test_MB_sam_KRIN

Report
Damian Samulski, Łukasz Kraiński
Klasa 2F
Dwa wyświetlacze pokazują
numery kodów które należy
sprawdzić, każdy kod
oznacza co innego Cała ich
lista znajduje się w instrukcji
obsługi testera.
- PHOENIX v.4.01- 6.0
- AMI v.6.24
- AWARD v.4.5
Tester wkładamy do gniazda PCI na płycie głównej przed
włączeniem komputera
• Tester posiada 7 diód sygnalizujących czy jest odpowiednie
napięcie w odpowiednim miejscu
Kod
Award BIOS
AMI BIOS
Phoenix 4.0/Tandy 3000
BIOS
55
-------------
--------
Urządzenia USB włączone
5B
-------------
--------
Pamięć cache procesora
wyłączona
63
Pamięć wyczyszczona
aby można było jej
używać
-------------
-------------
Dany kod może w innym BIOS’ie odpowiadać za
inny błąd lub brak błędu

similar documents