prezentace dopoledne 1

Report
KREATIVNÍ
EVROPA
od 1. 1. 2014
Nový program Evropské unie na podporu
kulturních a kreativních odvětví
2014 – 2020
1,46 mld. €
Výzvy – prosinec 2013
27.11.2013
KREATIVNÍ
EVROPA
Kulturní a kreativní odvětví v Evropě
4,5 % HDP - 4 % pracovních míst - rozvoj a růst
 roztříštěnost trhu
 globalizace a přechod na digitální ekonomiku
 přístup k financování
 nedostatek dat
27.11.2013
KREATIVNÍ
EVROPA
PRIORITY
- rozvoj schopností pracovat mezinárodně
- zlepšení přístupu k financování
- podpora využívání digitálních technologií
- rozvoj mezioborové spolupráce
- zlepšení sběru dat
- práce s publikem
- kulturní a jazyková rozmanitost
27.11.2013
KREATIVNÍ
EVROPA
STRUKTURA
PROGRAMU
Dílčí programy:
MEDIA
Kultura
Mezioborová část:
finanční nástroj
strategická opatření, mezinárodní
a mezioborová spolupráce…..
27.11.2013
KREATIVNÍ
EVROPA
DALŠÍ
INICIATIVY
Evropské hlavní město kultury, označení Evropské
dědictví, Dny evropského dědictví
Ceny Evropské unie:
 Europa Nostra (Cena za péči o kulturní dědictví)
 Cena za současnou architekturu
 Cena za literaturu
 EBBA (European Border Breakers Awards)
 Prix MEDIA
27.11.2013
ROZPOČET
mezioborová
část
13 %
MEDIA
KULTURA
31 %
1,462 mld. €
9%
27.11.2013
56 %
KREATIVNÍ
EVROPA
ZEMĚ
- 28 členských států EU
- EFTA – Island, Lichtenštejnsko, Norsko,
Švýcarsko
- kandidátské země – Albánie, BaH, Kosovo,
Makedonie, Turecko, Srbsko, Černá hora
- Politika sousedství - Arménie, Ázerbajdžán,
Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Alžír,
Egypt, Maroko, Tunisko, Jordánsko, Libanon,
Libye, Palestina, Sýrie, Izrael
27.11.2013
MEZIOBOROVÁ
ČÁST
- nástroj pro finanční záruky
- studie, analýzy, strategická opatření,
mezinárodní výměna zkušeností a informací,
sběr dat
- síť kanceláří Creative Europe Desk/Kancelář
Kreativní Evropa
27.11.2013
FINANČNÍ
NÁSTROJ
Poskytování záruk na bankovní
úvěry
Zlepšení přístupu malých a středních subjektů
v kulturních a kreativních odvětvích
k bankovnímu financování
 roztříštěnost trhu – malé, střední a mikropodniky
 nehmotná aktiva – duševní vlastnictví, prototypy
 malá zkušenost a ochota bank ke spolupráci,
nedostatek dat
27.11.2013
FINANČNÍ
NÁSTROJ
ZÁRUKY
- doplnění systému grantů
- pro subjekty prokazatelně generující příjmy –
knižní a hudební vydavatelství, filmoví
distributoři …..
- NE – rizikové, pilotní projekty
- překlenovací půjčky, investice, provozní kapitál
- až do výše 70 % půjčky
- zdarma
27.11.2013
FINANČNÍ
NÁSTROJ
Fond: - 121 mil . €
Správa: Evropský investiční fond – jedná s
bankami, poskytuje záruky
 od roku 2016
 2014, 2015 – budování kapacit - vyhledávání
finančních institucí, zvyšování jejich znalostí
(Evropský investiční fond)
 předpoklad - záruky na půjčky ve výši 700 mil. €
27.11.2013
MEZIOBOROVÁ
ČÁST
Podpora mezinárodní
spolupráce s cílem povzbudit
rozvoj politik, inovace, práci
s publikem a nové obchodní
modely
MOŽNOSTI
 spolupráce mezinárodních organizací – UNESCO,
Rada Evropy

konference během předsednictví (Řecko, Itálie) –
kulturní dědictví, kreativní průmysly

