Műszaki hiba megjelenési formái

Report
Műszaki hiba megjelenési
formái.Kopás.Korrózió.Törés
,repedés
1.Műszaki hiba megjelenési formái
-alkatrész méretváltozása súlycsökkenés nélkül
( pl.nyúlás)
-alkatrész méretváltozása súlycsökkenéssel
(kopás)
-alkatrész geometriai alak változása(deformáció)
-alkatrész anyagának mechanikai tulajdonság
változása(pl. rugó kinyúlik)
-alkatrész anyagának kémiai tulajdonság
változása(pl. akku szolfátosodás)
-alkatrész anyagának folytonosság változása
(törés,repedés)
2.Kopás
• Az egymáson elmozduló felületek között
fellépő súrlódás következménye.
Fajtái:
-adhéziós kopás
-abráziós kopás
-fáradásos kopás
-fretting vagy súrlódásos korrózióból származó
kopás
-eróziós kopás
-kavítációs kopás
-kopás csúszó súrlódással
-kopás gördülő súrlódással
a.Adhéziós kopás
• Az elmozdulás során fellépő helyi , mikro ,
melegedések a felületek összetepadását
okozzák.A további elmozdulás az összetapadt
anyagrészek leválását okozzák így erős
berágódások keletkeznek.
• Csökkenthető erősen eltérő adhéziós
tulajdonságú anyagok párosításával pl.
• Acél-bronz , acél-műanyag
b.Abráziós kopás
A leváló anyagrészek barázdákat vájnak az
anyagba , miközben a barázdákból kinyomódott
anyag kopási részecskék formájában leválik .
Csökkentése , a felületek tisztán
tartása(porvédelem) , kemény felületek
kialakítása.
c.Fáradásos kopás
A felületre ható igénybevételek helyi anyag
kifáradást okoznak , ami a felületből kráter szerű
kitöredezést /pittingesedés/ okoz.
Csökkentése a felület terhelésének optimális
kaialakítása/ ne terhelődjön túl/
d.Fretting vagy súrlódási korrózió
okozta kopás
Az elmozduló felületek kis amplitúdóju nagy
frekvenciás rezgése helyi kopást okoz.
Amennyiben a kopadék részecskék levegővel
érintkeznek , oxidálódnak .Az így létrejövő
fémoxidok további erőteljes kopást okoznak.
Jele a felöletek közöl kimosódó vöröses
elszíneződés/vas oxid vagy rozsda/
Csökkentése : tengely és csapágy helyes
illesztése
e.Eróziós kopás
Az alkatrészhez ütköző szilárd részecskék okozzák
/Pl: homok , iszap, sár/ amelyek a felületből apró
anyagrészeket szakítanak ki.
f.Kavitációs kopás
Szilárd anyagok áramló folyadékokkal érintkező
felületein a folyadékokban oldott gázok apró
buborékok formájában kiválnak majd a felületnek
ütközve nagy belső nyomásuk /kb.1500 bar/ miatt
szétrobbannnak , ami erős mechanikai
igénybevételt okoz , és a felület lyukszerű
krátertesedését eredményezi.
Csökkenthető hoimogén anyagszerkezet
létrehozásával és áramlástanilag kedvezőbb formák
kialakításával.
3.Kopás csúszó súrlódással
Csúszó súrlódás fajtái:
-száraz súrlódás : erős kopást okoz
-részleges folyadék súrlódás : átmeneti állapot
-folyadék súrlódás: minimalizálja a kopást mivel
teherbíró olajfilm alakul ki.
Tiszata folyadéksúrlódás kialakulhat:
-hidroszatikus kenéssel, olajszivattyú akkora
nyomást hoz létre ami akár álló csapnál is
Létre hozza a teherbíró olajfilmet pl. előkenő
szivattyúk nagy Diesel motoroknál/hajó,mozdony/
-hidrodinamikus kenés , feltétele
-megfelelő olaj viszkozitás
-megfelelő fordulatszám
-megfelelő hézag,szűkülő rés
Teherbíró olajfilm kialakulása
Korrózió
Fogalma:Környezeti hatásra kialakuló kémiai ill.
elektrokémiai átalakulás.
Korrózió megjelenési formái:
-felületi vagy egyenletes korrózió
-lyuk korrózió
-kristályközi korrózió
-feszültségi korrózió
Repedés ,
törés
• Oka:-túlterhelés
•
-korrózió
•
-ismétlődő igénybevétel
•
-anyaghiba/salak vagy gáz
zárvány,rétegesség/
Törés fajtái:
-ridegtörés
-kifáradásos törés

similar documents