E-learning tananyagok módszertani buktatói

Report
E-learning tananyagok
módszertani buktatói
Milyenek legyenek a tananyagok?
Modul-lecke struktúra
Leckék felépítése
•
•
•
•
•
•
•
Terjedelem: 10-15 képernyőoldal
Tanulást segítő módszertani elemek
Szemléltető képek
Jól strukturált szöveg
Logikus, érthető magyarázat
Rövid mondatok
Önellenőrző kérdések
Tartalom meghatározása: kinek szól a tananyag?
Ettől függ, hogy milyen részletesen fejtünk ki egy adott témát.
Célcsoport: járműmérnök hallgatók, akiknek a villamos hajtásról szóló tárgy kiegészítő
ismeretként jelenik meg.
Tanulja meg, milyen motorfajtákat lehet használni járműhajtásra!
A járműben használható villamos motor fajták:
• Egyenáramú gépes hajtás
• Kapcsolt reluktancia-motoros hajtás
• Mezőorientált szabályozású aszinkrongépes hajtás mezőgyengítéses üzemi
tartománnyal
• Kommutátor nélküli egyenáramú hajtás négyszögmezős indukció-eloszlású
állandó mágneses forgórésszel
• Szinuszmezős indukció-eloszlású állandó mágneses forgórészű szinkrongépes
hajtás, áramvektor-szabályozással, normál és mezőgyengítéses üzemi
tartománnyal
Tejszínes pulykamell érmék roston, gorgonzola krémmártással, petrezselymes
burgonyával.
Tartalom meghatározása: kinek szól a tananyag?
Mi kerüljön be a tananyagba?
A villamos hajtású járművekben alkalmazható motorok közül az
alábbiakat vizsgáljuk:
• egyenáramú motorok,
• kapcsolt reluktancia motorok,
• aszinkron motorok.
Tartalom meghatározása: kinek szól a tananyag?
Az alábbi kapcsolási rajzokat rendelje hozzá a következő diagram jelleggörbéihez!
Tartalom meghatározása: szemléltetés.
ábra Nyomaték (Oz.In.) függvényében a hatásfok (Efficiency), fordulatszám
(rpm=rotation per minute=percenkénti fordulatszám), áram (Current) és
teljesítmény(Power). 1.0Nm= 8.85In-lb= 141.60Oz-ln 1 Nm = 8,851
fontláb=141,6 uncia-inch nyomaték
Tartalom meghatározása: szemléltetés.
Tartalom meghatározása: szemléltetés.
48V-os cserélhető akkumulátor
egység sorba kötött 16 lithium cellával
Egység, vagy csomag?
akkumulátor csomag töltéskiegyenlítővel
Hol látható a képen a
töltéskiegyenlítő?
Tartalom meghatározása: magyarázat.
A mágnespatkó sarkai között egy lágyvas hasáb van, amit az
elektromágnes polarizál (mágnesessé tesz). A hasáb akkor van
egyensúlyban (nem hat rá vízszintes erő) ha az alsó ábrán lévő
besimult helyzetben van. Ekkor a rendszer mágneses ellenállása
(reluktancia) a legkisebb.
Ha a hasábot vízszintes irányban elhúzzuk, akkor arra az elhúzás
irányába ható ellenerő hat, ami visszatéríti a hasábot egyensúlyi
helyzetébe. Ez az erő a reluktancia erő, ami a hasábot a
legkisebb mágneses ellenállású egyensúlyi helyzetébe téríti. Ha
az áramot kikapcsoljuk, akkor az erő megszűnik .
Tartalom meghatározása: magyarázat.
Az állórész mindegyik vasmagján van tekercs, csak az ábrán
bemutatott üzemállapotban nem folyik bennük áram (ki vannak
kapcsolva). A rotor balra forog és az ábrán lévő tekercseket („1”-”1”)
addig érdemes bekapcsolva tartani, amíg a rotor egyensúlyba (a
forgórész „a” köröm és „1” vasmag köröm szembe) nem kerül.
Ezután a 2-2 tekercset érdemes bekapcsolni, mert ahhoz van
legközelebb a b-b körömpár. És azután folyamatosan kapcsolgatni
kell a tekercseket. Tehát a reluktancia erő által keltett nyomaték
forgatja a rotort.
