CATA_Stapro_Conf_Svratka_2010-10-06

Report
Klinické systémy, nákup, logistika,
golf… Prostě Svratka!
Robert Opletal
2010
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
Něco na úvod
Proč nákup a logistika a klinické systémy
Nákup a logistika ve zdravotnických zařízeních
Co STAPRO na to?
Jak jsme to řešili jinde?
Kam to všechno míří?
Ptejte se na co chcete, já na co chci odpovím…
Něco na úvod
• Podvečerní program: golf
• Něco o mě:
– 40 už…
– 10 posledních let v nákupu
• Portály CenTrade (ČESKÝ TELECOM) a AllyTrade
– 15 posledních let v IT
• Problematika CPC, PDP, e-procurement, SCM,…
Co jsem se naučil…
• CenTrade (ČESKÝ TELECOM)
– Nákupní portál nad IS SAP
– Komunikace s klíčovými dodavateli
– Počet nákupních centrál 3->1
– Řízení nákladů v objemu 50 miliard…
• AllyTrade
– Jde to, ale trvalo to…
• Nákup není jen o nízké ceně
• Když nákup nefunguje je problém…
Proč nákup a klinické systémy?
•
•
•
•
Bez materiálů a služeb by se léčilo…
S materiály občas a někdy by se léčilo…
Se super levnými materiály by se léčilo…
S pěti nákupčími a žadateli a schvalovateli a…
na jednoho lékaře by se léčilo…
• S velmi drahými materiály by se léčilo…
Proč nákup a klinické systémy?
•
•
•
•
•
Nákup je přímo ovlivnitelný náklad
Trvalá „pod-financovanost“
Úsporné programy
Standardizace výkonů
Realizované případy; pozitivní tlak i z jiných
segmentů
• Snižování nákladů na potřebnou IT podporu
• Zájem ze strany dodavatelů
Proč nákup a klinické systémy?
Participace na výsledku
Odpovědnost za výsledek
Interní
zákazníci
Nákup
Odbornost
Možnost ovlivnění nákladů
Rozpočet (výnosy-náklady)
Logistika a nákup
• Zajištění vstupů dané jednotky ve struktuře,
čase, prostoru, kvalitě a nákladech s
minimalizací možných rizik
• Distribuce výstupů dle požadavků spotřebitelů
• KPIs
– Kvalita
– Celkové náklady
– Eliminace rizik (bezpečnost)
Náklady…
Cena
Rizika
Spotřeba
Náklady
Administrativa
Vázané $
prostředky
Nákup a logistika ZZ
Složitost
Procesní
Komoditní
Externí
logistika
Řízení
nákupu
Interní
logistika
Klinická
část
LP
SZM
MTZ
Stravování
Služby
Nákup a logistika ZZ
Dohodnout
se
Vyhodnotit
Najít
Schválit
Vyjednat
Rozvézt
Nakoupit
Skladovat
Nákup a logistika ZZ
Správa PL
Řízení
dodavatelů
IT podpora
Výkaznictví
Na co se soustředíte?
Co má největší vliv na $?
Závazková
účtárna
Sklady
Interní
logistika
Vyjednávání
Setkání uživatelů klinických systémů, Svratka, říjen 2010
CO NA TO STAPRO?
Logistika zdravotnického zařízení a
struktura řešení STAPRO
Externí
logistika
Řízení
nákupu
Interní
logistika
Klinická
část
Dodavatelský
portál
Obchod a řízení
nákupu
Integrační část
Skladové
hospodářství
Klinická část
Řešení třetích stran
HiComp
Grey Fox
Akord
Panakea
Produktové portfolio
Logistika
Produktové portfolio
Tendry
Komunikace obchodních dokumentů
MIS
Role a práva
Rozpočty
Schvalovací procesy
Hrana zdravotnického zařízení
Administrace
Správa dodavatelských katalogů
Řízení VNK (PL)
Klasifikace a kategorizace
Žádanka
Schvalování
Medikace
Výdej na pacienta
Sklady
Integrační platforma
Lékárenský IS
Ekonomický IS
Operační sály
Produktové portfolio – sdružený nákup
Tendry
Komunikace obchodních dokumentů
Správa dodavatelských katalogů
Řízení VNK (PL)
Klasifikace a kategorizace
MIS
MarkQ
Role a práva
Rozpočty
Schvalovací procesy
Role a práva
Rozpočty
Schvalovací procesy
Role a práva
Rozpočty
Schvalovací procesy
Žádanka
Schvalování
Žádanka
Schvalování
Žádanka
Schvalování
Sklady
Sklady
Sklady
Integrační platforma
Řešení
Analýza
Řízení
změny
procesu
Služby
HW a
SW
Vliv na ekonomiku
Vliv na
dosažení
cílů
Rozpočet
2%
3%
11%
28%
18%
20%
18%
Kategorizace
KS integrované
Správa PL
Objednávka
LP
KS Ally
MTZ
Vliv na ekonomiku
Rozpočet
Řešení
Využitelnost
Dopad
Jiný pohled…
250
200
150
Rozpočet
100
Dopad
50
25
5
0
28
40
16
3
Využitelnost
25
Celkem
Vliv na ekonomiku
Změna
procesů
Controlling
IT
podpora
Řízení
spotřeby
Optimalizace
nákladů
Části řešení s nejvyšším vlivem na
ekonomiku
• Optimalizace nákladů
– Tendry
• Řízení spotřeby
– Schvalování s vazbou na rozpočet a PL
– Optimalizace skladových zásob
• Controlling
– Relevantní náklady na výkony
– Kontrola fakturace proti PL
Setkání uživatelů klinických systémů, Svratka, říjen 2010
CO NA TO JEŠTĚ STAPRO…?
