KERTAS CADANGAN MKSPPD BIL. 1 /2012 MESYUARAT KS/PPD

Report
KERTAS CADANGAN
MKSPPD BIL. 2 /2012
MESYUARAT KS/PPD
BIL. 2 / 2012
HOTEL SELESA
PASIR GUDANG,
JOHOR
KERTAS CADANGAN
PEJABAT PELAJARAN DAERAH
SEGAMAT
MOHON KELULUSAN
MENGGUNAKAN SURAT PERAKUAN
SEKOLAH UNTUK PENYEDIAAN
LAPORAN PERUBAHAN (KEW. 8)
PERINTAH TAHAN KERJA BAGI
URUSAN BAYARAN SEPARUH (1/2)
DARIPADA EMOLUMEN BULANAN
JAWATANNYA.
TAJUK
MOHON KELULUSAN MENGGUNAKAN SURAT PERAKUAN SEKOLAH UNTUK PERINTAH
TAHAN KERJA KEPADA PENGERUSI LEMBAGA TATATERTIB JABATAN PELAJARAN NEGERI
SEBAGAI DOKUMEN SOKONGAN BAGI URUSAN BAYARAN SEPARUH (1/2) DARIPADA
EMOLUMEN BULANAN JAWATANNYA.
KRA JPN
SISTEM PENGURUSAN YANG CEKAP DAN BERKUALITI
KPI JPN
SISTEM PENGURUSAN YANG CEKAP DAN BERKUALITI
DIKEMUKAKAN
OLEH
TUJUAN
UNIT PERKHIDMATAN DAN KEWANGAN,
PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEGAMAT
MENGURANGKAN ATAU SIFAR PENINGKATAN ABT DI PERINGKAT
SEKOLAH DAN PEJABAT SETERUSNYA JPN SERTA KPM
LATAR BELAKANG
LAZIMNYA MANA-MANA PEGAWAI AWAM YANG MELANGGAR
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM ( KELAKUAN DAN
TATATERTIB ) 1993 DAN DITANGKAP OLEH PIHAK POLIS SERTA
DIHADAPKAN KE MAHKAMAH MAJISTRET KERANA MELAKUKAN
SUATU KESALAHAN DIBAWAH SEKSYEN 376(3) KANUN KESEKSAAN
ATAU LAIN-LAIN KANUN KESEKSAAN AKAN DISYORKAN OLEH PIHAK
SEKOLAH - DIKENAKAN ” PERINTAH TAHAN KERJA” BERKUATKUASA
MULAI TARIKH DITANGKAP OLEH PIHAK POLIS ATAU TARIKH
DIHADAPKAN KE MAHKAMAH PADA KALI PERTAMA DENGAN DIBAYAR
SEPARUH (1/2) DARIPADA EMOLUMEN BULANAN JAWATANNYA.
WALAU BAGAIMANA PUN, SURAT INI TIDAK BOLEH DIGUNAKAN
SEBAGAI KUASA MEMBUAT LAPORAN PERUBAHAN (KEW.8) BAGI
PERINTAH TAHAN KERJA DENGAN DIBAYAR ½ BULAN EMOLUMEN.
LATAR BELAKANG
PPD TERPAKSA MENUNGGU KELULUSAN SEBENAR DARIPADA
LEMBAGA TATATTERTIB KEMENTERIAN. PEGAWAI YANG TERLIBAT
MASIH DIBAYAR EMOLUMEN PENUH. PELARASAN BAYARAN ½
BULAN EMOLUMEN YANG BERLAKU DALAM TEMPOH 6 BULAN
DARIPADA TARIKH DIHADAPKAN KE MAHKAMAH DAN BEZA KUTIPAN
BALIK ½ EMOLUMEN AKAN MENYEBABKAN ABT JIKA TIDAK DAPAT
DIKUTIP BALIK.
CONTOH
KES PERTAMA JAWATAN GRED SOKONGAN 2
PERAKUAN SEKOLAH PADA TARIKH TANGKAPAN POLIS 9/1/2012
DAN TARIKH PERBICARAAN PERTAMA DIMAHKAMAH 17.1.2012
KEPUTUSAN LEMBAGA TATATERTIB KPM PADA 6 APRIL 2012
MENETAPKAN TARIKH DIAMBIL KIRA MULAI TARIKH PERBICARAAN
17.1.2012
PELARASAN BAYARAN EMOLIMEN ½ BULAN HANYA BERLAKU PADA
BULAN JUN 2012. TELAH WUJUD ABT JIKA BAYARAN BALIK TIDAK
DAPAT DIKUTIP BALIK
LATAR BELAKANG
KES KEDUA : GRED PENGURUSAN PROFESIONAL
PERAKUAN PERINTAH TAHAN KERJA DISYORKAN OLEH SEKOLAH PADA
30.11.2011 DAN TELAH DIHADAPKAN KE MAHKAMAH MAJISTRET
KALI PERTAMA KERANA KESALAHAN DIBAWAH SEK. 15(1)(A) AKTA
DADAH BERBAHAYA 1952 PADA 16.1.2012 DAN TELAH DIHADAPKAN
KE MAHKAMAH UNTUK SAMBUNG BICARA SETERUSNYA BEBERAPA
KALI SEHINGGA TERAKHIR PADA 22.6.2012
SEHINGGA SEKARANG MASIH BELUM MENERIMA SURAT PERINTAH
TAHAN KERJA DENGAN DIBAYAR ½ EMOLUMEN DAN SUDAH
PASTINYA AKAN BERLAKU ABT. EMOLUMEN MASIH DIBAYAR PENUH
LATAR BELAKANG
SLIDE TAKLIMAT LEBIHAN BAYARAN GAJI DAN ELAUN-ELAUN BIL.1/2012
PUAN SITI SAPOR BT BORHAN
BAHAGIAN KEWANGAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PUNCA LBGE ADALAH
CUTI BELAJAR TANPA GAJI/SEPARUH GAJI/BERGAJI PENUH
CUTI TANPA GAJI/SEPARUH GAJI/TIDAK HADIR
BERTUKAR
BERSARA
LETAK JAWATAN
ELAUN- TANGGUNGJAWAB/BISP/WILAYAH/PENDALAMAN
TUNGGAKAN PELARASAN
TINDAKAN TATATERTIB
MENINGGAL DUNIA
PINJAMAN KENDERAAN/KOMPUTER/PERUMAHAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 1997, ISU LBGE KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ADALAH MELEBIHI KELAYAKAN YANG SEPATUTNYA DITERIMA OLEH PEGAWAI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN (PPP) IAITU SEBANYAK RM1.02 JUTA
JUMLAH ABT SEHINGGA 31 DIS 2011 ADALAH SEBANYAK RM138.06
JUTA.
