Akciová společnost – zvyšování základního kapitálu

Report
Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0199
Označení: VY_32_INOVACE_UCE_SA_1_12
Sada: 1
Ověření ve výuce: 14. 11. 2012
Třída: 4.B
Datum: 10. 11. 2012
Akciová společnost –
zvyšování základního kapitálu
Předmět:
Účetnictví
Tematická oblast: Právní formy podnikání – odlišnosti v účtování
Ročník:
4. ročník
Anotace:
Formy a podoby zvyšování základního kapitálu
vysvětleny a ověřeny v tabulkách předkontací
Jméno autora (vč. titulu): Ing. Hana Samcová
Škola – adresa: OA a VOŠE Tábor, Jiráskova 1615
1) Další vklady akcionářů, stávajících nebo
nových (u peněžitých vkladů platí podmínka,
že všechny předcházející upsané vklady byly
splaceny).
důsledek
zvýšení vlastního kapitálu
2) Přesun z vlastních zdrojů společnosti.
důsledek
vlastní kapitál se nemění
Při vydání nových akcií může být
emisní kurz vyšší než nominální hodnota.
emisní
kurz
nominální
hodnota
Tento rozdíl se zaúčtuje na účet
412 Emisní ážio, které představuje vlastní kapitál.
Číslo
411
Název
Základní kapitál
413
Změny základního kapitálu
211
Bankovní účty
428
Emisní ážio
353
Jiné závazky
Charakter
Pasivum
Číslo
Název
Charakter
411
Základní kapitál
Pasivum
413
Ostatní kapitálové fondy
Pasivum
419
Změny základního kapitálu
Pasivum
211
Pokladna
Aktivum
221
Bankovní účty
Aktivum
428
Nerozdělený zisk minulých let
Pasivum
412
Emisní ážio
Pasivum
353
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Aktivum
379
Jiné závazky
Pasivum
A. s. zvyšuje základní kapitál vydáním 2 000 ks akcií
s nominální hodnotou 10 000,- Kč/ks a emisním kurzem
10 500,- Kč/ks. Před zápisem do obchodního rejstříku
splaceno 40 % nominální hodnoty a celé emisní ážio.
Text
Upsání akcií – nominální hodnota
Upsání akcií – emisní ážio
Částečná splátka nominální hodnoty na bankovní účet
Splátka emisního ážia na bankovní účet
Zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního
rejstříku
Kč
MD
D
A. s. zvyšuje základní kapitál vydáním 2 000 ks akcií
s nominální hodnotou 10 000,- Kč/ks a emisním kurzem
10 500,- Kč/ks. Před zápisem do obchodního rejstříku
splaceno 40 % nominální hodnoty a celé emisní ážio.
Text
Kč
MD
D
20 000 000,-
353
419
Upsání akcií – emisní ážio
1 000 000,-
353
412
Částečná splátka nominální hodnoty na bankovní účet
8 000 000,-
221
353
Splátka emisního ážia na bankovní účet
1 000 000,-
221
353
20 000 000,-
419
411
Upsání akcií – nominální hodnota
Zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního
rejstříku
Podmínkou tohoto způsobu zvýšení je ověření účetní
závěrky auditorem s výrokem bez výhrad. Další
limitující podmínky uvádí obchodní zákoník.
A. s. zvyšuje základní kapitál ze zisku minulých let
(1 000 000,- Kč) a převodem z ostatních kapitálových
fondů (500 000,- Kč).
Text
Zvýšení základního kapitálu ze zisku minulých let
Zvýšení základního kapitálu z ostatních kapitálových
fondů
Zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního
rejstříku
Kč
MD
D
Podmínkou tohoto způsobu zvýšení je ověření účetní
závěrky auditorem s výrokem bez výhrad. Další
limitující podmínky uvádí obchodní zákoník.
A. s. zvyšuje základní kapitál ze zisku minulých let
(1 000 000,- Kč) a převodem z ostatních kapitálových
fondů (500 000,- Kč).
Text
Zvýšení základního kapitálu ze zisku minulých let
Zvýšení základního kapitálu z ostatních kapitálových
fondů
Zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního
rejstříku
Kč
MD
D
1 000 000,-
428
419
500 000,-
413
419
1 500 000,-
419
411
Zvýšením základního kapitálu z vlastních
zdrojů dojde/nedojde ke zvýšení vlastního
kapitálu
Emisní ážio představuje rozdíl mezi emisním
kurzem a …………………
Splátka upsaného emisního ážia se účtuje
na stranu Dal účtu
Při zvýšení základního kapitálu z ostatních
kapitálových fondů se účtuje na straně
Má dáti na účtu
Zvýšením základního kapitálu z vlastních
zdrojů dojde/nedojde ke zvýšení vlastního
kapitálu
Emisní ážio představuje rozdíl mezi emisním
kurzem a …………………
Splátka upsaného emisního ážia se účtuje
na stranu Dal účtu
Při zvýšení základního kapitálu z ostatních
kapitálových fondů se účtuje na straně
Má dáti na účtu
nedojde
nominální
hodnotou
353
413
1) Štohl, P. Učebnice účetnictví pro střední školy
a veřejnost. Znojmo : Nakladatelství Štohl Pavel Ing.
– vzdělávací středisko. 2012. ISBN 978-80-87237-47-2
2) http://business.center.cz/business/pravo/zakony
3) http://portal.justice.cz
4) www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xls/platna_legislativa_ucetni_
standardy_75927.html
5) Účtová osnova, České účetní standardy – postupy účtování pro
podnikatele : ANAG. 2012. ISBN 978-80-7263-729-4
6) Obchodní zákoník a předpisy související : ANAG. 2012. ISBN 978-807263-720-1

similar documents