Slayt 1

Report
Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme
Soğutma (EHİS) Kümesi
ESSİAD
Ş. Akın KAYACAN – ESSIAD Yönetim Kurulu Başkanı
Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği Konferansı
4-5 Haziran 2013
Ankara
1
Kümelenme
Kümeler bir grup firmanın ve iş dışı kurumların oluşturduğu ve her
bir firmanın rekabet edebilirliğine olumlu etkileri olan gruplardır.



Firmalardaki üretkenlik,
verimlilik, yenilikçilik ve
ticarileşme sürecini hızlandırır,
Rekabet gücünün artmasını
sağlar,
Ekonomik gelişimi tetikler,
Kalkınmanın en önemli araçlarından biri olarak görülmektedir
2
Süreç
1
2
Kümelenme
Komitesinin
Oluşturulması
İstatistiki
Analiz
Çalışması
3
Saha Analizi
4
Yol
Haritalarının
Oluşturulması
3
Kümelenme Komitesi
Ticaret ve
Sanayi
Odaları
13%
Yerel Yönetim
6%

STK
28%



Kamu
Kurumu
12%


Özel Sektör
19%
Üniversite ve
Kümelenme
Uzmanları
22%
Kamu Kurumları: KOSGEB,
TÜİK, EİB, İZKA
Yerel Yönetimler: İBB, İÖİ
STK: ESSİAD, EGİAD, Ege
KOBİDER, EÇEV, BASİFED,
EGEV, TARGEV, ETO…
Özel Sektör Temsilcileri: ESBAŞ,
İAOSB, TOSBİ
Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odaları:
EBSO, İZTO, İTB, İESOB
Üniversiteler ve uzmanlar: EÜ,
DEÜ, İEÜ, EBİLTEM, EPROCA
4
Küme Haritası
Bölgedeki İlgili ve Destekleyici Kuruluşlar
Bölge Dışındaki
İlgili ve
Destekleyici
Kurumlar
İZKA
EBSO
İZTO
MMO
İzmir Endüstriyel Havalandırma,
İklimlendirme ve Soğutma
Makineleri İş Kümesi Haritası
TTMD
Küme Örgütü
Bölge Dışındaki İlgili ve Destekleyici
Kuruluşlar
ESSİAD
TOBB İklimlendirme Meclisi
Ankara
İSKAV
İstanbul
SOSİAD
Müşteri Tabanı
(Yurtiçi/Yurtdışı)
Sağlık Sektörü
Tarım Sanayi
İstanbul
İSKİD
Gıda Sanayi
İstanbul
Destekleyici
Sanayiler
Tedarikçiler
Eşanjör
Lojistik Hizmetler
Firmalar
Merkezi Sistem Klima
Havalandırma Santralı
İmalatçıları
Ticari
Soğutucu
İmalatçıları
Araç Klima ve
Soğutucu İmalatçıları
Proje Taahhüt
ve
Mühendislik
Firmaları
Soğuk Hava Deposu
İmalatçıları
İmalatçıları
Soğutma Komponenti
İmalatçıları
Teşhir Dolabı,
Dondurma Dolabı
ve Market Dolabı
Demir Çelik Sanayi
Elektrik ve Elektronik
Malzeme İmalatçıları
Girdi ithalatçıları
(distribütörler)
Üniversiteler, Araştırma Kuruluşları, Test ve Kalite
Merkezleri
EGE
ÜNİVERSİTESİ
İYTE
EUROVENT
Perakende
Zincirleri
Toptan Gıda
Tacirleri
Ticari Araç
İmalatçıları
İnşaat Sektörü
TÜRKAK
TSE
DOKUZ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ
Teknik
Destek,
Bakım
Ekipleri
Toplu Gıda
Tüketimi
(Pastane,
Restaurant vb)
Soğutma Kompresörü
İmalatçıları
Yalıtım Malzemeleri
Turizm Sektörü
ASHRAE
Atlanta
Proses
Endüstrileri
(Kimya, Tekstil,
Plastik
Enjeksiyon vb)
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve
Soğutma Cihazları
Yol Haritası (Mavi Kitap)



