Individuální náhrady skeletálních defektů

Report
Individuální náhrady
skeletálních defektů
Horák Z, Jirman R., Mazánek J.
Laboratoř biomechaniky člověka Stomatologická klinika 1LF UK a VFN
Fakulta strojní
1 lékařská fakulta
České vysoké učení technické v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Úvod: Umělé náhrady
•
Čím složitější biologický systém je
nahrazován, tím obtížněji ho lze
nahradit pomocí umělých náhrad
•
Plná náhrada „pouze“ některých
mechanických vlastností
•
Chybí vlastnosti biolog. tkání: proces
hojení, adaptace na zatížení atd.
•
Chybí vlastnosti biolog. systémů:
biochemické procesy, řízení a
koordinace pohybu atd.
2/16
Úvod: Umělé náhrady
Omezení:
•
•
•
•
•
Optimalizace tvaru náhrady (velikost
sil, operační postup, funkce)
Spotřeba energie
Miniaturizace
Řízení systémů
Interakce technických a biolog. mat.
3/16
Cíl projektu
Cílem celého projektu je vytvoření rychlé, přesné a efektivní metodiky
návrhu a výroby individuálních náhrad pro pacienty s rozsáhlými skeletálními
defekty pro klinické použití ISO 13485, ISO 9001
Manufacturing
of the plastic
model of
implants for
validation
Individual implant is
after approving by the
surgeon send to the
manufacturing
Sterile individual
implant made from the
optimal biomaterial is
expedite to the hospital
4/16
Individuální náhrady
Aplikace individuálních náhrad:
Neurochirurgie: kranioplastiky, náhrady
rozsáhlých kostních defektů lebky atd.
Maxillofaciální chirurgie: náhrady kostních
defektů po onkologické léčbě, rozsáhlé
poúrazové defekty, atd.
Ortopedie: individuální náhrady rozsáhlých
defektů používaných současně s konvenčními
náhradami např. kloubů
Plastická chirurgie
Biomateriály používané k výrobě implantátů:
UHMWPE
PEEK
Slitiny titanu
PMMA
vysokomolekulární polyetylen
poly-ether-ether-keton
Ti6Al4V ELI
poly-metyl-metacrylat
5/16
Metoda a materiály: Technologické možnosti
•
Segmentace biologických tkání z CT a MRI snímků (Mimics)
6/16
Metoda a materiály: Technologické možnosti
•
•
Segmentace biologických tkání z CT a MRI snímků (Mimics)
Výroba fyzických 3D modelů - Rapid Prototyping
7/16
Metoda a materiály: Technologické možnosti
•
•
•
Segmentace biologických tkání z CT a MRI snímků (Mimics)
Výroba fyzických 3D modelů - Rapid Prototyping
Analýzy pomocí metody konečných prvků (MKP)
8/16
Metoda a materiály: Technologické možnosti
•
•
•
•
•
Segmentace biologických tkání z CT a MRI snímků (Mimics)
Výroba fyzických 3D modelů - Rapid Prototyping
Analýzy pomocí metody konečných prvků (MKP)
CNC obrábění
Čištění a sterilizace
9/16
Klinické aplikace
Neurochirurgie
Žena 34 let benigní tumor na mozku
Předchozí neúspěšná náhrada defektu vyrobená z PMMA
10/16
Klinické aplikace
Neurochirurgie
11/16
Klinické aplikace
Maxillofaciální chirurgie
Žena 54, zhoubný nádor na uzlinách, v důsledku léčby resekce poloviny
dolní čelisti
12/16
Klinické aplikace
Maxillofaciální chirurgie
13/16
Klinické aplikace
Ortopedie
Muž 65 let, psoriatická artritida, rozsáhlý defekt mediálního kondylu tibie,
nutný augmentát společně s konvenční náhradou kolenního kloubu
14/16
Závěr
Výhody individuálních náhrad
•
•
•
Precizní tvar náhrady => vynikající estetický vzhled
Výrazné snížení času operace => snížení zátěže pro pacienta
Komfort pro operatéra
Nevýhody individuálních náhrad
•
•
•
•
Vyšší cena implantátů
Výběr optimální indikace (volba materiálů)
Vyšší požadavky na plánování operačního výkonu
Požadavky na kvalitní CT skenování
15/16
Děkuji za pozornost
další informace můžete najít na
www.biomechanika.cz
16/16

similar documents