A leckéhez tartozó fájl letöltése

Report
Magasabbrendű idegtevékenység
Érző működések
• Látás
- Csapok, pálcikák ingerülete bipoláris neuronok és dúcsejtek
szintjén összegződik (nem lineáris ingerületvezetés)
- Talamusz – szűrés, van ami nem halad tovább
- Nyakszirtlebeny
hátsó rész: elsődleges látókéreg: látott kép kial.
(adott kép látványára mindenkiben azonos sejtoszlop
mintázat jön létre)
másodlagos látókéreg: a kép értelmezése, egyéni!
Bal oldal sérül: látja, de nem tudja, mi az és mire jó
Itt van az olvasás központja! (látott vonalak értelme)
Jobb oldal sérül: térlátás, alakfelismerés, szín és harmónia
• Még ma is keveset tudunk. Pl.: az ember képes a kézírás
olvasására
Hallás
• - Talamusz – szűrés, van ami nem halad tovább
- Halántéklebeny elsődleges hallókéreg a hang
felfogása
(adott hangra mindenkiben azonos sejtoszlop
mintázat jön létre)
Másodlagos hallókéreg: értelmezés
bal oldal: tudatos értelmezés
itt van a beszédértő kp.
jobb oldal: harmónia, összhangzat
irány
Harmadlagos érzőkéreg
• A különféle receptorok egyszerre beérkező
ingerülete egymás hatását befolyásolja,
összegződés
Pl.: forgás abbahagyjuk – fül szőrsejtjei még
mozgásról tudósítanak, de a kép álló
Agyban hibajel – differenciálatlan érzet=szédülés
• Elsődleges jelzőrendszer=receptorok
Második jelzőrendszer = hallott beszéd,
olvasott szó
(elképzeljük, ha olvasunk/hallunk róla – képe
megjelenik a látókéregben)
Idegrendszer működésének jellemzői
• Specifitás – specializáltság
A különböző központok adott helyen találhatók
• Redundancia – ismétlődés
Egy meghatározott működés kivitelezésére
elsődleges, másodlagos és harmadlagos kp. van.
Ezek között sokféle úton lehet kapcsolatot
teremteni.
• Plaszticitás – képlékenység
Az esetleg kieső központokat vagy kapcsolatokat
tanulással újakkal helyettesíthetjük. Fiatal korban
nagyobb! Fontos a szellemi edzés!
Mozgató működés
• Homloklebeny hátsó barázdája az elsődleges
mozgató központ
Előtte a másodlagos mozgató központ: egyes
mozgási automatizmusok központja
Bal féltekében itt van
a, beszéd mozgató
b, írás központ
Működését az elsődleges mozgató központ
indítja el.
- Ezután jobb oldalról röviden(
100-200 ezredmásodperc)
felvillantottak diavetítéssel egy
tárgyat, pédául egy ollót, mire
a válasz: „ollót láttam”.
Ha bal oldalon vetítettek egy
másik ábrát, pl. egy kockát, a
válasz: „ nem láttam semmit”,
de a bal kéz képes volt több
tárgy közül kiválasztani a
kockát.
- Sok hasonló kísérlet alapján kimutatták, hogy a két félteke különbözik
egymástól.
A legszembetűnőbb, hogy nagyon ritka kivételektől eltekintve beszéddel
kifejezni magát csak a bal félteke képes( függetlenül attól, hogy „ki milyen
kezes”), a beszédcentrum ált. bal féltekés. A jobb félteke is felismeri a
dolgokat, de azt csak „sejtetni” képes.
Ez Roger Sperry eredeti kísérlete:
http://www.youtube.com/watch?v=Kqy4XVcCf0w
• Női-férfi agy
• http://www.youtube.com/watch?v=SjNo8uZk31E
• Wada teszt
• http://www.youtube.com/watch?v=sBbilBZ46Eg
• Split brain
• http://www.youtube.com/watch?v=Ntnua6TRue4
• Féltekék

similar documents