İZKA tarafından yapılan saha
çalışması neticesinde sektörümüz
kümelenme potansiyeli %97
endeks değeri ile en yüksek puan
alan sektör olarak belirlenmiştir.
3 çalıştay yapılmıştır.
Yol haritası belirlendi. Mavi kitap
hazırlanmıştır.
6
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve
Soğutma Cihazları
Yol Haritası (Mavi Kitap)
• Küme ile ilgili istatistikler ortaya çıkarıldı.
• Küme aktörlerinin kümelenmeyle ilgili
farkındalıkları artırılarak, kümenin sosyal sermayesi
geliştirildi (toplantılar, eğitimler, kümelerle ilgili bilgi
notları).
• Kümenin bölgesel, ulusal ve
uluslararası platformlarda tanıtımı
gerçekleştirildi.
7
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve
Soğutma Cihazları
Yol Haritası (Mavi Kitap)
• Aynı sektördeki yurtdışı küme yöneticileri davet
edilerek bilgi paylaşımı sağlandı.







AREA (Air Conditioning and Refrigeration
European Association,
ATF (Associazione Dei Tecnici Del Freddo),
Faculty of Politecnico di Torino dernekleri ile
işbirliği.
AHRI (Air Conditioning, Heating and
Refrigeration Institute)
IIR (International Instute Of Refrigeration)
TÜSİAB (Azerbaycan Türk Sanayici ve İş
Adamları BeynelHalk Cemiyeti)
Eurovent Association
 Kümenin geliştirilmesi ve sektörün
rekabet edebilirliğinin artmasını
sağlayacak 3 yıllık küme faaliyet planı
oluşturuldu (Küme faaliyet planı bütçe,
ilgili/sorumlu kuruluşlar ve ilgili
destekleri de içeren ön fizibilite
çalışmasını da kapsayacak şekilde
hazırlandı).
8
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve
Soğutma Cihazları








Sektörde İzmir’de kayıtlı 232 firma bulunmakta olup bu sayı Türkiye’deki sektörde
yer alan firma sayısının % 17’sini oluşturmaktadır.
Sektörde İzmir’de 8188 kişilik istihdam mevcuttur.
Dünya Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma Pazarının Büyüklüğü: 260 Milyar
USD (2011)
EHİS sektörü (Endüstriyel) ise 103 milyar USD ile toplam Havalandırma
İklimlendirme ve Soğutma pazarının %40’ını içermektedir.
Endüstriyel İklimlendirme, Havalandırma ve Soğutma Makineleri ihracatı son 5 yıl
içerisinde yaklaşık 7 kat büyümüştür.
Türkiye toplam Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Pazarı, 3,8 Milyar USD ile
küresel pazarın %1,5’ini oluşturmaktadır.
Sektörün İzmir’deki cirosunun Türkiye’deki toplam cirosuna oranı % 30’dur.
Sektördeki ihracatın %20’den fazlası İzmir ve Ege Bölgesindeki firmalar tarafından
gerçekleştirilmektedir. Ege Bölgesindeki firmaların %69’u ise İzmir’dedir.
Kaynaklar: OAIB, ITC, UNCOMTRADE
9
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Türkiye EHİS Sanayi
Yoğun Bölge Dağılımı
10
Kaynak:Zobu Danışmanlık
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
EHİS KÜMESİ : ESSİAD
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
•
Kuruluş Tarihi: 1990
•
Üye Sayısı: 100
Tüzel Üyeler : 69, Şahıs Üyeler:31
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Vizyon, Misyon ve Hedefler Çalıştayı
ESSİAD'ın Vizyonu
Enerjiyi verimli kullanan, çevreci,
teknolojik ürün ve sistemleri esnek bir
yapıda tasarlayan, geliştiren, üreten,
sunan ve uygulayan, çözüm odaklı bir
küme olarak ulusal ve uluslararası
pazarlarda söz sahibi olmak.
ESSİAD'ın Misyonu
Üyelerimizin içinde yer aldığı yeni teknolojik
ve ekonomik platformlar oluşturarak
rekabetçi özelliklerini geliştirmek, dünya
pazar paylarını artırmak amacıyla ilgili
otoriteler ile işbirliği yapmak.
12
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme
ve Soğutma Cihazları Kümesi Yol Haritası



