10.přednáška FCR-sexuální, temný ,.., pseudo Soubor je

Report
Další specifické formy CR
Ing. Ľubica Cinkánová
Specifické formy CR
Díky dynamickému rozvoji vznikají, vyvíjí se a vymezují nové
druhy cestovního ruchu:
-
svatební cestovní ruch
hipoturistika
treking
horolezectví
paragliding
golf
geocaching
lanové centrum
Specifické formy CR
-
sexuální
temný
filmový
cestovní ruch
dobrovolnický
taneční
gay/lesbian
karavaning
mototuristika
šetrný-masový, naturturistika, CR osamělých, drogový, gamblerský,zodpovědný,
asketický, muslimský, couchsurfing, diaspora CR
- pseudo cestovní ruch
Sexuální cestovní ruch
Definice dle WTO:
„výlety organizované v rámci odvětví cestovního ruchu nebo mimo
tento sektor, s primárním účelem realizace komerčního sexuálního
vztahu mezi turistou a místním obyvatelem v dané destinaci“
Turistika omezená časem a místem z různých pohnutek:
- dobrodružství, exotično
- sexuální praktiky na, nebo za hranici legálnosti
- obavy z odsouzení okolí či dokonce trestu ukázat svou pravou
orientaci (LGBT) turistika
Sexuální cestovní ruch
Nejpopulárnejší destinace:
1. Thajsko, 2. Filipíny, 3. Kuba, 4. Rusko, 5. Litva, 6. Brazílie, 7.
Kambodža, 8. Indonésie (Bali), 9. Tchaj-wan, 10. Jižní Korea, 11.
Vietnam, 12. Jamajka, 13. Dominikánská republika, 14. Nizozemsko, 15.
Česká republika, 16. Ukrajina, 17. Polsko, 18. Rakousko, 19. Maďarsko,
20. Bulharsko.
V ČR neexistuje CK zabývající se „sexuální turistikou“, nicméně jsou si
toho vědomi při pořádání exotických zájezdů, nebo zájezdů pro
„singles“
Sexuální cestovní ruch
• Nejoblíbenější destinace v ČR je Praha, dále pak větší „západními“
klienty navštěvované lázeňské města
Rizika sexuální turistiky:
- nákazy
- nechtěné početí ( následně „odložení“ dětí)
- fyzické či psychické trauma
- dětská prostituce (rozvojové země a země východní Asie)
Temný cestovní ruch
Darkurizmus – návštěva míst spojených s negativní událostí, prožitkem,
či utrpením lidí, smrtí, například návštěva koncentračních táborů,
popravišť, přírodních katastrof a podobně: Černobyl, Ground zero, Pearl
Harbour,…
Obvykle se jedná o „doplňkový program „
Darkturizmus v ČR: Terezín, Lidice, židovské hřbitovy, hrobky, pomníky
obětem,…
Filmový CR
• Místa, města a památky spojované s natáčením populárních filmů,
pohádek a seriálů
• V ČR nejčastěji ulice a historické objekty Prahy, hrady a zámky
Gay a lesbian cestovní ruch
• Podíl na celosvětovém cestovním ruchu 10%
• Agentury, kanceláře, ubytovací zařízení a další zařízení věnující se
poskytování služeb minoritním skupinám
• Ekonomicky silná skupina, většinou bezdětná
• Vyhledává bezpečné destinace, bezkonfliktní a tolerantní
• Nejnavštěvovanejší turistické destinace: New York, Las Vegas, Paříž,
Amsterdam
• V zemích bývalého východního bloku pak ČR a Maďarsko
Dobrovolnický CR
• Humanitární organizace a různá dobrovolnická združení vysílajíci na
různě dlouhou dobu své dobrovolníky na výpomoc
• Dobrovolníci v některých případech spolufinancují např. výdaje na
cestu, některé výdaje jsou sponzorovány zmíněnými organizacemi
• Výpomoc v zemích třetího světa
• V ČR výpomoc obvykle v zemědělství
Taneční sport
• Tanec jako sportovní disciplína
• Kluby v celé ČR organizující kurzy, lekce, soustředění, příměstské tábory,
soutěže a podobně
Tance:
• standardní
• latinsko-americké
• lidové
• hip hop
• kapuera
• břišní a jiné…
Karavaning
• Velmi oblíbená forma turistiky
• Karavany a obytné vozy využívané za účelem a po dobu dovolené ( v
některých zemích plně vybavené karavany slouží k trvalému bydlení…)
• Dnes již nabízejí vysoký standart bydlení spojený s dokonalou
mobilitou
• V Evropě velmi rozšířený
• Pořád častěji využívaný i v zimě na horách
• V přímořských oblastech kempy s dobrou vybaveností
Mototuristika
Cílem je právě cesta
Dopravním prostředkem je motorka, skútr, nebo auto, charakteristickým
rysem pak styl oblékání
Ubytovací zařízení jsou pak přizpůsobené potřebám těchto zákazníků:
• parkoviště pro motocykly
• myčky
• dílna pro potřebné opravy
• prádelny
• vydatné snídaně
• mapy a průvodce
Mototuristika
• Motosrazy – kulturní program a společné vyjížďky
• Motokempy – mezinárodní setkání pro motocyklisty s kempování
• Moto GP – jezdci a týmy moto GP absolvují 18 podniků Gran Prix v 15
zemích s jasnými a
přísnými pravidly
Šetrná a masová turistika
• Šetrná turistika = zodpovědná, nepřispívající k poškozování ŽP,
ubytování v chalupách, cesta vlakem, odvoz a likvidace odpadků, atd.
