Banja Vrdnik

Report
Banjski kapaciteti AP Vojvodine

Na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine je
osnivač 35 zdravstvenih ustanova u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Uredbom o
planu mreže zdravstvenih ustanova.
KAPACITETI ZA PRODUŽENU REHABILITACIJU U BOLNIČKIM USTANOVAMA
SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU NA TERITORIJI AP VOJVODINE







Specijalna bolnica za rehabilitaciju ''Rusanda'' Melenci - 300 postelja
Specijalna bolnica za rehabilitaciju ''Banja Kanjiža'' Banja Kanjiža - 140 postelja
Specijalna bolnica za rehabilitaciju ''Junaković'' Apatin - 60 postelja
Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja ''Dr Borivoj Gnjatić'' Stari
Slankamen - 295 postelja
Specijalna bolnica za rehabilitaciju ''Termal'' Vrdnik - 70 postelja
Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad - 70 postelja
Produžena rehabilitacija obezbeđuje se u bolničkim ustanovama specijalizovanim za
rehabilitaciju kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije, u okviru određenog
indikacionog područja.
Banja Vrdnik - Termal


















Lokacija:
80 km. od Beograda,
64 km. od aerodroma NT Beograd
24 km. od Novog Sada,
u sastavu nacionalnog parka,
u mestu je čuveni manastir Ravanica.
Klima:
umereno-kontinentalna sa 240 sunčanih
dana godišnje,
hipotermalna voda sa širokim spektrom
dejstva, konstantna temperatura 32.5° C,
čist vazduh bez ikakvog zagađenje sa
velikom koncentracijom ozona.
U sastavu banje:
Otvoreni bazen sa termalnom vodom,
dva zatvorena bazena,
finska sauna,
sportski tereni,
kongresna sala,
fitnes sala
254 ležaja
Banja Vrdnik - Termal














Medicinske indikacije:
Svi oblici reumatskih oboljenja – hronični
degerativni reumatizam koštano zglobnog
aparata i kičmenog stuba,
neuritisi, neuropatije, pareze, paralize i dr.
Terapija:
Hidro, parafino, foto, elektro, sono, kinezi,
sauna, akupunktura.
Perspektive razvoja:
Edukovan kadar,
savremena oprema,
veliki potencijal za sve vidove turizma:
zdravstveni,
rekreativni,
verski,
lov, ribolov i sportski turizam,
izvori hladne kisele vode i tople mineralne
vode .
Specijalna bolnica za reumatske
bolesti-Novi Sad













Lokacija:
Centar grada,
kompleks”Jodna banja” je pod zaštitom
države kao kulturno dobro od posebnog
značaja,
blizina mnogih kulturnih i istorijskih
spomenika.
Indikacije:
Rana dijagnostika,
savremeno medikamentno lečenje obolelih,
fizikalna terapija i rehabilitacija.
Terapija:
Sve vrste poznatih terapijskih procedura
(elektroterapija, termoterapija, krio terapija,
lasero(foto) terapija, kinezi, hidroterapija).
Budući razvoj:
Rekonstrukcija bazena,
bušenje novog bunara termomineralne
vode.
Banja Rusanda














Lokacija:
Smeštena na obali jezera Rusanda, Melenci,
okružena parkom na površini od 30 ha,
dno jezera prekriveno lekovitim blatom,
jezerska voda je slična morskoj vodi; ima
visok salinitet i alkalna je.
udaljenost od većih aerodroma:
Beograd - 63 km, Temišvar -77 km.
Indikacije:
Lečenje neuroloških, reumatoloških,
dermatoloških, ginekoloških i ortopedskih
bolesnika,
lečenje se zasniva na korišćenju prirodnog
lekovitog faktora i svim savremenim
fizikalnim procedurama.
Dodatni program :
Wellness program, sportski tereni, lov i
ribolov.
Mogućnost investiranja:
U sklopu banjskog kompleksa nalazi se
sportsko rekreativni centar u izgradnji, koji
sadrži hotel sa bazenom,
termomineralna voda.
Specijalna bolnica za rehabilitaciju
“Junaković” Apatin

















Lokacija:
Smeštena nadomak Apatina,
udaljenost: Novi Sad 100 km, Beograd 180 km.
najbliži aerodromi Beograd i Osijek (RH).
Indikacije:
Medicinska terapija,
lečenje svih vrsta reumatizma, ortopedskih i
neuroloških oboljenja.
Mogućnosti za korisnike:
Bazen sa geotermalnom vodom(36°C),
podvodna masaža, finska sauna, moderna
kuglana, teniski tereni...
10 otvorenih bazena sa vodenim toboganom,
plovidba Dunavom,
bogat wellness program (tretman algama,
marokanski wellness program sa argan uljima,
“gipsane bermude” ...
Budući razvoj:
U toku je izgradnja jednog od najvećih Spa &
Wellness centara u regionu na 9.000 m²,
u sklopu centra radiće i anti-aging studio,
do sada završeno cca 60 % radova.
“ Moćna ideja je apsolutno
fantastična, ali potpuno beskorisna,
ako ne odlučimo da je ostvarimo” –
R. Bah
USPEH JE NAGRADA ZA MUDRE
IZBORE KOJE SMO NAPRAVILI U
ŽIVOTU.

similar documents