Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - powerpoint - VNO-NCW

Report
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Den Haag 25 januari 2011
HO naar de top
Ron Bormans
Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Commissie Veerman
Den Haag 25 januari 2011
Essentie

Veerman is kwaliteitsagenda

Plaatst hoger onderwijs in een functioneel
perspectief

Zoekt internationaal referentie met landen
die het economisch goed doen!

Beslecht nutteloze interne HO-debatten,
zoals ‘binariteit’ en ‘titulatuur’

Blijkt krachtig vehikel voor consensus te
zijn
Den Haag 25 januari 2011
Wat is profilering?

Meervoudig begrip: inhoud,
marktsegment, aanbod en ‘waarden’

Verschillende systeemlagen

Profilering is krachtig als interne kracht
en extern belang elkaar treffen
Den Haag 25 januari 2011
Profilering is kwaliteit

Bij kwaliteitsdefinitie moeten we externe
behoeften meenemen

Profilering biedt enorme kans krachtig
samengaan tussen kracht / drive
docenten, wensen afnemend veld,
voorkeuren studenten

Ruimte houden bij universiteiten voor het
gegeven dat de academische wereld zijn
eigen buitenwereld is
Den Haag 25 januari 2011
Hoe organiseer je dat?

Instellingen moeten zelf die handschoen
oppakken; wil voorzien in behoeften
samenleving én studenten

Overheid en samenleving:
gesprekspartner

Stimuleren: organiseer de competitie

Niet te planmatig willen doen / wel
sectoraal zichtbaar maken wat gebeurt
Den Haag 25 januari 2011
Differentiatie in drievoud: binariteit

Betekenisvol onderscheid

Niet opheffen, maar optimaliseren

Universiteiten toestaan nog sterkere
researchuniversiteiten te worden

Hogescholen toestaan plek in te nemen in
wereld van Universities of Apllied
Sciences
Den Haag 25 januari 2011
Basiskwaliteit moet op orde

NVAO: basiskwaliteit op orde

Zorgvuldigheid in het gesprek

Wat niet goed is moet beter, wat goed is
hoort gerespecteerd te worden
Den Haag 25 januari 2011
Effecten op onderwijsgebouw

Andere verhouding WO / HBO

Zorgvuldig omgaan met MBO / HBO

Professionele masters: aansluiten bij
inernationale standaard, maar ontwerpen
op basis van behoefte


Associate degree’s: idem
Niet sociale partners in het spel brengen,
maar (regionaal) maatschappelijk veld /
bedrijven
Den Haag 25 januari 2011
Leven lang leren

Nederland triest jongetje van de mondiale
klas

Krijgen we nooit vanuit aanbod aan de
praat

Is een keuze die sociale partners moeten
maken
Den Haag 25 januari 2011
Profilering en student

Individuele keuze van 17 / 18 jarige
bepaalt ‘workforce’ van de toekomst

Alle reden om te optimaliseren / niet om
te sturen

Minder vrijblijvend ‘voor de poort’
Den Haag 25 januari 2011
Hoe komen we tot implementatie?

Creëer een coalitie!
Den Haag 25 januari 2011

similar documents