman tedavileri
Anestezi derinliği monitorizasyonu
Anestezi ve Yoğun bakımda jet ventilasyon
Pozisyon ve anestezi
Metabolik sendromlu hastanın preop değerlendirilmesi
Mortalite Morbidite Toplantısı
Kanser ağrısına yaklaşım
Dergi Klübü
Anestezistler için fizik (gaz fiziği, valfler, akım , diatermi, vs)
Postop bulantı-kusma: riskli durumlar, önlem ve tedavi seçenekleri
Spinal cerrahide anestezi ve nöromonitorizasyon
Özofagus cerrahisinde “fast-track” anestezi yönetimi: sıvı, analjezi…
NM bileşke hakkında hâlâ öğrenemediklerimiz
Mortalite Morbidite Toplantısı- Major Tm cerrahisinde anestezi
Fulminan hepatit, transplantasyonda anestezi yönetimi
Akut KC yetersizliğinde tanı ve tedavi yaklaşımları
Yapay solunum modları
Üst ekstremite operasyonlarında rejyonel anestezi seçenekleri
Bayram
KOAH ve restriktif AC hastalıklarında anestezi yönetimi
Perioperatif iskemi: tanı ve tedavi
Oğuzhan Altıparmak
A. Selçuk Yeniocak
Volkan Anaklı
Volkan Demirdöğen
Bilge Şencan
Gülin Haroğlu
Nur Canbolat
İlahe Eyvazova
Selçuk Yeniocak
Şükrü Onbaşı
Esra Saka
Gamze Tanırgan
Ömür Nargileci
Fatih M. Sürmen
Emine Uzundere
A. Gülşah Atasever
Mesut Yornuk
Aylin Tetik
Şahika Bolsoy
Murathan Yazıcı
01/05/14
Mortalite Morbidite ToplantısıNozokomiyal Pnömoni
Dergi Klübü
Trakea cerrahisinde anestezi
Periferik sinir blokları komplikasyonları
Spesifik operasyonlarda (travma, ortopedi, pediatrik) ciddi kanamaya yaklaşım (ESA Kılavuzu)
Kan gazı değerlendirmesi
Pediatrik hastada postop analjezi
Lokal anestezik toksite ve tedavisi
Sık görülen ağrı sendromları
Mortalite Morbidite Toplantısı- Abdominal kompartman sendromu
İkinci Sınav (Sonrasındaki hafta sınav değerlendirmesi)
Semiha Eren
07/05/14
14/05/14
15/05/14
21/05/14
22/05/14
28/05/14
29/05/14
04/06/14
05/06/14
11 ve 12 /06/14
Aylin Tetik
Emre S. Bingül
M. Erdem Beyazıt
Volkan Demirdöğen
Şahika Bolsoy
Sevda Guliyeva
Nihan Yaman
A. Necib Akman
Fatih M. Sürmen
Ararso K. Jima
Murathan Yazıcı
Emine Özkan
Asistan Rotasyon Programı
1. YIL
• Oryantasyon ve adaptasyon
• Dış Rotasyonlar
• KBB
• Ortopedi
• Göz
2. YIL
• Üroloji
• Kadın Doğum
• Plastik Cerrahi:
• Genel Cerrahi :
• Poliklinik :
3. YIL :
• Reanimasyon:
• Ağrı:
• Acil Cerrahi:
• Ortopedi
4. YIL:
• Nöroşirurji:
• Göğüs Cerrahisi:
• Kalp Damar Cerrahisi:
• Çocuk Cerrahisi:
• Endoskopi:
• Genel Cerrahi :
• Kadın-Doğum
1 ay
4 ay
3 ay
2 ay
2 ay
2 ay
2 ay
3 ay
3 ay
2 ay
5 ay
3 ay
2 ay
2 ay
4 ay
2 ay
2 ay
1 ay
1 ay
1ay
1 ay
Toplam 48 ay
Uzatma 6 ay
İstanbul Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Asistan Sınavları
• Sınav: Senede iki kez
• Bitirme sınavları
– Tez sınavı
– Bilim Sınavı
• Teorik
ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI
ASİSTAN EL KİTABI
http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/021_Anesteziyoloji.ad.asistan.el.kitabi.pdf
ASİSTAN KARNESİ
Mezuniyet Sonrası Eğitim
• Anestezistanbul
• International Intensive Care Symposium
1989 • İlk Yardım Eğitimci Eğitimi
• Mekanik Ventilasyon Kursu
• Kadavra da blok Rejyonel Anestezi Kursu
Anestezistanbul
(1999-2014)
• 14 yıl  her ay ilk Cuma günü saat 18:30- 20:00
Anestezistanbul
2013/2014 programı
Tarih
1 Kasım 13
Konu
Konuşmacı
Kalp hastalarında özellikli durumlar
Zerrin Sungur Ülke
Tülay Özkan Seyhan
6 Aralık 13
Alerji ve anestezi
Suna Büyüköztürk
Mukadder Orhan Sungur
3 Ocak 14
Ventilasyon modları
Mert Şentürk
Nahit Çakar
7 Şubat 14
Kronik ağrılı hastaya yaklaşım
Emine Tozan Özyuvacı
Gül Köknel Talı
7 Mart 14
Karaciğer Yetmezliği ve YBÜ
Perihan Ergin Özcan
Evren Şentürk
4 Nisan 14
USG Kullanımı: Kardiak ve rejyonel anestezide
Emre Çamcı
Aysu Salviz
9 Mayıs 14
Serebral perfüzyonu korumak