Aylık E-Bülten : üyelere - güncel çalışmalar hakkında
bilgi verilmektedir.
Sosyal paylaşım siteleri: Facebook ve twitter hesapları
oluşturulmuştur.
izmirkumelenme.org web sitesinde EHİS kümesi ile ilgili
detaylı bilgiler yer almaktadır.
13
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Küme Dinamiği
Paydaşlarımız ve
İşbirliği Kuruluşlarımız
14
ESSİAD’ın Görev Aldığı Kurumlar
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
1.
2.
Yönetim Kurulu Saymanı
Meclis Üyeleri
İklimlendirme Sanayi İhracatçı Birlikleri (İSİB)
1.
2.
Yönetim Kurulu Üyeliği
Denetleme Kurulu Üyeliği
Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ
İzmir Ticaret Odası
1. Yönetim Kurulu
2. Müteşebbis Heyeti
1.
2.
TOBB İklimlendirme Meclisi
Makine Mühendisleri Odası (MMO)
TESKON Yürütme Kurulu Üyeliği
1.
2.
Başkan Yardımcısı
Meclis Üyesi
Meslek Komitesi Üyesi
Meclis Üyesi
İSKİD İstatistik Komisyonu Üyeliği
ISKAV
Mütevelli Heyeti Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyeliği
Yeni Projeler Komisyon Başkanlığı
15
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu



17-20 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen 11.Tesisat Mühendisliği
Kongresi (TESKON) bünyesinde yapılmıştır.
21 bildiri sunulmuştur.
ESSİAD organizasyonunda MMO İzmir Şube yürütücülüğünde
düzenlenmiştir.
16
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Üniversite – Sanayi İşbirliği:
Firma Ziyaretleri







17-20 Nisan 2013 - 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
TESKON+ISK Sodex 2013 eşliğinde
İSKİD Organizasyonu ve ESSİAD İşbirliği ile
90 Öğrenci – 26 Öğretim Görevlisi
Ahmet Yar Soğutma A.Ş.
Dinamik Isı A.Ş.
Imeksan Ltd. Şti.
Safkar A.Ş.
17
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Üye Profil Kataloğu / EHİS Kümesi Faaliyet Raporu
ÜYELERİMİZİN KURUMSALLIĞI VE FARKINDALIĞINI ARTTIRMA
ÇALIŞMALARIMIZ
 Türkçe ve İngilizce
 Tüm üye bilgilerinin yer aldığı katalog
hazırlanmıştır.
 Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen fuarlarda
Resmi kurum / kuruluşlar ile toplantılarımızda
Sektörde ilgili kişilere dağıtılmaktadır.
•
EHİS Kümesi Faaliyet Raporu
18
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Üye Profil Kataloğu
Dağıtılan Üye Profil Kataloğu
HVAC Expo Erbil Irak 2013, Erbil - Irak
225
Eğitim Toplantı Faaliyetlerimiz 2012-2013,
İzmir - Türkiye
ISIB Sektör Çalıştayı, 2012-2013, Antalya
İzmir - Türkiye
150
225
ISK Sodex 2013, Ankara - Türkiye
150
Kenya Ticaret Heyeti 2013, Nairobi - Kenya
150
TESKON+ISK Sodex 2013, İzmir - Türkiye
75
ISH 2013, Frankfurt - Almanya
Dağıtılan Üye Profil
Kataloğu
150
Azerbaycan Heyet Ziyareti 2012, Bakü Azerbaycan
225
6. Enerji Senpozyumu 2012, İzmir - Türkiye
75
ISK Sodex 2012, İstanbul - Türkiye
225
MCE Expocomfort 2012, Milano - İtalya
150
0
50
100
150
200
250
19
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
ESSİAD SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ESEM)
ÜYELERİMİZİN KURUMSALLIĞI VE FARKINDALIĞINI ARTTIRMA
ÇALIŞMALARIMIZ














TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
Usta kursları - Bayraklı Halk Eğitim Merkezi ile protokol
ISKAV ile eğitim işbirliği
DEU IMYO işbirliği
Ege Üniversitesi MYO işbirliği
Balıkesir Üniversitesi MYO İşbirliği
İlk eğitimimiz : “Soğutucu Akışanlar, Yağlar veServis İşlemleri Kursu”
6331 Sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimi
Güney Afrika Bilgilendirme Toplantısı – Güney Afrika Fahri Başkonsolosu Sayın
Tamer TAŞKIN’ın sunumu
“İklimlendirme Sektörünün mesleki eğitimdeki kalite güvencisi projesi’ne” ortaklık
Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi - Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı
Genç İstihdamın Desteklenmesi Proje çalışması
Marka ve Patent Eğitimi
MMO ile yönetim, teknik, pazarlama eğitim ve kursları (plan)
20
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
EHİS Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin
Geliştirilmesi Projesi (UR-GE Projesi)
Üyelerimizden 52 firma projeye
katılmıştır.
Proje Süresi: 3 yıl
Toplam Üye Sayımız
İçerisinde UR-GE Proje
Katılımcılarımız
Eğitim Danışmanlık ve İhtiyaç
Analizi yapılmıştır.
Üyeler
Analize Göre :
Üretim, pazarlama, e-ticaret ve
stratejik yetkinliklerin
geliştirilmesi için eğitim ve
danışmanlık programları
Alım ve Yurtdışı Pazarlama
Programları düzenlenmektedir.
UR-GE
Katılımcısı
Üyeler
%52
21
EHİS Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet
Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi (UR-GE Projesi)
Projenin Amaçları :
EHİS Kümesi Yol Haritası
İhracat Pazar Payları
Uluslararası işbirliği İmkanları
Alım ve Ticaret Heyetleri
Ortak Yurtdışı Tanıtım Çalışmaları
 İnovasyon ve Markalaşma Süreçleri
22
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
EHİS Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet
Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi (UR-GE Projesi)
UR - GE Eğitimlerimiz
Toplam Katılımcı Sayısı
185
Toplam Katılan Firma Sayısı
UR- GE Eğitimlerimiz
122
Toplam Eğitim Sayısı
13
0
50
100
150
200
23
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
EHİS Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet
Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi (UR-GE Projesi)
UR-GE Projemiz Kapsamında Düzenlenmesi Planlanan Eğitimler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Yük Hesaplamaları
Elektrik
Alet ve Ekipmanlar
Hava İşleme
Amonyaklı –Karbondioksitli Soğutma (Bu konuda özel uzmanlığı bulunan
yurtdışından eğitmen tercih edilecektir.)
Isı Transferi ve Termodinamik
Ticari Soğutma
24
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı İşbirliği Kuruluşlarımız




AHRI (Air Conditioning, Heating and Refrigeration
Institute)
IIR (International Instute Of Refrigeration)
TÜSİAB (Azerbaycan Türk Sanayici ve İş Adamları
BeynelHalk Cemiyeti)
Eurovent Association
25
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
China Refrigeration 2011, Çin
•
•
14 kişilik grup ile katılım
KOSGEB desteği ile
Mostra Convegno Expocomfort, 2012 Milano
• 30 kişilik grup ile katılım
• KOSGEB desteği ile
• Convegno Europeo (Avrupa Konferansı)’nda sunum
Türkiye sektörel bilgileri ve derneğimizin tanıtımı
• Teknik gezi – Nicotra / Gebhardt
26
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Azerbaycan Heyet Gezisi (17-19 Ekim 2012)
•
•
•
•
•
•
14 kişilik grup ile katılım
Ekonomi Bakanlığı Desteği ile
Bakü Build 2012 ve Aqua Term 2012 Fuar Ziyaretleri
Bakü Ticaret Ateşe Ziyareti
Firma Ziyaretleri
Dernek Ziyaretleri
27
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
ISH Frankfurt 2013, Almanya (12-15 Mart 2013)
•
•
•
•
19 Kişilik grup ile katılım
ISH Frankfurt 2013 fuar ziyareti
Fuarda İkili görüşmeler
Frankfurt Sanayi ve Ticaret Odası ile toplantı
28
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013);
•
•
•
T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ile
Ön heyet ve 13 kişilik grup ile katılım: T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan 2 Uzman Dernek Proje Sorumlusu
16. BuildExpo Africa 2013 Fuarı’na birlikte katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
29
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013)
Ön Hazırlık



