Poruchy metabolismu lipoproteinů

Report
Poruchy metabolismu
lipoproteinů
Ľudmila Dzurendová, Kateřina Vrbíková, Miroslava Pospíšilová
Lipoproteiny – fyziologie
•
•
•
Transportní forma lipidů v séru (vazba na bílkoviny)
Základní typy: chylomikrony/TAG
LDL – transport cholesterolu do periferie
HDL – transport cholesterolu z periferie do jater
Funkce lipidů:
– Zdroj energie (TAG)
– Stavební kámen buněčných membrán (CH)
– výchozí látka pro žlučové kyseliny a steroidní hormony
•
•
•
Příjem potravou, syntéza v játrech
Ztráty stolicí, odloupanou kůží, žlučí
Fyziologické hladiny v séru:
–
–
–
–
TAG: do 1,7 mmol/l
Celkový cholesterol: do 5 mmol/l
HDL: nad 1,2 mmol/l
LDL: do 3 mmol/l
Lipoproteiny - patofyziologie
• Hyperlipoproteinémie/Dyslipidemie – skupina metabolických chorob
charakterizovaných zvýšením hladiny lipidů a lipoproteinů v plazmě v
důsledku :
– Jejich zvýšené syntézy/zvýšeného příjmu potravou
– Sníženého katabolismu
– Popřípadě snížení některých částic - HDL
– Hypercholesterolemie
– Hypertriacylglycerolemie
– Kombinovaná hyperlipidemie
– Dědičné/familiární
– Genetické faktory, nadváha a výživa
• Významný rizikový faktor aterosklerózy
Ateroskleróza a její komplikace
• Onemocnění tepen (především břišní aorta, vencovité tepny, podkolenní
tepny, krční tepny, mozkové tepny)
• Ztluštění stěny cévy – zmenšení průsvitu, lehčí vznik krvácení a trombů
• Příčina více než poloviny všech úmrtí v průmyslových státech
• Další rizikové faktory:
–
–
–
–
Hypertenze
Kouření
Diabetes mellitus
Životní styl (stres, nedostatek pohybu)
• Komplikace:
–
–
–
–
Ischemická choroba srdeční (angina pectoris, infarkt myokardu)
Cévní mozková příhoda
Disekující aneurysma
Ischemická choroba dolích končetín
Cholesterol a ateroskleróza
• Často se diagnostikují až při projevech kardiovaskulárního onemocnění
(náhly IM, CMP)
• Nepodceňovat preventivní kontroly u lékaře u rizikových pacientů
• Zvýšená hladina lipoproteinů v plazmě nemusí být vůbec ve vztahu k
podkožnímu tuku!!!
10leté riziko úmrtí na srdečně-cévní onemocnění
Prevence a léčba
• Cílové hodnoty:
do 30 let pod 4,1 mmol/l,
již přítomná ICHS pod 2,6 mmol/l,
bez ICHS, ale se dvěma rizikovými faktory do 3,4 mmol/l,
ostatní do 4,1 mmol/l.
• Léčba a prevence komplexní
– Režimová opatření (zákaz kouření, pravidelná fyzická aktivita)
– Dietní opatření
– Farmakoterapie
Dietní opatření
• Snížení nadváhy
• Snížení obsahu tuků v dietě – živočišné tuky (uzeniny, vnitřnosti, červené
maso, tučné mléčné výrobky atd.)
• Zvýšení obsaku vlákniny – zelenina, ovoce
• V potravě přednost rostlinným olejům a tukům omega 3
vícenenasycenné mastné kyseliny - příznivě na kardiovaskulární systém
a pomáhají snižovat hladinu LDL cholesterolu v krvi složené sacharidy
(celozrnné obil., luštěniny)
Pravidelná fyzická aktivita
Lidský organismus vývojem i strukturou přizpůsoben pohybové aktivitě
͢
Nečinnost, nedostatek pohybových podnětů - nepřirozený stav
Příznivé účinky adekvátní a vhodně dávkované fyzické aktivity:
1. zlepšuje svalovou sílu, rozsah a koordinaci pohybů
2. přispívá k ekonomickému chodu cirkulace při zátěži střední a
submaximální intenzity
3. je jedním z nejpoužívanějších a nejméně škodlivých prostředků k
regulování nadměrného duševního napětí a stresu
4. pomáhá udržovat optimální hmotnost a pěknou postavu i ve středním a
vyšším věku, snižuje podíl nadměrné tukové tkáně o 8-10%
5. má příznivý vliv na snížení výskytu aterosklerózy a s ní spojených
zdravotních komplikací, na vznik bolestivých vertebrogenních syndromů
6. zabraňuje předčasnému odvápnění kostí a nebezpečí zlomenin
Terapie
- cílem léčby prevence kardiovaskulárních příhod
- léčba pacientů s DLP musí zahrnovat i ostatní ovlivnitelné
rizikové faktory, neléčime zvyšenou hladinu cholesterolu, ale
pacienta
→ dietni lečba, režimova opatřeni, podávaní leků
Farmakoterpie: - hypolipidemika - snižuji koncentraci tukových
látek v krvi
statiny
fibráty
pryskyřice
ezetimib
Zdroje
http://uj.euweb.cz/archiv/ischemie.php
http://www.vasezdravesrdce.cz/faktor_41.htm
http://www.med.muni.cz/patfyz/powerpnt/0607/met_lip.pdf
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Lipoproteiny
http://www.svl.cz/Files/nastenka/page_4766/Version1/Dyslipidemie.pdf
Děkujeme za pozornost

similar documents