BiO

Report
BiO
Kategorie C,D
2014/15
ŽIVOT STROMU
• Srovnání rostlin nahosemenných a
krytosemenných (jednoděložných a
dvouděložných) – hlavní znaky −
charakteristika
• Dřeviny a byliny – rozdíly
Strom (arbor) je růstová forma vyšších rostlin.
Prýt (nadzemní část) stromu se skládá ze zdřevnatělé nevětvené spodní části kmene, který se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve (na rozdíl od keře,
kde k větvení dochází již u země, nebo těsně nad zemí). Horní část stromu, kde
dochází k větvení, se nazývá koruna.
Dělení dřevin
DŘEVINY
STROMY
KEŘE
KEŘÍKY
POLOKEŘE
POPÍNAVÉ
DŘEVNATÉ
LIANY
Srovnání nahosemenných a
krytosemenných
•
•
•
•
•
NAHOSEMENNÉ
Vajíčka jsou volná na
plodolistu
Oplození - jen jedna samičí
gameta, druhá ZANIKÁ
Semena jsou NAHÁ
Dřevo má tracheidy (cévice)
= vedou vodu k místu
spotřeby)
Vývojově starší
•
•
•
•
•
KRYTOSEMENNÉ
Vajíčka jsou ukrytá v
semeníku
DVĚ SAMČÍ GAMETY (dvojí
oplození)
Semena jsou v plodech
Dřevo je tvořeno trachejemi
(cévy) = vedou vodu
Vývojově mladší
Další dělení…
•
•
•
•
•
Podle dalších kritérií se dřeviny rozlišují:
na jehličnaté a listnaté,
na opadavé a neopadavé (vždyzelené),
podle původu,
podle užitkovosti atd.
• Dendrologie je nauka o dřevinách, tedy o
stromech a keřích (z řeckého dendron –strom,
logos – slovo, nauka).
• Arboretum je sbírka živých dřevin (našich i
cizokrajných), které jsou často uspořádány
parkovým způsobem.
Vývoj…
Koncem prvohor (před více než 300 mil. lety) tvořily
některé dřevité stromovité kapraďorosty společně s
primitivními nahosemennými rostlinami, tedy i s prvními
jehličnany, rozsáhlé porosty.
• Zuhelnatěním jejich zbytků se vytvořily dnešní
černouhelné pánve.
• Největšího rozvoje dosáhly jehličnany až ve
druhohorách a na rozdíl od dalších nahosemenných
rostlin (cykasů, jinanů) tvoří dodnes souvislé lesy.
• Listnáče jako krytosemenné rostliny se na Zemi objevily
až v době dinosaurů (druhohory – křída – zhruba před
140 mil. lety).
Stavba květů listnáčů a šištic
jehličnanů
Samčí šištice
Samičí šištice
Stavba květu
Květ - květenství
Květy jednopohlavné a oboupohlavné
− samosprašnost a cizosprašnost
Ořešák vlašský
Líska obecná
Oboupohlavné květy
Jednodomé a dvoudomé dřeviny
• je rostlina s jednopohlavnými květy, u které samčí i
samičí květy vyrůstají na jednom jedinci (líska)
• je rostlina s jednopohlavnými květy, u které samčí
a samičí květy vyrůstají na různých jedincích. K
tomu, aby došlo k opylení a tvorbě semen a plodů,
je proto třeba u dvoudomých rostlin vzájemná
blízkost samčí i samičí rostliny téhož druhu.
Dvoudomými rostlinami jsou např. vrba (Salix),
chmel (Humulus), jmelí (Viscum), konopí (Cannabis)
Opylení, oplození
• Opylení = přenos pylového zrna na bliznu
• Oplození = splynutí vaječné buňky (samičí
buňka) s buňkou spermatickou (samčí buňka –
pylové zrno)
OPYLENÍ
• OPYLOVAČEM
– HMYZ
• rostliny hmyzosnubné. Ve střední Evropě je to asi 80% všech rostlin (např.
ovocné dřeviny jako jabloň, hrušeň, bluma, švestka, třešeň, angrešt, malina,
ostružina, řepka olejka, jetel, okurka, dýně, mrkev, trnka, hloh bílý a luční
porosty)
– JINÝ ŽIVOČICH
• VĚTREM
• rostliny větrosnubné. Ve střední Evropě je to asi 20% všech rostlin (např.
všechny druhy obilovin jako pšenice, ječmen, žito, oves, líska, ořešák vlašský,
kukuřice)
• VODOU
• Není nutná ochrana před vyschnutím, proto u mnohých hydrogamních rostlin
chybí exina (vnější vrstva) u pylového zrna. Příkladem rostliny opylované vodou
je třeba řečanka (Najas), Posidonia, růžkatec (Ceratophyllum) nebo některé
druhy rodu hvězdoš (Callitriche).
PYL
Pyl (pylové zrno) vzniká v prašnících tyčinek. Zralá
pylová zrna jsou krytá dvěma obaly. Vnější obal
(exina) je silnější, odolný, nerozpustný ve vodě a
někdy má na povrchu různé hrboly, háčky a
výrůstky. V exině jsou klíční otvory (póry), kterými
při klíčení pylu vyrůstá pylová láčka, která obsahuje
samčí pohlavní buňky. Vnitřní obal (intina) je tenčí.
Oplození
oplození
Plody
PLODY
Dužnaté
Peckovice
Malvice
Suché
Bobule
Poltivé
Pukavé
Nepukavé
Semeno
a)
b)
c)
d)
Osemení
Endosperm
Děložní lístky
hypokotyl
Borovice lesní
semenáček
Javor mleč
Buk lesní
Strana 7 – prostudovat a naučit se jak
vypadají semenáčky
Borovice lesní
Klíčení
EPIGEICKÉ KLÍČENÍ
HYPOGEICKÉ KLÍČENÍ

similar documents