JUMLAH TUNGGAKAN LBGE SEHINGGA 31 DIS 2011 ADALAH SEBANYAK RM4.65
JUTA
IMPAK
ABT LEBIHAN GAJI DAN EMOLUMEN TERUS MENINGKAT DAN KUTIPAN BAKI
EMOLUMEN YANG DIBAYAR PENUH DAN TIDAK LAYAK SEHINGGA TARIKH
PELARASAN TIDAK DAPAT DIKUTIP BALIK, LEBIH-LEBIH LAGI PEGAWAI YANG
TERLIBAT DIJATUHKAN HUKUMAN
PPD DAN SEKOLAH MENANGGUNG LEBIHAN SEPARUH ½ EMOLUMEN YANG
TELAH DIBAYAR MULAI TARIKH BERKUATKUASA DAKWAAN KES DI
MAHKAMAH SEHINGGA TINDAKAN BAYARAN SEPARUH ½ EMOLUMEN
DAPAT DILAKSANAKAN DI JABATAN AKUANTAN NEGARA.
MELALUI
SURAT
KEMENTERIAN
KEWANGAN
MALAYSIA
BIL.
KK/BP/WA1/10/685/10(78) BERTARIKH 28 SEPTEMBER 2011,
TIDAK
MEMBENARKAN PEMBAYARAN BALIK LBGE YANG TERLEBIH DIBAYAR SECARA
ANSURAN SEBALIKNYA ADALAH DIBAYAR SEKALI GUS ATAU SECARA
PENDAHULUN DIRI.
PEGAWAI AWAM YANG TERLIBAT DENGAN TATATERTIB, TIDAK BOLEH
MEMOHON PENDAHULUAN DIRI
PPD DAN SEKOLAH AKAN TERUS TERLIBAT DENGAN PROSES ABT YANG
SANGAT MEMBEBANKAN
IMPAK
PELARASAN TIDAK DAPAT DIKUTIP BALIK, LEBIH-LEBIH LAGI
PEGAWAI YANG TERLIBAT DIJATUHKAN HUKUMAN
PPD DAN SEKOLAH MENANGGUNG LEBIHAN SEPARUH
½
EMOLUMEN YANG TELAH DIBAYAR MULAI TARIKH BERKUATKUASA
DAKWAAN KES DI MAHKAMAH SEHINGGA TINDAKAN BAYARAN
SEPARUH ½ EMOLUMEN DAPAT DILAKSANAKAN DI JABATAN
AKUANTAN NEGARA.
MELALUI SURAT KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA BIL.
KK/BP/WA1/10/685/10(78) BERTARIKH 28 SEPTEMBER 2011, TIDAK
MEMBENARKAN PEMBAYARAN BALIK LBGE YANG TERLEBIH
DIBAYAR SECARA ANSURAN SEBALIKNYA ADALAH DIBAYAR SEKALI
GUS ATAU SECARA PENDAHULUN DIRI.
PEGAWAI AWAM YANG TERLIBAT DENGAN TATATERTIB, TIDAK
BOLEH MEMOHON PENDAHULUAN DIRI
PPD DAN SEKOLAH AKAN TERUS TERLIBAT DENGAN PROSES ABT
YANG SANGAT MEMBEBANKAN SEHINGGA DAPAT DIKUTIP SEMULA.
PENUTUP
UNIT
TATATERTIB
PERLU
MENYELARASKAN
ATAU
MENGELUARKAN SATU SURAT KEBENARAN SEMENTARA
KEPADA PPD UNTUK BAYARAN
SEPARUH ½ BULAN
EMOLUMEN KEPADA PEGAWAI YANG TELAH DISYORKAN
PERINTAH TAHAN KERJA BAGI TINDAKAN JABATAN
AKAUNTAN NEGARA SEHINGGA SURAT DARIPADA LEMBAGA
TATATERTIB KPM DITERIMA DAN DIREKODKAN DALAM BUKU
PERKHIDMATAN KERAJAAN.
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN
Berhenti gaji dengan segera ( perlu dokumen
sokongan )
SEGALA BAYARAN BALIK JIKA TERDAPAT KEKURANG AKIBAT
PERBEZAAN TARIKH PERAKUAN DENGAN TARIKH YANG
DILULUSKAN OLEH LEMBAGA TATATERTIB KPM AKAN
DIBAYAR SEMULA MELALUI BAUCER BAYARAN

similar documents