Fraktálok

Report
Mersits István, Szöllős Kristóf
Városmajori Gimnázium
Matematika a tudományokban
FRAKTÁLOK
Mersits István, Szöllős Kristóf VMG
Matematika a tudományokban
BEVEZETŐ
A fraktálok egy nagyon tág témakör,
könnyedén össze lehetne belőle állítani egy
több órás bemutatót.
 Ebben a bemutatóban szeretnénk egy átfogó
képet alkotni a fraktálokról, felfedezésükről,
felhasználásukról valamint megjelenésükről a
matematikán kívül.

Mersits István, Szöllős Kristóf VMG
Matematika a tudományokban
A FRAKTÁLOKHOZ VEZETŐ ÚT I.




A fraktál szó megalkotása és ezzel együtt a fraktálok felfedezése
Benoit Mandelbrot nevéhez köthető.
Néhány tudós Mandelbrot előtt is leírt fraktál alakzatokat
(pl.:Cantor-por), de tudatosan először Mandelbrot kutatta a
fraktálokat.
Először fraktál tulajdonságokat az 1900-1960-ig terjedő gyapotárak
váltakozásánál talált.
Felfedezte, hogy számos esetben a napi árváltozás görbéje szinte
tökéletesen megegyezik a havi árváltozás görbéjével, vagyis rátalált
a kis rész és a nagy rész szimmetriájára a közgazdaságban.
Benoit Mandelbrot
(1924-2010)
Mersits István, Szöllős Kristóf VMG
Matematika a tudományokban
A FRAKTÁLOKHOZ VEZETŐ ÚT II.






•
•
•
•
•
Az IBM-nél töltött időkben Mandelbrot beleütközött egy gyakorlati problémába, ami az elektronikus átvitelzaj volt.
Az elektronikus adatok továbbításakor zaj lépett fel, ami néha kitörölte a jel egy részét, ezzel hibát okozva.
Mandelbrot megtudta a mérnökökkel való beszélgetésekből, hogy a zaj csoportosan fordul elő, vagyis egy adott
időintervallumot fel lehetett osztani hibáktól mentes és hibás részekre.
Ám minél közelebbről vizsgálták meg a mérnökök a hibacsoportokat, annál bonyolultabbnak tűnt a hibák feltűnése
Mandelbrot olyan elméletet alkotott, ami leírta ezeknek a hibáknak az előfordulását.
Egy a 19.században kialakított paradox struktúra segítségével, a Cantor-por-ral modellezte a hibák előfordulását.
Adott a síkban egy szakasz, majd ennek a szakasznak a középső harmadát eltávolítjuk.
Ezt a műveletet az összes szakasszal a végtelenségig ismételjük, és így létrejön végtelen sok pont, amiknek a hossza 0.
Mandelbrot a szakaszokat megfeleltette olyan időszakoknak, ahol hiba fordul elő, tehát ha egy hibás időszakot
megnézünk „közelebbről”, akkor találunk olyan részt, ahol nincsen hiba.
Összefoglalva Mandelbrot úgy értelmezte az átviteli hibákat, mint egy, az időben előforduló Cantor-halmazt
Ez a modell megfelelt a mérnökök tapasztalatainak.
Mersits István, Szöllős Kristóf VMG
Matematika a tudományokban
A FRAKTÁLOKHOZ VEZETŐ ÚT III.


„Milyen hosszú Nagy-Britannia partvonala?”- tette fel a kérdést sokszor Mandelbrot.
Szerinte bármely partvonal végtelen hosszú, mert:






Tegyük fel, hogy valaki egy méteres körzővel leméri a partvonal egy méter hosszú részének hosszát és azt feljegyzi.
Ezután a körzőt mondjuk negyedannyi hosszúra nyitja ki és újra leméri ezt a hosszt.
Ekkor, mivel a partvonal nem egyenes, valamivel nagyobb számot fog kapni.
Ekkor a körzőt ismét negyedannyira állítja be, és ismét leméri a hosszt, és ezt a végtelenségig folytatva (úgy súgja a józan
ész) hogy ez az érték konvergálni fog egy adott értékhez (mint példáúl egy Euklideszi alakzatnál, a körnél) .
Ám Mandelbrot úgy találta, hogy nem konvergálni
fog egy bizonyos értékhez, hanem mert
a partvonal nem egy Euklideszi-alakzat
(„Ahogy a felhő sem gömb és a hegyek
sem csúcsok”-mondta sokszor Mandelbrot),
a partvonal végtelen hosszú.
1975-ben alkotta meg a fraktál szót.
Mersits István, Szöllős Kristóf VMG
Matematika a tudományokban
KOCH-GÖRBE



