VBA3 ciklusok, fuggvenyek

Report
Ciklusok, függvények


Készíts makrót, ami a egy táblázatban felcseréli az
A és a D oszlopot, az E oszlopot pedig áthelyezi a
B elé!
Készíts makrót, ami egy táblázat első (fejléc) sorát
15 soronként megismétli!
Ehhez első lépésben vegyél fel egy makrót, ami az adott
lapon kijelöli, majd másolja az első sort, ezután 15 sort
lejjebb megy, és beilleszti a másolt tartalmat!
 Következő lépésben oldd meg, hogy addig ismétlődjön a
lejjebb lépés/beillesztés, amig üres sorhoz nem érünk!


Haladó: oldd meg, hogy a másolás előtt egy üres
sort is szúrjon be a fejlécnek a makró!
Elágazás:
If feltétel Then
teendők ha feltétel igaz
Else
teendők ha feltétel nem igaz
End if

Ciklus:
Do Until feltétel
teendők (ciklusmag)
lépés a következő elemre!
Loop
 Addig ismétli a ciklusmagot, amig a feltétel
igazzá nem válik.


Létezik hátultesztelős változat, ami legalább egyszer
mindenképpen lefut, illetve Until helyett While-t
használó, ami akkor áll le, ha a feltétel hamissá válik.


Készíts makrót, ami egy oszlop elemein
végigszalad, és ha egymás utáni ismétlődést
talál, törli az ismétlődő elemet tartalmazó
cellát! Figyelj oda, hogy a makró akkor is jól
működjön, ha egymás után többször
ismétlődik egy elem! A lépésenkénti futtatás
segíthet.
Készíts makrót, ami „észreveszi” és jelöli
valahogy, ha egy növekvően rendezett listában
hibás, tehát az előtte lévőnél kisebb elemet
talál!


A http://vacip.web.elte.hu/excel/feladatok/VBA
tárhelyről töltsd le a VBA3.xls-t, és oldd meg rajta
a következő feladatokat!
A BP balances lapon:
Készíts függvényt, ami az első oszlop számaiból
kihámozza a számot! Tehát le kell vágni az USD-t, el kell
hagyni a fölösleges szóközöket, a csillagot és a vesszőt, és
a tizedespontot tizedesvesszőre kell cserélni.
 Ezután készíts makrót, ami az A oszlopon végigszalad az
aljáig, és minden cellát lecserél a letisztított számra!



A dátumok lapon található számokat alakítsd
dátummá! Az első egy vagy két karakter a nap,
utána a hónap, majd az év következik. Készíts
egy függvényt, ami minden alakra
univerzálisan működik (Kell: HA()/IF(),
DÁTUM()/DATE(), BAL()/LEFT(),
KÖZÉP()/MID(), JOBB()/RIGHT(),
HOSSZ()/LEN()).
Ezután a fentihez hasonlóan készíts makrót,
ami lecseréli a számokat valódi sátumokra!
Sub fejléc_másoló()
Cells(1, 1).Activate
ActiveCell.Offset(15, 0).Select
Do Until ActiveCell.Value = ""
ActiveCell.EntireRow.Insert _
shift:=xlDown
Rows("1:1").Copy
ActiveSheet.Paste
ActiveCell.Offset(15, 0).Select
Loop
Application.CutCopyMode = False
End Sub
Sub ism_törl1()
Do Until ActiveCell.Value = ""
If ActiveCell.Value = _
ActiveCell.Offset(1, 0).Value Then
Selection.Delete
Else
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
End If
Loop
End Sub

similar documents