identifikace kulturních institucí s nejlepší praxí v
oblasti kulturní různorodosti
27.11.2013
MEZIOBOROVÁ
ČÁST
MOŽNOSTI
 studie a hodnocení
 nový přístup k dialogu s občanskou společností
 výměna zkušeností a informací mezi městy o
využití kultury pro územní rozvoj a v oblasti
tvorby politik
27.11.2013
KREATIVNÍ
EVROPA
REGISTRACE
https://ec.europa.eu/education/participants/portal
27.11.2013
KANCELÁŘ
KREATIVNÍ
EVROPA
od 1. 1. 2014
 dílčí program MEDIA
 dílčí program Kultura
Národní filmový archiv
Institut umění – Divadelní
ústav
Národní 28, Praha 1
www.mediadeskcz.eu
Celetná 17, Praha 1
www.programculture.cz
 koordinátor – Národní filmový achiv
kontakt pro EK, smluvní záležitosti, koordinace kanceláří
27.11.2013
KANCELÁŘ
KREATIVNÍ
EVROPA
AKTIVITY
 servis a informace pro dílčí programy MEDIA a
Kultura – každá kancelář zvlášť
 společné aktivity
- priority a cíle programu Kreativní Evropa,
mezioborová část
- semináře - práce s publikem, online
nástroje, prezentace projektů
- společné publikace, www stránky ……
27.11.2013
INFORMACE
Creative Europe
http://ec.europa.eu/creative-europe
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency:
http://eacea.ec.europa.eu
Kreativní Evropa
www.mediadeskcz.eu
www.programculture.cz
27.11.2013
MEDIA
od r. 1991
PRIORITY
 přidaná evropská hodnota projektů
 diverzita
 podpora konkurenceschopnosti a spolupráce
evropských profesionálů a společností
 podpora nezávislých společností
 podpora kvalitních a udržitelných projektů
od července 2002
MEDIA
Česká republika
MEDIA Desk
1.1. 2003
CELKEM
16,8 mil.EUR
Development
3,8 mil. EUR
> 80 filmů
5 mil. EUR
>143 filmů
Distribuce
DISTRIBUCE
30 %
 zahraniční evropské filmy
 automatická a selektivní
Hon, Královská aféra, Andělský podíl,
César musí zemřít….
Žadatel:distributor
Projekt: hraný, animovaný, dokument > 60 min
27.11.2013
PODPORA
PRODUCENTŮ
23 %
 vývoj filmů, interaktivních projektů a her
Můj pes Killer, Poupata, Klauni …
Žadatel: producent, 1 film v distribuci
Projekt :hraný, animovaný, dokument > 60min
 výroba TV programů
Žadatel: producent
Podmínka: alespoň 3 TV z různých zemí
27.11.2013
PROPAGACE/
FESTIVALY
20 %
 prezentace projektů, koprodukční trhy
East European Forum, East Silver Market….
 festivaly audiovizuálních děl
FEBIOFEST, Jeden svět, MFDF Jihlava, MFF
Zlín, Letní filmová škola, Fresh Film Fest
Projekt: 70 % evropských filmů v programu
27.11.2013
VZDĚLÁVÁNÍ
21 %
 vzdělávací programy pro audiovizuální profesionály
scenáristika a dramaturgie
marketing, financování,
animace, dokument,
nové technologie
ANOMALIA, TransIStor, MIDPOINT, Ex Oriente Film,
DOC.Incubator
NOVÉ
TECHNOLOGIE
6%
 databáze audiovizuálního obsahu
 VoD
 digitální kinodistribuce
 pilotní projekty
www.dafilms.com
KINA
premiérová kina
v provozu alespoň 6 měsíců
alespoň 70 míst/300 promítání
ročně
alespoň 20 000 návštěv v
předchozím kalendářním roce
 síť kin Europa Cinemas
 podpora uvádění evropských filmů, akcí pro
mladé diváky, společné aktivity
27 kin - Vsetín, Vyškov, Turnov, Olomouc,
Praha, Brno…
PRÁCE
S PUBLIKEM
- filmové vzdělávání
„schopnost porozumět filmu a kriticky analyzovat
jeho obsah, schopnost výběru filmu, používat
filmovou řeč a technologie k jeho tvorbě“
- mezinárodní spolupráce projektů
– inovativní akce zaměřené na uvádění filmů mimo
obvyklá místa – filmy oceněné na festivalech, filmové
ceny EFA, Oscar atd.
KOPRODUKČNÍ
FONDY
 podpora stávajících koprodukčních fondů – Hubert
Bals, Jan Vrijman …
 rozšíření pro více evropských producentů a více
filmů
 Koprodukce se zeměmi mimo MEDIA a Eurimages
DĚKUJEME VÁM ZA
POZORNOST
www.programculture.cz
www.mediadeskcz.eu
27.11.2013

similar documents