a vállalatelméletek fejlődése

Report
A közgazdaságtudomány és a gazdálkodástudomány kapcsolata
MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Chikán Attila
Budapesti Corvinus Egyetem
Vállalatgazdaságtan Intézet
Budapest, 2013. november 21.
1
Gondolatmenet
 A közgazdaságtan és gazdálkodástan tárgyának kapcsolata
 A mikroökonomiai kiindulás
 A vállalatelméletek származtatása
 A gazdálkodástani szintézis és alkalmazása
2
Társadalmi szükségletkielégítés
szűkös erőforrások mellett
Hatékonyság
Munkamegosztás-specializáció
Tevékenységcsere
A koordináció szükségessége
3
A mikroökonomia vállalatfelfogása
Mikroökonomia:
a vállalat elmélete -- (profitmaximáló aktor)
a fogyasztó elmélete -- (haszonmaximalizáló aktor)
A vállalat
- ismert és adott termelési függvény, fekete doboz
- jól definiált piaci kényszerek között cselekszik
4
A vállalatelméletek fogalmi háttere
Munkamegosztás
Specializáció
Koordináció
Piac
(ár)
Információ
Szervezet
(utasítás)
Forrás: Douma-Schreuder (1998)
5
A vállalatgazdaságtanban felhasznált vállalatelméletek származtatása
a mikroökonómiából
Magatartás elmélet
March-Simon (1958)
Érintettelmélet
Freeman (1984)
Erőforrás alapú elmélet
Wernerfelt (1984)
Evolúciós elmélet
Nelson-Winter (1982)
Megbízó-ügynök elmélet
Jensen-Meckling (1970)
A vállalatok nem
egyformák: az
erőforrások
differenciálnak
A gazdasági élet
szereplői körének
kiszélesítése
Tranzakciós költség
elmélet
Coase (1937)
Elválik a
tulajdonos
és a menedzser
A döntéshozó
racionalitásának
feloldása
Az egyedi
vállalat helyett
a populáció
kerül fókuszba
Hálózatelmélet
Hakansson (1989)
A vállalat csak a
hálózatával
együtt
értékelhető
Az alkalmazkodás nem
azonnali és nem
súrlódásmentes
A mikroökonómia vállalatelmélete
6
A közgazdaságtan és a gazdálkodástan áttételes viszonya
Gazdálkodástan
Magatartás elmélet
Erőforrás alapú elmélet
Érintettelmélet
Megbízó-ügynök
elmélet
Evolúciós elmélet
Tranzakciós költség
elmélet
Hálózatelmélet
Mikroökonómia
7
Egyének
(Háztartások)
Fogyasztói elégedettség + profit
Vállalatok
Piacok
Versenyfeltételek és tényezők
Normák
Intézmények
Politikák
Nemzetközi kontextus
Nemzetközi kontextus
Társadalmi jólét
Kormányzat
Termelékenység
Chikán-Czakó, 2009
8
Összefoglalás
 A gazdálkodástan és a közgazdaságtan között szerves kapcsolat
van
 Ezt a tudomány mai fejlettségi szintjén alig kezeljük: a
szemléleti és módszertani eltérések jelentősek
 Nem várható gyors változás, a két terület önállóan fejlődik
 A való élet követelményei fogják kikényszeríteni az integrációt,
ami sosem lesz teljes
 Más társadalomtudományok jelentős szerepet kapnak a
fejlődésben
9

similar documents