•
•





Hedef Pazar Tespiti: AFRİKA
İSİB veri analizlerinden (ülkelerin ithalat verileri) faydalanılmıştır.
Daha önce Afrika’ya heyet düzenlemiş kümelerin bilgileri analiz edilmiştir.
MOSDER-Mobilya Sanayicileri Derneği
IMMIB-İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
Orta ve Güney Afrika ülkelerindeki Ticaret Müşavirlerimizin önerileri doğrultusunda
kararlar alınmıştır.
Güney Afrika Fahri Konsolosu Sayın Tamer TAŞKIN’ın katılımları ile Afrika Kıtası ve
Güney Afrika Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilmiştir.
Nairobi Ticaret Müşavirimizin desteği ile Kenya Yellow Pages’ten 100 firma bilgisi
değerlendirilmiş 60’a indirgenmiştir.
Derneğimiz heyet öncesi İzmir’den bu firmalara e-posta ile heyetimizin ziyareti,
fuar katılımımız ve B2B görüşmeleri hakkında bilgi ve davetiye göndermiştir.
Heyete katılan firmalar önceden belirlenen 60 firmaya, ziyaret öncesi e-posta yoluyla
firma tanıtımlarını ayrıca göndermişlerdir.
30
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013)
Ön Hazırlık
Kenya Ticaret Heyeti
Programımız ile ilgili
broşür
Afika Ticaret Heyeti
tanıtım dosyası
Kenya Ticaret Heyeti’ne
katılan firmalarımızın
bilgilerinin yer aldığı
tanıtım dosyası
31
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013)
Ön Hazırlık
 Fuar Organizatörü Expo Grup’tan geçmiş yılın ziyaretçi ve katılımcı dataları temin
edilmiş ve Kenya ve Çevre Ülkelere toplam 7.000 adrese e-mail gönderilmiştir.
4-6 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenen Kenya Ticaret Heyeti 16.
BuildExpo Afrika 2013: International Trade Exhibition Fuarı’na denk
getirilerek, fuarda 9 m2’lik ortak tanıtım standı ile sektörümüzün, katılımcı
firmaların, ESSİAD’ın daha geniş bir müşteri kitlesine erişmesi
sağlanmıştır.
32
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Ön Heyet Gezisi (09-12 Nisan 2013)
T.C. Ekonomi Bakanlığı Desteği ile
• İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren
12 firma ile ikili görüşme,
• Daily Nation ile gazete reklamı hakkında görüşme,
• Nairobi Ticaret Müşaviri Ziyareti gerçekleştirilmiştir.
33
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Ön Heyet Gezisi (09-12 Nisan 2013)
Ziyaret Öncesi Tanıtım-Reklam
 29.04. 2013 tarihli National Media Group’a ait
Daily Nation Gazetesi’nde reklam verilmiştir.
 Nairobi Ticaret Müşaviri desteği ile 20 firma adresine davetiye
dağıtımı yapılmıştır.
34
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013)
16. BuildExpo Africa 2013 Fuarı
1 gün önce gidilerek stand hazırlanmıştır.
Tanıtım materyalleri ve katılımcı firma broşürleri hazırlanmıştır.
Expo 2020 İzmir tanıtımı gerçekleştirilmiştir.
Tanıtım ve temaslar (stantta her bir görüşme yaklaşık 3-4 dakika
sürmüştür.
 Nairobi Büyükelçimiz ve Ticaret Müşavirimiz ziyaret edilmiştir.
 4-6 Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleşen fuar süresince standımıza
büyük ilgi gösterilmiştir.




