Agro+mashexpo (rizs)

Report
A különleges rizstámogatás
Dr. Fekete István
Vidékfejlesztési Minisztérium
Különleges rizs támogatás 1.
Az intézkedés célja:
• A rizstermelőket sújtó különleges hátrányok kezelése
érdekében különleges támogatás nyújtása a gazdasági
szempontból sérülékeny vagy környezeti szempontból
érzékeny területeken.
• 2012-től a rizstámogatás termeléstől való elválasztásából
adódó következmények enyhítése.
• A rizstermelés csökkenésének megállítása és a
foglalkoztatottság színvonalának megőrzése.
Az intézkedés időtartama:
• 2012-2013
2
Különleges rizs támogatás 2.
Jogosultsági feltételek:
• A különleges rizstámogatást vehet igénybe a rizstermesztő azon
területek után, melyekre teljesülnek az alábbi feltételek
a) 1006 10 KN kód alá tartozó rizst termesztenek rajta,
b) az állományt rendes növekedési feltételek mellett
legalább a virágzás kezdetéig megőrzik,
c) a rizst legkésőbb május 31-éig bevetik, és
d) gazdasági szempontból sérülékeny illetve környezeti
szempontból érzékeny területen helyezkedik el.
3
Különleges rizs támogatás 3.
Gazdasági szempontból sérülékeny terület
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,
illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel
sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
szerinti település,
b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. melléklete szerinti kistérség
Környezeti szempontból érzékeny terület
a) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.)KVM
rendelet hatálya alá tartozó település, valamint
b) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti nitrátérzékeny terület
4
Különleges rizs támogatás 4.
A támogatás általános pénzügyi feltételei
a) A különleges rizstámogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Garancia
Alap.
b) A különleges rizstámogatás keretösszege évente 1 300 000 euró.
c) A különleges rizstámogatás mértékét a pénzügyi keret és az összes
támogatásra jogosult rizstermesztő által bejelentett rizstermő terület
nagysága alapján évente külön jogszabály határozza meg.
d) A támogatható terület nagysága évente 3 222 hektár (Amennyiben a
bejelentett rizstermő terület nagysága meghaladja a 3 222 hektárt,
arányos visszaosztásra kell sor.)
e) A különleges rizstámogatás maximális összege hektáronként nem
haladhatja meg az 520 eurót évente.
f) A támogatás 1 hektárnál kisebb támogatható területre nem folyósítható.
5
Különleges rizs támogatás 5.
A támogatás pénzügyi feltételei 2012-ben
a) A keretösszege évente 1 300 000 euró, ami a hivatalos 292,55 Ft/euró
árfolyamon számolva 380 315 000 Ft .
b) Az egy hektárra jutó támogatási összeg 3 222 hektárral számolva 403
euró, azaz 292,55 Ft/euró árfolyamon számolva 118 000 Ft.
c) Amennyiben az elmúlt évek átlagos vetésterületével 2 600 hektárral
számolunk, úgy az 1 hektárra jutó támogatás összege 499 euró, azaz
mintegy 146 200 forint.
d) A támogatás maximális összege hektáronként nem haladhatja meg az
520 eurót, azaz a 292,55 Ft/euró árfolyamon számolva 152 000 Ft-ot,
ami 2500 hektár bejelentett alapján érhető el.
6
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
7

similar documents