Bánfalvi István

Report
Gondolatok
a LÉT-ről
Bánfalvi István
a „LÉT” független szakértő csoport
vezetője
„FNA: előjáték vagy utópia?”
ELTE konferencia, 2014. március 6.
Megjelent 2014. január 11-én, szombaton, 15 órakor.
www.255075.hu
Hétfőig négyezer fölötti letöltés.
Az „elmút nyóc hét” alatt
szinte minden hetilap
minden országos napilap és számos megyei
minden nagyobb portál, több rádió és tv csatorna
sorozatok, viták (ÉS, Népszabadság, Hetényi Kör)
meghívások sora (XXI. Század Társaság, MÚOSZ
Belfórum, MagyarDiplo, Bálint Ház, Pax Romana, FNA
Egyesület, Nyugdíjas Érdekvédők, ELTE: több egyetem
szocpol. szakos hallgatói, fórumok a koncepciókról,
MTA Szociológiai Intézet)
könyvbemutatók (Eszmélet, L’ Harmattan)
egyes szolidáris politikusok, közéleti emberek
EU érdeklődés
szalonok, blogok, FB, - levelek, személyes támogatások
Tapasztalatok - közélet
Párt-politika – kampány-gyanú kifutóban (sajnos)
– FIDESZ/KDMP/Jobbik: értő, arrogáns támadás, hazug, értelmetlen érvekkel
(MN, Heti Válasz, Századvég, HírTv, m1, Kurucinfó, stb. – prominensek is)
– Összefogás: bizonytalanság, egyes személyek igen, de a programban nem.
– MoMa: egyszemélyes, bajos nem, de a jobbközépen egyéni igenek.
– MCP: programjába vette.
– LMP: állítólag kacérkodás valamilyen GMJ-vel.
Egyházak – feszült hallgatás.
– Ferenc pápa növekvő, elementáris hatása zavart okoz.
– Krisztuskövető humanisták reménnyel, nyitottan, a hivatalok csikorognak.
Szakszervezetek – tompa hallgatás
Média – az autonóm kisebbség körében korrekt figyelem
Civil szervezetek – újszerű akciók, közvetve hatnak
Szakmai fórumok – bíztató elmozdulás (pl. Hetényi Kör)
Művészek, alkotó műhelyek – szenvedélyes, minőségi
állásfoglalások
Tapasztalatok - tartalom
Bővülő kíváncsiság, remény, rokonszenv, ösztönzés
(Értetlenség is a baloldal passzivitása miatt.)
Radikális kritikák balról
(rendszerkritikusok, „igazi” FNA-sok)
Zsigeri, rasszista elutasítás is (kommentekben)
Tartalmi viták
szemléleti alapok
1.
2.
3.
4.
5.
Finanszírozhatóság
Foglalkoztatás
Elosztási technika
Feltétel-nélküliség
Fogadtatás
(maradvány-séma)
(munka-dogma)
(rászorultság-fétis)
(státus-függés)
(erkölcsi-politikai kifogás)
Ad 1. Finanszírozhatóság
A LÉT konstrukciója (modellje)
• Többféle technika kombinációja
Nem osztogatás, nem Robin Hood módszer!
• A munkaerőpiacon (egyidejűleg):
– bruttó bér csökkentés felnőtt LÉT-összeggel
– LÉT-hozzájárulás [LÉT-HO] bevezetés
– progresszív LÉT-HO és progresszív szja
• A transzfer jövedelmeknél:
– a LÉT-nél kisebb összegű ellátások egyszerűen megszűnnek,
– az annál magasabbak pedig a Magyar Államkincstártól (MÁK)
kapott LÉT-pénz mértékével csökkennek. (Néhány kivétellel.)
Ad 1. A javaslat összegző ÁHT számai
• A teljes program
5 977 mrd FT/év
ebből
– LÉT-pénzek kifizetésére
5 100 mrd FT/év
(Ha csak ezt adná az állam, akkor szufficit lenne:
86,4 mrd FT/év!)
– Piac-ösztönzésre kint hagyva (LÉT-HO= 60 EFT/hó/fő)
 Foglalkoztatóknak
173 mrd FT/év
 Foglalkoztatottaknak 704 mrd FT/év
Összesen
877 mrd FT/év
• Fedezve belső átcsoportosításból (94% =)
5 623,6 mrd FT/év
• Átcsoportosítandó mindösszesen
353,4 mrd FT/év
(a költségvetés mai felesleges, káros kiadásaiból)
Ez az összeg:
– a teljes programnak
– a költségvetésnek
– a GDP-nek
5,91 %-a,
2,08 %-a,
1,18 %-a.