A kívül található állórész mindegyik vasmagján (az ábrán „1”-es, „2”-es és „3”-as számokkal
jelölve) van tekercs . Az ábrán látható állapotban az „1”-”1” vasmagok tekercseiben folyik
áram. A rotor „a”-val jelölt körmei a reluktancia erő hatására igyekeznek az egyensúlyi
helyzetet felvenni (azaz egyvonalba kerülni az „1”-es vasmagokkal), ezért a rotor balra (az
óramutató járásával ellentétesen) forog.
Az „1”-”1” számú tekercseket addig érdemes bekapcsolva tartani, amíg a rotor egyensúlyba
(a forgórész „a” köröm és „1” vasmag köröm szembe) nem kerül. Ez után a „2”-”2” tekercset
érdemes bekapcsolni, mert ahhoz van legközelebb a „b”-”b” körömpár, majd a „3”-”3”
tekercset, mert ehhez kerül közel az „a” köröm. Ezután –1-1, 2-2, 3-3 sorrendbenfolyamatosan kapcsolgatni kell a tekercseket. Tehát a reluktancia erő által keltett nyomaték
forgatja a rotort.
Tartalom meghatározása: magyarázat.
A kapcsolt reluktancia motorok jelenleg azért vannak háttérben, mert a
szinkron és aszinkron motorok erre a célra kedvezőbbek (némileg kedvezőbb
tömeg, hatásfok, szabályozhatóság és nyomaték simaság).
A mágneses és réz anyagok árának és rendelkezésre állásának változásával
azonban előtérbe kerülhetnek.
A kapcsolt reluktancia motorok jelenleg azért vannak háttérben, mert a
szinkron és aszinkron motorok erre a célra kedvezőbbek (némileg kedvezőbb
tömeg, hatásfok, szabályozhatóság és nyomaték simaság).
A mágneses és réz anyagok (a tananyag nem utal arra, hogy sok vagy kevés réz
kell bele!) árának növekedésével? és rendelkezésre állásának csökkenésével?
változásával azonban előtérbe kerülhetnek.
Önellenőrzés
Milyen villamos motorfajtákat használhatnak járművek hajtására?
a) egyenáramú motor
b) BLDC motor
c) szervomotor
d) PMS motor
e) kapcsolt reluktancia motor
A b) és d) válaszlehetőségekről nincs szó a tananyagban.
Hány szeletből áll a kommutátor az egyenáramú motoron?
a) ahány pólusú a forgórész
b) annyi szelet ahány pólus
c) annyi szelet, ahány állórész tekercs
d) kétszer annyi pólus, mint szelet
az a) és b) válasz ugyanazt jelenti, az egyiket javaslom törölni, helyette
javaslom az alábbi választ: a szeletek száma a pólusok száma fele
Önellenőrzés
Jelölje meg az aszinkron motor nyomatékának jellemzőit!
a) csak a szinkron fordulatszámnál ad le nyomatékor
b)indulásnál a nyomaték 0
c) indulásnál a nyomaték maximális
d) nyomatékának van maximuma
e) a szinkron fordulatszámnál a szlip 0
f) szinkron fordulatszámnál a motor áll, csak a mágneses tér forog
Az e) és f) válasz nem a nyomaték jellemzője.
Szoftver használatának oktatása
1. Az ablak alján a „Cavities” (fészkek
száma) mellett az X-irányhoz 4, az Yirányhoz pedig 1 db-ot adjunk meg.
2. Az „Increment” (távolság a fészkek
között) mezőkbe X-irányhoz 2.3
egységet adjunk meg (az angol felületen
tizedesvessző helyett tizedespontot
használunk).
Szoftver használatának oktatása
Új e-learning megoldások
https://www.coursera.org
A tananyagok kategóriái
A résztvevő egyetemek
többek között:
A logika kurzus jellemzői
A logika kurzus jellemzői
A logika kurzus jellemzői
A logika kurzus jellemzői
A logika kurzus jellemzői
A logika kurzus jellemzői
Köszönöm szépen a
figyelmet!

similar documents