Mehmet Büget
Özkan Akıncı
International Intensive Care Symposium
1989
Uluslararası Eğitimde Anabilim
Dalımızın Görevleri
• Avrupa Anesteziyoloji Derneği (ESA)
Diploma Sınav Jürisinde görev
• Avrupa Yoğun Bakım Derneği (ESICM)
Diploma Sınavı
• Sınav yeri (servisimiz)
• Sınav Jürisi
• Uluslararası Ağrı Derneği (IPS)
Diploma Sınav Jürisi görev
•Türk Algoloji Derneği Yeterlilik Sınav Merkezi
Anesteziyoloji ABD
Yatan Hasta
YOĞUN BAKIM
1800
ALGOLOJİ
1672
Yatan Hasta
1600
1400
700
1364
1294
Günübirlik Yatış
1251
600
1200
577
560
500
1000
627
600
306
300
367
366
400
800
329
325
242
202
400
200
200
100
226
0
0
2009
2010
2011
2012
2013
İlk 6 ay
Acil, Nöroşiruruji ve Ortopedi Hariç
2009
2010
2011
2012
2013
İlk 9 ay
Poliklinik
Anestezi
18000
16000
Algoloji
16000
15000
17000
13500
14000
14000
12000
10000
8000
7931
8067
7851
7111
8220
7250
6470
6000
4000
2000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Anestezi ilk 6 ay
Algoloji İlk 9 ay
İST TIP FAK
ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI
KONSULTASYON SAYISI AYLARA DAĞILIMI, 2013
BİLGİ İŞLEMDEN GELEN altı ayda 1135
220
208
210
200
195
192
190
186
180
180
174
170
160
Zİ
RA
N
HA
AY
IS
M
Nİ
SA
N
AR
T
M
ŞU
BA
T
OC
AK
150
Anesteziyoloji ABD
2013 Kangazı Laboratuarı İşlemleri
3500
Altı ayda Toplam 17760
3000
2500
2000
1500
2999
3042
3013
3145
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
2912
2649
1000
500
0
Mayıs
Haziran
İST TIP FAK
ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2013-6 AY Ortalama
Yoğun Bakım
Algoloji
Dolu Yatak
Boş yatak
Yatak İşgal Oranı % 71,81
Yatak İşgal Oranı % 34,58
İST TIP FAK
ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI
AYLARA GÖRE AMELİYAT VE GİRİŞİMSEL İŞLEM
(GÜNÜBİRLİKLER DAHİL) SAYISI, 2013
E - 8750
D - 6524
C - 5610
B - 4862
A - 2137
Toplam
27883
İST TIP FAK
ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI
AYLARA GÖRE AMELİYAT VE GİRİŞİMSEL İŞLEM SAYISI,
2012 ve 2013 ilk 6 ay
20000
18487
18000
16000
14000
12000
9016
10000
8750
8000
6000
4000
11877
10511
5610
6524
4862
3778
2137
2000
0
A GRUBU
B GRUBU
C GRUBU
D GRUBU
E GRUBU
İST TIP FAK
ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI
HEKİM DIŞI ÇALIŞAN DAĞILIMI, 2013
120
109
100
80
60
48
35
40
26
20
0
Hemşire
Hast. Pers.
Hizmet alımı
Toplam
Hemşire Dağılımı 2013
60
48
50
40
30
30
20
10
8
7
2
1
lab
Hemş. Hiz.
Sorumlu
0
Yoğun Bakım Algoloji servis
Uyanma
TOTAL
Personel Dağılımı 2013
70
61
60
50
40
3 Algoloji
2 Ameliyathane
7 Yoğun bakım
30
2 Anetezi polk.(HA)
1 Yoğun bakım(HA)
20
8
12
4
1
1
Biyolog
9
Şef
10
15
8
3
TOTAL
Temizlik(HA)
Güvenlik(HA)
Hasta bakıcı
(HA)
Hizmetli
Anest
Teknisyen
Laborant
Sekreter
0
Gelir ve Gider
2012-2013 (Sanal rakam)
700
600
500
400
Gelir
Gider
300
200
100
0
Performans Öncesi
Performans Sonrası
Dokümante Bağış Miktarı (TL)
140.840
150000
125000
89.445
100000
78.434
75000
60.614
50000
25000
14.501
0
2009
2010
2011
2012
2013
Anestezi Cihazları
Hasta kaldırma cih.
Hemodializ cih.
Hemofiltrasyon cih.
Ekokardiografi cih.
Ultrasonografi cih.
Bronkoskopi cih.
Jet ventilatör
Nazal Yapay Sol. cih
Transfer koltukları
Tekerlekli sandalye
Kan dolabı
Buzdolopları
Projeksiyon
Kitap
Projeksiyon
Masaj koltuğu
Kütüphane
Toplantı masası
Döner sandalye
Vizyon
Görüş
• Bilimsel araştırma, uzmanlık eğitimi ve
nitelikli sağlık hizmeti sunumunda; ulusal
düzeyde referans merkezi
• Uluslararası alanda tanınan akademik
merkez
Talepler
• Yeni Bina
• Donanım
– Standardı koruyabilme
– Yenilikçi
• Ekip
– Gereksinimlerimizi karşılayacak
•
•
•
•
•
Uzman
Hemşire
Anestezi Teknikeri
Fizyoterapist
Biomedikal teknikeri
• Onurlu Ücret

similar documents