A LÉT-pénz kedvező hatása a munkáltatókra
(becslések fix 50 EFT/hó/fő LÉT-HO esetén)
FT
A munkáltató ráfordítása
és megtakarítása
Teljes bérköltség alakulása 1 alkalmazottra (LÉT-HO=50 EFT/hó)
ma
bruttó havi bér / fő
befizetése béren felül
havi összes ráfordítása
évi összes ráfordítása
bruttó havi bér/fő
befizetése béren felül
befizetése LÉT-HO-ra
havi összes ráfordítása
100 000 200 000 250 000 300 000 500 000 1 000 000
28 500
57 000
71 250
85 500 142 500
285 000
128 500 257 000 321 250 385 500 642 500 1 285 000
1 542 000 3 084 000 3 855 000 4 626 000 7 710 000 15 420 000
a LÉT-pénz bevezetése után
50 000 150 000 200 000 250 000 450 000
950 000
14 250
42 750
57 000
71 250 128 250
270 750
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
114 250 242 750 307 000 371 250 628 250 1 270 750
évi összes ráfordítása
1 371 000 2 913 000 3 684 000 4 455 000 7 539 000 15 249 000
a munkáltató megtakarítása alkalmazottanként
havonta (FT)
évente (FT)
a mai ráfordítás
százalékában
14 250
171 000
14 250
171 000
14 250
171 000
14 250
171 000
14 250
171 000
14 250
171 000
11,09%
5,54%
4,44%
3,70%
2,22%
1,11%
LÉT-HO = fix 50 EFT/hó
Munkáltató megtakarítása a bér %-ában
12%
11,09%
10%
8%
6%
átlagbérnél
4,44%
Megtakarítás egy
alkalmazottra (%)
4%
1,11%
2%
0%
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Havi bruttó bér (EFT)
Ha a LÉT-HO = 24%
Eltérés a mai ráfordításhoz képest (%)
50.00%
Figyelem!
Ráfordítás
40.00%
A LÉT-HO még
tovább is
differenciálható.
30.00%
20.00%
10.00%
Billenőpont
S ehhez még jön a
többkulcsos szja!
0.00%
A LÉT rendszer
abszolút finomra
hangolható.
-10.00%
-20.00%
Bruttó havi bér / alkalmazott (ezer FT/hó)
Ad2. Foglalkoztatottság
OECD előrejelzés 2060-ra
Ad2. Foglalkoztatottság
OECD előrejelzés 2060-ra (kedvezőbb)
A munkához való viszonyhoz
Öt tapasztalati tény:
A minimum jövedelmek Kanadában és másutt sem okozták a munka
érzékelhető visszavonását. (Legfeljebb a második kereső váltott
részben otthoni munkára.)
Magyarországon 1 álláshelyre 21 álláskereső vár. (Szakmai és
területi inkongruenciák miatt ez az arány 1/30-40 is lehet!) Az
alacsony foglalkoztatás fő oka, hogy nincs elég kereső munka.
A szegények rengeteget dolgoznak fizetség nélkül, és a
reménytelenek többsége munkaképtelen.
Ahhoz is kell egy kis pénz, hogy egy kis pénzt kereshessünk.
A lakosság pontosan érzékeli a szegénység okait (nincs munka,
hátrányos család, rossz körülmények), és mélyen ezek, meg az EU
átlag mögé sorolja az olyan szubjektív okokat, mint a lustaság és az
ivás. (Eurobarométer.)
Ad3. Miért FNA és miért nem GMJ?
„Alapjövedelem” (basic income) mindkettő:
– FNA = feltétel nélküli alapjövedelem
– GMJ = garantált minimum jövedelem
A választás nem érték-különbség, hanem a realitás tudomásul vétele:
Nálunk a garantált minimum jövedelmet – nem lehet garantálni!
Ok: hatféle teszt (jövedelem, vagyon, tb, munka, eü. állapot, tartási
kötelezettség) plusz adminisztráció, kötelező együttműködés,
„egyéb rendszabályok” - Sztv. 33.§. (7)
Történelmi példák:
– Csp – az eljárás többe került,mint a megtakarítás (GKI)
– RSZS – jogosultak 43-45%-a kiesett, 30% jogosulatlan kapott
És: USA példa. (PM Füzetek 18. 2007. Scharle, Firle-Szabó)
– Rokkantak felülvizsgálata mára: 2 év alatt 57 ezer fő, vár még 135 ezer
fő; 60 nap helyett 0,5-1 év; 52% rosszabbodás, 29% stagnál, szimuláns
nem volt; mégis sok ezertől megvonták; és 8 óra helyett sok a 4 órás!
Ergo: de jure és de facto legyen feltételtől mentes!