Flexibilita a modularita řešení
Rozpočty
MIS
Produkce
Sklady
Např…
Flexibilita a modularita řešení
Analýza
Náklady
MIS
Klasifikace
Flexibilita a modularita řešení
Tendry
Náklady
MIS
Žádanka
Flexibilita a modularita řešení
Žádanka
Medikace
Výdej
na IP
Sklady
PL
Setkání uživatelů klinických systémů, Svratka, říjen 2010
JAK JSME TO UŽ ŘEŠILI A VYŘEŠILI…
Bílovecká nemocnice
•
•
•
•
05/05 – první setkání a definice očekávání
10/05 – zahájení projektu
01/06 – ostrý provoz
Důvody a přínosy:
– Poměr náklady x přínosy
– Rychlost implementace
– Komplexnost řešení
Pardubická krajská nemocnice
• 06/09 – Quick Scan
• 10/09 – start projektu
• 12/09 – ostrý start
– Migrace dat SZM
– Žádanka na výdej ze skladu
• 03/10 – správa PL
• 06/10 – konsignační sklady
– Adopce dodavatelů
• 10/10 – využití MIS Akord v reportingu nákladů
• Objednávka, dodací list, faktura
Pardubická krajská nemocnice
• Důvody
– Rychlost implementace
– Možnosti řízení kritických oblastí nákladů
– Akceptace uživateli
– Rozvoj „za hranu“ nemocnice
• Přínosy
– Řízené náklady
– Snížení administrativních nákladů
Moravskoslezský kraj
• Sdružený nákup zdravotnických zařízení
– Společné tendry
– Synchronizace číselníků
• 11/10 – definice a schválení kategorizace a
klasifikace napříč sortimentem
• 01/11 – implementace a ostrý provoz
Moravskoslezský kraj
Dodavatel 1
Synchronizace číselníků
Tendry
Řízení sdruženého PL
Sdružené výkaznictví
Nemocnice 1
Dodavatel 2
Dodavatel n
Kraj
Nemocnice 2
Nemocnice n
Moravskoslezský kraj
Synchronizace číselníků
Kód dodavatele 1
Sjednocující kód
Kód dodavatele n
Obecný název
Atribut 1
Atribut n
Rukavice operační
Pudr A/N
Velikost SMLXL
Generický kód 1
(CPV)
Generický kód n
(UN/SPSC)
Kód nemocnice 1
Kód nemocnice n
Setkání uživatelů klinických systémů, Svratka, říjen 2010
KAM MÍŘÍ NÁKUP A LOGISTIKA VE
ZDRAVOTNICTVÍ?
Kam to všechno míří…
• Integrace dodavatelů
– Sklady
• Just-in-time; Justi-in-case
– Fakturace
• Sdružené nákupy (také ad-hoc)
– Kategorizace a klasifikace materiálů a služeb
– Vyhodnocení nabídek v reálném čase
• Reporting podle role, času atd.
• Propojení s nabídkou služeb koncovým
zákazníkům a orientace na výnosy
Řízení nákladů a výnosů
Nákup
Opakovaný
prodej
Řízení
nákladů
a výnosů
Spotřeba
Distribuce
Řízení nákladů a výnosů
• Věrnostní program
– Nadstandardy
– Placené výkony
– Záchyt receptů
– Opakovaný prodej materiálu a služeb
• Marketing distribučních míst
• Prodávat s vyšší marží… (optimalizace
nákladů)
Lékárna Nemocnice Frýdek-Místek –
leden 2009
• Motivovat (i negativně) k dodržování PL na
ambulancích nemocnice
• Zvýšit záchyt receptů vystavených v nemocnici
• Získat nové a udržet nově příchozí zákazníky
• Realizovat marketing lékárny
– Aktivní komunikace služeb lékárny
– Bonusové programy v kombinaci s dalšími
službami nemocnice
Setkání uživatelů klinických systémů, Svratka, říjen 2010
JAK A CO DÁL?
Jak a co dál?
• Kampaně
– 3+2 Quick Scan nákupně logistického procesu
– Řízení nákladů pro uživatele logistiky MEDEA
– Řízení nákladů bez vazby na logistický systém
– Tendry
• Sledujte nás na zdravalogistika.cz; facebook a
twitter
• Zavolejte obchodníkovi
Jak a co dál?
• Výdej na identifikovaného pacienta v přímém
přenosu…
• Otázky a odpovědi…

similar documents