3_Kollár_Révész_Varga_Lapostyán

Report
DIÁKKONFERENCIA
10.D
Miskolc, 2014.május 4.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)
Készítette: Kollár Ábel 10.D
Az üvegházhatás
Egy olyan jelenség, ami miatt a bolygó
felszínéről a hő nem tud fénysebességgel
visszasugározódni az űrbe, hanem jóval
lassabb fizikai és meteorológiai folyamatok
során távozik.
Előnyei
•
•
Földi élet kialakulása
Természetes üvegháztartás, ami biztosítja a 14°C-os
átlag hőmérsékletet, így az emberi életet
Hatásai:
•
Klímaváltozás, globális felmelegedés
Hatásai:
•
A tengerszint megemelkedése
Hatásai:
•
A sarki jég olvadása
Az emberi tevékenységhez
köthető üvegházhatású gázok
•
Szén-dioxid
• Metán
• Dinitrogén-oxid
• kén-hexafluorid
Megoldás
•
Fenntartható megoldásnak az okok
megszüntetése tekinthető
• Fosszilis tüzelőanyagok felhasználása
• Washintoni Egyetem tudósai nemrég
újra felfedezték egy régi eljárás ötletét,
amely a Föld hűtése érdekében
mesterséges felhőtakarót állítana elő.
Adatok, előrejelzések
•
Az utóbbi 100 évben 0,8 °C-kal
emelkedett a Föld átlaghőmérséklete
Ebből 0,6 °C az utóbbi 30 évben
• Az évszázad végére 4 °C-kal is nőhet,
ami 43cm tengerszint emelkedést okoz
• A sarki jég az utóbbi 100 évben 30%
kisebb lett
Köszönöm a figyelmet!
DIÁKKONFERENCIA
10.D
Miskolc, 2014.május 4.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)
Szilárd testek
hőtágulásának
érdekességei
Révész Eszter 10.D
Hőtágulás
 Hőtágulásnak
nevezzük azt a fizikai jelenséget, amikor
valamely anyag hőmérsékletének változásával
megváltoztatja méretét. Melegítés hatására az anyagok
általában tágulnak, a tágulás relatív mértékét a
hőtágulási együttható fejezi ki.
Kísérlet: szilárd testek hőtágulása
 Vizsgáljuk
meg egy olyan vasgolyó hőtágulását, amely
szobahőmérsékleten éppen átfér egy szintén vasból
készült gyűrűn. Ha a golyót felmelegítjük, akkor a
hőtágulás következtében már nem fér át a gyűrűn.
Melegítsük meg ezután a gyűrűt is. A forró golyó átfér a
forró gyűrűn, amit úgy is megfogalmazhatunk, hogy a
gyűrűn lévő lyuk ugyanúgy kitágul, mintha anyaggal
lenne kitöltve.
Szilárd testek hőtágulása a
mindennapokban
 Fontos
mérnöki feladat a hidak rögzítési pontjainak
hőtágulás elleni védelme. Ez a feladat megoldható
például úgy, hogy a híd egyik alátámasztási pontja a
talajhoz rögzített, míg a híd másik vége görgőkön
elmozdulhat. Gyakran figyelhetők meg fésűszerű
összeillesztések a hidak egymással találkozó szerkezeti
elemei között.
Szilárd testek hőtágulása a
mindennapokban
 Hosszú
csővezetékek építésekor a hőtágulás káros
hatásának kiküszöbölésére helyenként jellegzetes
kanyarulatot, úgynevezett lírát illesztenek a hálózatba. Ez
nevét - hasonló alakja miatt - a hárfával rokon, de kisebb,
kézbe vehető húros hangszerről, a líráról kapta. A
hajlításkor létrejövő mechanikai feszültségek sokkal
kisebbek, mint a megnyúláskor keletkezők, ezért így
elkerülhetők a csővezetékek törései.
Szilárd testek hőtágulása a
mindennapokban

Érdekes példát adhatunk arra, hogy az ingaórák működésekor
a hőtágulás káros hatását hogyan lehet magával a
hőtágulással kiküszöbölni. Az ingaórák periódusidejét az inga
hossza befolyásolhatja. Pontosabban az óra arra érzékeny,
hogy az inga súlypontja milyen messze van a felfüggesztési
ponttól. Az úgynevezett kiegyenlített ingák esetén a
hőmérséklet emelkedésekor az inga vasrúdja kitágul, ami a
súlypont süllyedésével jár együtt. Azonban az inga végére
erősített cink cső súlypontja megemelkedik, és amennyiben jól
választjuk meg a cink mennyiségét, akkor így kiegyenlíthetjük a
vasrúd megnyúlásának hatását.
DIÁKKONFERENCIA
10.D
Miskolc, 2014.május 4.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)
Varga Lajos Péter
Készítette: Lapostyán Dorina 10.D
•
Alapfeltevései:
• Nagyszámú, egyenlő tömegű részecskék
• A részecskék kicsik a tartály méretéhez és
a köztük lévő távolsághoz képest
• Állandó mozgásban vannak
• Ütköznek a tartály falával és egymással
• A tartály falai merevek
• Eltekintünk a gravitációs erőtől és a
részecskék közti vonzóerőtől
• Rendezetlenül, nagy sebességel mozognak
•
•
John Tyndall
Hétköznapi életben:
•
•
Felhők közül előbukkanó
napsugár
Zseblámpa fénye ködös, párás
időben
DIÁKKONFERENCIA
10.D
Miskolc, 2014.május 4.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)

similar documents