Ad4. Feltétel nélküliség
A LÉT (FNA) nem a mértéken múlik, hanem a módon
•
•
•
•
egyetemes (nincs kivétel, és nincsenek párhuzamos rendszerek)
rendszeres időben utalják (kiszámítható)
készpénz (nem adható helyette más)
előre fizetendő (nem függ a bajtól).
A makacsul ajánlott „alternatívák”
a)
b)
c)
d)
alapnyugdíj (brit modell)
szja-n keresztül adni (nulla-kulcs, negatív adó)
„garantált” kiegészítő pénz (de több, „okosabb” feltételhez kötve)
valamit azért követeljünk / ellenőrizzünk (munka, tanfolyam, életmód,
kötött felhasználás, pl. kártya)
e) előbb még kutassunk, és tanítsunk ésszerűen gazdálkodni, racionálisan
fogyasztani
Pedig a lényeg vész el, a hézagmentessége, ha pót-feltételeket
támasztunk, és ha megbontjuk a LÉT rendszer egységét!
Társadalmi hatások (1)
A JÖVEDELMI SZEGÉNYSÉG CSÖKKENÉSE
A./ „szegénységi arány”
(2011-ben egy főre jutó jövedelemmel számolva), a lakosságból:
– LÉT előtt
– LÉT után
16,4%
8,6%
A jövedelmi átrendeződés még inkább megmutatkozik a létminimum alatt élők
számának drasztikus csökkenésében. A létminimum kiszámítása ugyanis alapvetően
fogyasztói kosárra épül és lényegében független a lakosság jövedelmi eloszlásától, az
emberek egymáshoz viszonyított jövedelmétől.
B./ Létminimum alatt élők aránya
(2011-ben a hazai létminimumnál alkalmazott
fogyasztási egységgel számolva), a lakosságból:)
- LÉT előtt
- LÉT után
40,7%
29,1%.
Társadalmi hatások (2)
• Az alacsony jövedelmű, aktív korú háztartásfőjű,
gyermekes háztartásokban élők a legnagyobb nyertesek.
Különösen akkor, ha a háztartásfő munkanélküli.
• A nagyobb gyermekszámú háztartások döntő többsége jól
jár a gyermekes adókedvezmény megvonása ellenére is,
mivel a szülők többsége a LÉT-pénznél lényegesen kisebb
összeget tudott leírni az adójából (még a 2014-es
intézkedések után is!), a gyermekek után járó LÉT-pénz
pedig szinte minden esetben magasabb, mint a családi
pótlék volt.
• Az önmagukat is nagyon nehezen élők körébe sorolók
jövedelme, átlagon felül, 18%-kal növekedne.
A LÉT, mint a jövedelmi biztonság
szilárd fundamentuma
Pozitív megfogalmazásban:
A LÉT az embert segítő szakpolitikákat nem helyettesíti, hanem
azok alapját képezi.
(Lásd a LÉT tanulmány mellékleteit: nyugdíj, eü, lakás, foglalkoztatás.)
Sőt, a „hatok” (*) javaslata – lényeges korrekciókkal – hozzá
illeszthető.
(A minimumjövedelemre vonatkozó komoly probléma-feltárásuk alapján.)
A korrekciók megvitatandó szempontjai:
az eljárás (az „elégtelen jövedelem”, mint feltétel?)
a léthez szükséges pénzellátások és a szolgáltatások helyes viszonya
(Éppen ennek semmilyen szolgáltatás nem lehet kizáró feltétele!)
a reálisan megteremthető szolgáltatási kapacitások
a „feltételhez nem kötött ellátás” mértéke
a minimális pénzellátások integráltsága
(*) A „hatok”: Darvas Ágnes, Farkas Zsombor, Győri Péter, Kósa Eszter, Mózer Péter, Zolnay
János, akik „A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatokat” tettek
közzé az Esély c. folyóirat 2013/6. számában.
Ad5. A fogadtatásról
Induljunk ki abból, hogy
• Ferge Zsuzsa: történelmi újdonság, hogy immár
VAN VÁLASZTÁS!
• Pulai Miklós: a társadalom állapota (a „nemzeti nyomor” és
ami abból fakad!) megoldást követel.
• Ideje tudatosítani, hogy nem érünk rá!
• A LÉT történelmi fordulatot hozna ebben, és nem vitásan
finanszírozható, egyszerű, korszerű, demokratikus és
emberséges.
• Aki bármit javasol, az mutasson be legalább ilyen vagy jobb,
nem távoli, társadalmi-gazdasági hatást.
• Aki semmi érdemlegeset nem javasol, noha beszél, sőt ír, az
olyan, mint akiről József Attila azt írta:
„…nékik a fogalmak hideg vasak, miket csak messziről
szemlélni jó.”

similar documents