Az erőegyensúly korszakának vége

Report
AZ ERŐEGYENSÚLY
KORSZAKÁNAK VÉGE

Új hatalmak jelentek meg
 Olaszország:
gazdaságilag fejletlen, de földközi
tengeri ambíciók – Ausztriát és Fro-t is zavarja
 Németország: „jóllakott”

Keleti kérdés újra napirenden
 1876

bolgár forradalom
Versengés a gyarmatokért
Iparosítás és az új imperializmus

Európában nincs terjeszkedési lehetőség, No a
legerősebb
 Felgyorsult


versenyfutás a gyarmatokért
Új szakasz: összeomlott a spanyol birodalom (1898)
Pax Britannica és szabadkereskedelem
A
világ ipari műhelye
 A bécsi rendszer fontos – de bukott – kihívás a brit
hegemónia szempontjából
 Fro
revansvágy, No gyarmatokat akar

1873-1896 gazdasági depresszió
 Felerősíti
a versenyt és vámok újra,
szabadkereskedelem bukása
 Szociáldarwinizmus

1884-85. berlini konferencia
 Szabályozta
a versenyt
 Afrika felosztása, határok kijelölése (50 gyarmat)
 Rabszolgaság betiltása

NBr. Ipari hatalmát pénzügyire váltotta
 Befektetések
 1858.
India közvetlenül a korona alá
 Intézményépítés,
iskolák, vasutak
 Szingapúr, Malajzia, Burma
 1875.
szuezi csatorna részvényei megvásárlása (1869)
 1882.
 1878.
Egyiptom megszállása
Ciprus és Afganisztán miatt Oo ellene

Fro nemzetközi hitelét szeretné visszaállítani
 1880s
Francia-Indokína
 Sziám ütközőzóna lett



USA is beszáll – 1898. háború
Japán – 1905. Mandzsúria; 1895. Tajvan; 1910.
Korea
A Holland Kelet Indiai Tsg területei is közvetlen
uralom alá
Kína

1839-42. első ópium háború
 Hongkong
NBr-hoz
 Kikötők nyitva a briteknek

1856. második ópium háború
 Mindenki
számára nyitott lesz (Oo. USA)
 A szárazföldre is jogokat kaptak

1899. John Hay – Nyitott Kapuk Elve Jegyzék
Afrika

Britek:
 Egyiptom
– Nílus – 1898. Fashoda
 1899. búr háború – Rhodézia létrejön
 Cape – Kairó vasútvonal ötlete




Belgium – Kongó Szabad Állam
No – DNY, K, Kamerun, Togo
Portugália – Moz, Angola, Zöld-foki Szigetek
Spo – Egyenlítői Guinea

Tocqueville jóslata
 De

USA, Oo is saját problémák, ami miatt a peremen
A gyarmatosítás miatt mindenki flottát épített
 Harca
világpiacokért – de ingatag és kiszámíthatatlan
a világgazdaság


NBr, Fro, Ausztria-Ma meg akarta tartani a
pozícióit
No, USA, Oo, Japán, Olaszo javítani akarta
Franciaország


Vereség, megalázottság
1871. márc. 28 (18) – máj. 28. Párizsi Kommün
 Anarchisták
és marxisták – munkásosztály
 A poroszok elleni milíciák megmaradtak
 Munkásosztálybeli
vezetők
 Febr. royalista nemzetgyűlés – Bordeauxba ment
 50 e kivégezés

No ellenség, Olaszo kihívás, britekkel romló
kapcsolat (1882. Egyiptom, 1884. Kongó, 1893.
Sziám, 1898. Fashoda)

Hadsereg nagy, de belső ellentétek
Royalista tisztikar
 Dreyfus ügy
 Tartalék kevesebb, mint No


A századfordulótól erősödő nacionalizmus – főleg
második marokkói válság)


Tőke, ipar, gépgyártás, fegyvergyártás



Támadó stratégiába lökte
Befektetések – Oo (vasutat kellett építenie)
Cél Olaszo elszakítása a 3-as szövetségből
NBr-t meggyőzték, hogy Fro léte biztonsági érdek
Olaszország


Egységes 30 millió lakos
Nyugtalanította Fro-t, Monarchiát
1882. megnyugtatta a Mon-t
 De Fro felkészült a kétfrontos háborúra





É-D ellentét, antimilitarizmus, katolikus egyház ereje,
gyenge tisztikar
1896. Abesszínia
1911. líbiai háborúba beavatkozik – püi katasztrófa
Cél: francia flotta semlegesítése – NBr szövetsége kell
Japán

1868. Meidzsi reformok
 Cél:
nyugati befolyás elkerülése
 Oktatás, jogrendszer, alkotmány gazdaság
 Hadsereg, haditengerészet




Nyersanyaghiány
1894-95. háború Kínával – megszerzi Koreát,
Tajvant
1902. brit szövetség
1904-5. háború Oo-gal - Mandzsúria
Németország


Már a léte fenyegeti Fro-t és a Mon-t
A teljes egyensúlyt megbontotta
 Ipar,
kereskedelem, flotta, hadsereg
 Tripitz
flottája 2.
 Nagy tartalékok
 1914-re
a legerősebb (66 millió lakos)
 Képzett munkások, katonák
 Védővámokkal támogatott mg
 Elektromos-, vegyipar, optika
 Motiváció a terjeszkedésre

Diplomáciája gyenge 1890 után
 Földrajzilag
sem kedvező helyzet
 Weltpolitik nyugtalanítja a világot
 Pl.
bagdadi vasút terve
 Gyarmati terjeszkedését nem engedik

Belpolitikában nem egységes célok
 Tengerészet,
hadsereg, bankok
 Nacionalizmus
 Emiatt
kell látványos külpolitika
Osztrák-Magyar Monarchia

Lassú iparosítás, de beérte
 Fejlett
mg és élelmiszeripar Mo-n
 Vas, acél, textil, szén
 GDP = Fro-gal
 Elektromosság és vasútépítés

Területi és társadalmi különbségek
 Szlávok
a legszegényebbek
 Nemzeti összetartás nem kompenzálja
 1867. ellenére állandó ellentét Mo-gal
 Haditervek
Mo megszállására

A kisebbségek már a századfordulóra szétfeszítik
 Románia,
Szerbia
 Lengyelek helyzete volt a legjobb


Konfliktus a Balkánon és Olaszországgal
Hadsereg az egyetlen intézmény, ami egyesítette a
nemzetiségeket
A
költségvetése GDP arányosan elmaradt
 Flotta jelentéktelen

Elfogadott, hogy No kell a biztonsághoz

similar documents