35
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013)
 Ticaret Heyeti süresince toplam 338 iş görüşmesi gerçekleşmiştir.
60
50
50
45
40
30
20
18
20
18
20 20
18
14
12
21
Fuarda Gerçekleştirilen İkili
Görüşmeler
20
15
15
12
12
B2B Toplantısında Gerçekleştirilen
Görüşmeler
8
10
2
0
36
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013)
16. BuildExpo Africa 2013 Fuarı
37
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013)
16. BuildExpo Africa 2013 Fuarı
38
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013)
İkili Görüşmeler (B2B Meetings)
39
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013)
İkili Görüşmeler (B2B Meetings)
 Fuarın son günü 6 Mayıs 2013 tarihinde, 09:30-13:30 saatleri arasında B2B
gerçekleştirilmiştir.
 09:00’da firmaların görüşmeye gelerek kapıda bekledikleri görülmüştür.
15:30’a kadar kesintisiz görüşmeler devam etmiştir.
 Nairobi Büyükelçimiz ve Ticaret Müşavirimizin ikili görüşmeler süresince
desteği devam etmiştir.
Katılımcılarımız;
50 Adet
Firma
138 Adet
B2B
Görüşme
40
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013)
İkili Görüşmeler (B2B Meetings)
Fuar ve B2B Görüşmelerine Gelen
Firmaların Hangi İletişim
Kanalları ile Bilgi Aldıkları
Daily Nation
Gazetesi'nde
yayınlanan reklam
aracılığıyla
27%
Ön Heyet daveti
ile
14%
T.C. Nairobi
Ticaret Müşaviri
daveti ile
27%
ESSIAD tarafından
Kenya'da faaliyet
gösteren veya
çevre ülkelerdeki
firmalara e-posta
aracılığıyla
32%
41
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013)
İkili Görüşmeler (B2B Meetings)
35
30
25
10
10
5
20
15
2
3
1
10
5
14
18
20
3
1
18
12
21
2
8
15
12
Kurulan İş Bağlantısı Sayısı
Toplam B2B Görüşme Sayısı
0
42
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013)
İkili Görüşmeler (B2B Meetings)
43
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013)
İkili Görüşmeler (B2B Meetings)
44
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013)
İkili görüşmelerin sonrasında,
 T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme
Destekleri Dairesi Şube Md. V. Sayın Zeynep İYİLER, 2011/1 Sayılı Yurtdışı
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği ile ilgili sunum yapılmıştır.
 Nairobi Büyükelçiliğimiz ve
Ticaret Müşavirliğimiz ziyaret edilmiştir.
45
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri
Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013)
Firma Ziyaretleri
 Özellikle fuarın son günü ve firma ziyaretlerine ayrılan 7 Mayıs tarihinde 5
firma yetkilisi distribütörlük verebilecekleri firmaları ve doğrudan sipariş
alabilecekleri, çeşitli sektörlerden (gıda, içecek, inşaat, villa ve rezidans
imalatı yapan müteahhitler) firmaları yerlerinde ziyaret etmişlerdir .
46
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Paydaşlarımızla İşbirliği
Yerel ve Yurtdışı Alım Heyetleri
İkili İşbirliği Görüşmeleri ile ilgili Faaliyetlerimiz
•
•
•
•
•
•
•
Almanya
Birleşmiş Milletler
Hırvatistan
Portekiz
Vietnam
Güney Afrika
Şili
47
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
UR-GE PROJESİNİN ESSİAD’A KATKILARI
1. Yurtdışına birlikte katılımın maliyetleri düşürmesi,
2. İhracatın geliştirilmesi ve katılımcıların pazar payının
arttırılması,
3. Rakiplerin bile birlikte daha güçlü olduğu uluslararası
işbirliklerinin önemi,
UR-GE Projesinde vizyonumuzu oluşturmaktadır.
Her firmanın katıldığı ve bilinen ülke ve fuarlar yerine, ithalata
ihtiyacı olan, genel ihracat politikalarına aykırı bir politika
izleyerek nokta atışı ile hedef pazarlarımızı seçiyoruz.
48
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi
Aşağıda görselleri bulunan çalışmalar kapsamında sektörümüz ile ilgili
veriler belirlenmiş, yol haritası çizilmiş ve akredite bir laboratuvar ihtiyacı
açıkça ortaya çıkmıştır.
49
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi
Proje Kapsamında yapılanlar :
Yurt dışından uzman desteğiyle fizibilite etüdü hazırlanmıştır.
