Halmai Gáborné szakmai vezető prezentációja - Köz-Tér-Háló

Report
Családközpontú komplex segítség nyújtása a
résztvevők bevonásával
Alsómocsolád Község önkormányzata
Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont
Figyelem
 Türelem
 Elfogadás
 Empátia
 Kommunikáció
 Szembenézés
 Visszacsatolások






A szocializáció, melyen keresztül a közösség
bizonyos értékeket olt tagjaiba.
A gazdasági boldogulás funkciója – a közösség
megélhetési lehetőséget biztosít tagjainak.
Társadalmi részvétel, teljesítve a társasági élet
iránti általános igényt.
Társadalmi kontroll, megkövetelve a közösség
értékeinek betartását.
Kölcsönös támogatás, mely folyamat
segítségével a közösség tagjai megvalósítják
azokat a feladatokat, amelyek túl nagyok,
vagy túl sürgősek ahhoz, hogy egy egyedül
álló személy kezelni tudja.
Célcsoportunk jelentős része nem járt
közösségbe
 A szegénység elszeparáltsággal is együtt jár
 Sokan legfeljebb nézték, hogy mások
milyen tehetségesek – tanult tehetetlenség
 Nincs hol és kinek panaszkodni
 Egyik napról a másikra élnek
 Függőségek és függőségigény
 A tanulás számukra csak rossz emlék…
De: ugyanúgy vágynak arra, hogy adni és
kapni tudjanak.






A projekt célcsoportja elsődlegesen a
család.
Az eredményességét garantálhatja, hogy
a települési közösség, és minden érintett
szakember ugyanazt az üzenetet közvetíti,
ugyanazzal a segítő attitűddel bír.
A feltételeket az önkormányzatok és
önkormányzati társulások hosszútávra
garantálják (nem egyszeri támogatás).
A célcsoport aktív részvételével folyik a
program.
A segítő hálózat intézmények,
szakemberek civilek, önkormányzatok
együttműködésén alapul.





Sajátélményű, személyes aktivitást is igénylő
ismeretátadás.
Kiemelt mentális támogatás, folyamatos
elvárások és visszajelzések.
Mentori rendszer /életvezetési tanácsadás
Komplex segítés (+a segítők is speciálisan
képzettek és elkötelezettek, szükség esetén
együttműködnek).
Egyénre, családra szabott rugalmas
programmegvalósítás.





életvezetési technikák, ismeretek bővítése,
ezen képességek javítása,
hivatali ügyintézési, tájékozódási –
állampolgári – készségek fejlesztése,
a foglalkoztathatósági, tanulási és mobilitási
készségek javítása, fejlesztése,
adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadás,
kommunikációs készségek javítása és az
alapvető, felhasználói szintű informatikai
ismeretek bővítése.
Közösségi gazdálkodásról szóló ismeretek
adása sokféle módon
 Lakókörnyezet javítása önerő
bevonásával
 Kiskert pályázat
 Önsegítő klubok
 Közvetített támogatások
 Energiaszegénységre adott válaszok
felmutatása

Böszörményi Nagy Iván szerint: a
legnagyobb megfosztás, hogyha nem
tudok adni, vagy ha nem fogadják el!
Megtudni, megtapasztalni, hogy mim van
az első lépcső
 A meghiúsult vágyak helyett elérhető
célokat kitűzni a második
 Az önbecsülést teljesítménnyel
megalapozni a harmadik lépcső, de ez
még mindig csak a kiindulási pont

Együttlétre
 Munkálkodásra
 Tanulásra
 Beszélgetésre
 Önsegítő klubokra
 Tervezgetésre
 Információhoz jutásra

Mosási lehetőség
 Fűtött hely
 Kimozdulás a mindennapok gondjaiból
 Megtapasztalni a „képességet”
 Megtapasztalni a „figyelmet”
 Adni, és kapni
 Együtt örülni
 Teremteni!!!!

Tervezgetés a megnyitóra és a
működtetésre
Kívülről már szép…
Lehetőségek napja, információs
nap
Megnyitó
Számítástechnika tanfolyam
A mi családunk zöldségeskertje
Házi praktikák nőknek
Szociopoly és kézművesség
Megbeszélni a világ dolgait
Megjavítani a gyerek nadrágját
„Kézenfogott családok…”
képzés
Igy készülhet a téli tüzelő
Megterveztük…….
Megnyitottuk……….
Közösségi beszélgetés
Brikettes bemutató
A sosemvolt mozizás…
Rémület éjszakája
Gyereknap
Húsvéti kalács kosár
Készítése az önsegítő
klubban
Szórakoztatva a kisebbeket
Visszaidézve a rétessütést
Farsangolás
beöltözéssel
Kicsik nagyok együtt táncolnak
Az első termés a gyerekkertből
Töklámpás készítés az udvaron
Térségi adatbázisok
 Humán kapacitás térkép
 Tanulmánytár
 Módszertár….
 Közös tanulás
 Konkrét együttműködések















539 résztvevő a rendezvényeken
Kapcsolat 175, családdal 141 együttműködési
megállapodás
4 Praktikák Háza
8 Hírlevél/1500 példányban
2 tábor
6 tapasztalatcsere
19 szakmai műhely és sok esetkonzultáció
14 Segítő Településvezetők Klubja
80 közösségi önsegítő klubalkalom
85 család a Mi családunk zöldségeskertje pályázatban
16 képzési forma 22 képzés és tréning
26 adományozó
27 önkéntes
15 szakmai partner az eredeti együttműködőkön túl
Egy
másfajta
számvetés
, a megélt
örömteli
pillanatok
….
A
magukért tenni akaróknak
 A támogatóknak
1. Térségi támogatók és távoli
támogatók
2. Önkéntesek
3. Segítő településvezetők
4. Szakmai partnerek
A Köz-Tér-Háló csapata nevében:
Köszönöm a figyelmet!
Halmai Gáborné
Szakmai vezető
30/9112119
www.kozterhalo.hu

similar documents