Mint említettem Mandelbrot előtt is voltak matematikusok, akik fraktálokat
alkottak, egyik ilyen alakzat a Koch-görbe.
Előállítása: vegyünk egy szabályos háromszöget, majd ennek a háromszögnek az
oldalainak középső harmadára állítsunk ismét egy szabályos háromszöget. Az így
létrejövő szabályos háromszögeken ismét végezzük el ezt a műveletet, és így
tovább.
Érdekes tulajdonsága, hogy végtelen hosszúságú vonal véges nagyságú területet
határol, ami szintén igaz Nagy-Britanniára (a partvonala végtelen hosszúságú, de a
területe véges).
Mersits István, Szöllős Kristóf VMG
Matematika a tudományokban
SIERPINSKI-SZŐNYEG/MENGER SZIVACS


Előállítás: adott a síkban egy négyzet, ennek a négyzetnek a középső részét kivágjuk, majd a
maradék nyolc résszel megismételjük ezt a műveletet és így tovább. Ennek az alakzatnak
(Sierpinski-szőnyeg) térbeli megfelelelője a Menger-szivacs
Érdekes tulajdonsága a Menger-szivacsnak, hogy ez a csupa lyuk építmény végtelen felületű,
de nulla térfogatú
Mersits István, Szöllős Kristóf VMG
Matematika a tudományokban
MANDELBROT-HALMAZ

Az egyik leghíresebb fraktál az úgynevezett Mandelbrot-halmaz, mely egy komplex számokból
álló rekurzív sorozat, melyet ha a komplex számok síkján ábrázoljuk ezt a képet kapjuk meg:

Ezt a fraktált különböző mérettartományokban nézve érdekes és szép alakzatokat
találhatunk.
Mersits István, Szöllős Kristóf VMG
Matematika a tudományokban
Mersits István, Szöllős Kristóf VMG
Matematika a tudományokban
Különböző méretű
nagyításokban a
Mandelbrot halmaz
Mersits István, Szöllős Kristóf VMG
Matematika a tudományokban
FRAKTÁLOK AZ ÉRINTKEZÉSI FELÜLETEKBEN




A fraktálokra támaszkodva kiderült, hogy a felületek érintkezéseinél a
jellemző tulajdonságok meglehetősen függetlenek az anyagtól, csak
annak a fraktáljellemzői a mérvadóak.
Ez a felismerés fontos szerepet játszik az
elektromos érintkezéseknél és a gépiparban
(gépekben az illesztési helyek).
Miért nem lehet egy törött csészét újra
összerakni?- hangzik el ez a kérdés sokszor
már az általános iskolákban is.
Ennek a kimerítő magyarázata is a fraktálokban fellelhető: még ha a
nagyobb mérettartományokban összeillenének a darabok, akkor is a
kisebb méretekben már nem illenének össze a felületek.
Mersits István, Szöllős Kristóf VMG
Matematika a tudományokban
FRAKTÁLOK A BIOLÓGIÁBAN



Felfedezték, hogy az érrendszerek és az epevezetékek is fraktáltermészetűek, vagyis kis térfogatban szinte
végtelen hosszúak.
Ugyanez vonatkozik a tüdőre, vagyis ha egyre kisebb mérettartományokban nézzük (hörgők, hörgőcskék,
léghólyagok) akkor az elágazások szimmetrikusak egymással (a kis és a nagy szimmetriája), ami szintén
fraktál tulajdonság.
Felvetődik a kérdés, hogy a természet hogyan volt képes ekkora mennyiségű információt lekódolni, ám
fraktálszemlélettel csak néhány bitnyi információ szükséges egy érrendszer felépítéséhez a DNS-ben, míg
Euklideszi szemlélettel sok lenne. Már csak az a kérdés, hogyan vannak kódolva ezek a mintázatok.
Mersits István, Szöllős Kristóf VMG
Matematika a tudományokban
FRAKTÁLOK A FILMIPARBAN

Érdekesség, hogy fraktálokat használnak a filmiparban is, főleg idegen bolygók megalkotásakor
Mersits István, Szöllős Kristóf VMG
Matematika a tudományokban
FORRÁSOK
Könyv: James Gleick: Káosz
 Film: A végtelen színei
 Internet:

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot-halmaz
 http://hu.wikipedia.org/wiki/Frakt%C3%A1l
 http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_landscape

Felkészítő tanár: Kertai Helga

similar documents