Teknik ve Mali gereksinimler raporu hazırlanmıştır.
Akreditasyon gereksinimi belirlenmiştir.
Maliyet analizi hazırlanmıştır.
İşletme analizi yapılmıştır.
www.hvaclabturkey.com adlı websitesi oluşturulmuştur.
EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Kurulumu için Güdümlü
Destek Projesi yazılmış ve İzmir Kalkınma Ajansı’na teslim edilmiştir.
50
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi
Genel Amaçlar
1. 2023 yılı toplam Türkiye ihracat hedefi olan 500 milyar ABD Doları
içerisinde 25 milyar ABD Doları olarak belirlenen Türkiye EHİS Sektörü
ihracatının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,
2. Halen test ve sertifikasyon faaliyetleri nedeni ile EHİS firmaları tarafından
yurtdışına gönderilen ürünler için her yıl yurtdışına ödenen 2.000.000
Euro’luk bedelin yurtiçinde kalmasını sağlamak,
3. Dış ülkelerden laboratuara test amaçlı gelecek ürünler dolayısıyla döviz
girdisi sağlamak,
4. İhraç pazarlarının kalite, performans, test ve analiz beklentileri karşılamak
projenin genel amaçlarını oluşturmaktadır.
51
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi
Özel Amaçlar
1. Ürün kalite ve performans testlerini yapmak ve standartlara uygunluklarını
doğrulamak,
2. Cihazların test için yurt dışına gidiş-geliş süresi ortadan kaldırmak,
3. Nitelikli işgücü yaratmak,
4. Süreç içerisinde sektörün kendi standartlarının oluşturulmasına katkı
sağlamak, halen uygulanamayan testleri gerçekleştirmek, fark yaratmak,
5. Firmaların Ür-Ge yapmalarına katkıda bulunmak,
6. Yurtdışı menşeli ürünlerin sağlıklı kontrollerini sağlamak ve haksız rekabeti
önlemek,
7. İzmir Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Kümesi’nin
rekabet gücünü arttırmak projenin özel amaçlarını oluşturmaktadır.
52
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi
Proje Yürütücüsü : ESSİAD
Proje Ortakları
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Ege Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstisütü
53
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi
EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz Tüm Sektör Firmaları,
Oda ve Dernekleri Tarafından Desteklenmektedir.
Sektör Oda ve Dernekleri
•Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
•Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV)
•İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)
•Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER)
•Soğutma Sanayii İşadamları Derneği (SOSİAD)
•Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD)
54
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi
EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Proje Süreci
55
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi
Laboratuvarda Yer Alması Planlanan Modüller:
1.
2.
3.
4.
Fan-coil test ünitesi,
Klima santrali test ünitesi,
Soğuk oda cihazı ve split klima test ünitesi,
Şişe soğutucuları, teşhir vitrin ve reyonları, derin dondurucular
test ünitesi,
5. Gürültü/çınlama test ünitesi,
6. Elektrik test ünitesi,
ve çevre elemanları (tesisat vb.).
56
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi
Amacımız;
57
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi
Yerleşilebilir Arazi
Laboratuvarın içinde yer
aldığı İYTE Teknopark
alanının farklı doğrultulardan
görünüşü
58
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
BASINDA ESSİAD
59
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Küme Çalışmalarımız
•Yurtiçi ve yurtdışında sektörümüzün ve derneğimizin
saygınlığını artırmak, gelecekte dernek üyelerimiz ve
bölgemiz için avantaj yaratmak için çalışmaktayız.
60
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Küme Çalışmalarımız
ESSİAD olarak
“SEKTÖR KALKINIRSA HEPİMİZ
KALKINIRIZ”
sloganını benimsedik.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
[email protected]
61
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

similar documents