• Masová turistika = protiklad šetrné, přispívá k poškozování ŽP, díky ní
se mění ráz a charakter krajiny, atd.
Naturturistika
• Dříve pouze vyhrazené malé pláže
• Zejména v sousedním Německu
• Stoupající trend celých natur kempů na Jadranu
• V ČR se obliba naturturistiky omezuje na určité plochy kolem rybníků
a jezer, ve velkých městech pak na oddělené části lázní a koupališť
Cestovní ruch osamělých
Účastníky jsou obvykle nezadané osoby, lidé vyhledávající společnost,
zábavu, partu, bez závazku a omezení.
• víkendové pobyty
• vícedenní zájezdy
• seznamovací pobyty
• tramping
• rybolov
Drogový cestovní ruch
• Pseudomotivační CR, pro společnost negativní a nežádoucí forma CR
• Stojí na pokraji legality ( určitý typ drogy v té které zemi), nebo je
nelegální (většina zemí)
• Obvykle se jedná o heroin, kokain, konopí
• Nizozemsko – tolerance k lehkým drogám, coffe shopy
• Thajsko – velmi přísné postihy
• Jižní Amerika – nejvíc pašovaných drog pochází odsud, je to také
nezákonné, ovšem velmi rozšířené
Gamblerský cestovní ruch
• Chorobná psychická závislost na hraní hazardních her
• Dlouhodobě pro hráče nevýhodně nastavené pravidla hry
• Obchod vybudovaný na této závislosti,… psychické, ekonomické,
rodinné problémy závislých, koloběh vyúsťující do trestné činnosti
• Přináší velké civilizační a společenské problémy
• V ČR osobám do 18 let hraní a vstup do heren zakázán
• Hazard na internetu
Asketický cestovní ruch
„asketizmus“ = odpírání rozkoše a požitků
Dva protipóly asketické dovolené:
- velmi levná, jednoduchá dovolená s minimálními požadavky a
náklady
- velmi drahá „drezúra“ upevňující (??) tělesnou a duševní zdatnost
Muslimský cestovní ruch
Halal Tourism
• dominantní na blízkém východě, ale s rozšiřujícím se muslimským
náboženstvím proniká a nadále bude pronikat i do ostatních částí
světa
• letecké společnosti jsou připraveny poskytovat halal jídlo, možnost
modlitby Koránu, oddělené sekce pro muže a ženy
• hotely v cílových destinacích jsou připravené na příjezd turistů tak, že
nepodávají alkohol a vepřové maso nebo mají oddělené bazény a
lázeňská centra pro muže a ženy
Couchsurfing
• dovolená mimo domov u svého hostitele
Destatero coucgsurfera:
• Předem a jasně informujte hostitele o svém příjezdu a délce pobytu
• Přineste si vlastní stravu, pomáhejte.
• Buďte přizpůsobiví, respektujte životní styl svého hostitele
• Prokažte vděčnost, drobný dárek jako poděkování neuškodí
• Udržujte pořádek
• Mějte dostatek financí. Hostitel není povinován poskytnout víc než střechu nad hlavou
• Nevoďte si hosty
• Snažte se být nápomocní
• Nepoužívejte telefon ani počítač bez předchozí domluvy
• Poděkujte osobně při odjezdu, případně ještě dalšími způsoby po něm.
Diaspora cestovní ruch
Lidé, kteří kdysi emigrovali, se vracejí do svých mateřských zemí jako turisté.
3 kategorie:
- za poznáním kulturního dědictví
- za investicemi do realit
- na sváteční návštěvy
Kategorie turistů závisí na ekonomické situaci a věku emigrantů, či jejich
potomků.
Pseudo cestovní ruch
• CR splňující definici WTO, ovšem cesta je obvykle neplánovaná, nebo
způsobená neovlivnitelnými činiteli : politická situace, ekonomická
situace, atd.
• Azylový CR – přijímací a pobytová střediska
• Benzínový CR – např. Polsko
• Nákupní CR- u nás typický jednodenní zájezd

similar documents