466_Písemnosti při uzavírání obchodních smluv

Report
VY_32_INOVACE_08_PEK_466_Kou
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti
podpory 1.5
„EU peníze středním školám“
Název školy
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Název OP
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0258
Název projektu
Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ
Šablona
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_08_PEK_466_Kou
Druh učebního materiálu
Prezentace
Autor
Ing. Marie Koumarová
Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen
Předmět
Hotelnictví
Ročník
2.
Název tematické oblasti (sady)
Obchodní korespondence v hotelovém a ubytovacím provozu
Název vzdělávacího materiálu
Písemnosti při uzavírání obchodních smluv - Objednávka
Anotace
Zhotoveno, (datum/období)
Prezentace objasňuje, jak probíhá uzavírání obchodních smluv, a to
zasláním a potvrzením objednávky nebo podepsáním kupní smlouvy.
Vysvětluje náležitosti objednávky a také její význam při uzavírání
obchodů. Uvádí příklady frází, které se při psaní objednávek používají. K
procvičení objednávky a jejích náležitostí slouží navazující pracovní list.
19. ledna 2013
Ověřeno
4. února 2013
Písemná a elektronická komunikace
1
OBJEDNÁVKA
Písemnosti při uzavírání obchodních
smluv
Objednávka
• Občanský zákoník – stanoví obecný postup
při uzavírání kupních smluv.
• Obchodní zákoník – upravuje smluvní
vztahy mezi podnikateli
2
Objednávka
• Je-li kupující spokojen s nabídkou
prodávajícího, zasílá mu objednávku.
• Pro odběratele je objednávka vždy závazná.
• Je možno ji uzavřít:
 ústní formou (osobně, telefonicky)
 písemnou formou (dopisem, telefaxem, e-mailem)
3
Objednávka by měla obsahovat:
• Obchodní jméno a adresu dodavatele i odběratele
• IČ, DIČ (- u plátců DPH), zápis do OR (nebo ŽR)
včetně spisové značky
• přesný popis objednávaného zboží včetně jeho
obchodního názvu
• množství a cenu
• termín a způsob dodání (drahou, poštou, autem
prodávajícího, osobním převzetím atd.)
• způsob placení (v hotovosti, poštovní poukázkou,
příkazem k úhradě, výjimečně příkazem k inkasu)
Písemná objednávka má ještě
tyto náležitosti:
• číslo objednávky,
• datum objednávky,
• způsob potvrzení objednávky prodávajícím
(vrácením potvrzené kopie poštou, faxem,
potvrzení dopisem, e-mailem),
• podpis objednávajícího (razítko není podle
obchodního zákoníku podmínkou).
4
Písemná objednávka
• posílá se formou obchodního dopisu nebo
na formuláři,
• označuje se číslem,
• může být i součástí nabídky prodávajícího,
např. u inzerátů.
5
Osnova objednávky:
1. Poděkování za nabídku
2. Přesný popis objednaného zboží
3. Ostatní dodací podmínky (množství, jakost,
cena, termín, způsob dodání a placení)
4. Závěrečná formulace, pozdrav
Příklady formulací:
• Na základě Vaší nabídky objednáváme tyto druhy
zboží …
• Z Vašeho nabídkového katalogu objednáváme tyto
tituly: …
• Děkujeme za Vaši nabídku inventáře, podle níž
objednáváme …
• Na základě Vaší inzerce v tisku objednáváme …
• Zaujala nás Vaše bohatá nabídka nápojů, a proto
objednáváme …
Příklady formulací:
• Očekáváme Vaši zásilku do týdne a těšíme
se na další spolupráci …
• Těšíme se na Vaši zásilku …
• Žádáme Vás o písemné potvrzení naší
objednávky a těšíme se na další spolupráci.
• Tento nákup se může stát základem naší
dlouhodobé spolupráce.
KUPNÍ SMLOUVA
• používá se u dlouhodobých pravidelných
dodávek (např. na celý kalendářní rok), nebo
při nákupu výrobního zařízení, vybavení,
automobilu, nemovitosti.
• nejčastěji se vyhotovuje v písemné formě (lze
i ústní, ale prokazování nároků je pak obtížné)
• lépe ji vyhotovit ve spolupráci s právníky
KUPNÍ SMLOUVA
• je dvoustrannou dohodou, vzniká podpisem
obou stran (dodavatele i odběratele) na jednom
dokumentu, který obsahuje podmínky obchodu
• je závazná pro obě strany
6
Kupní smlouva obsahuje:
1. Číslo smlouvy
2. Kdo je prodávající, kupující
3. Předmět plnění
4. Čas plnění
5. Cena
6. Dodací podmínky
7. Platební podmínky
8. Ostatní (zvláštní) podmínky
7
Upozornění:
8
• Než podepíšete kupní smlouvu, dobře si ji
přečtěte!
• Věnujte pozornost hlavně textu
napsanému malými písmeny na méně
viditelném místě smlouvy.
• Pokud máte pochybnosti, nepodepisujte
a nejdříve se poraďte s odborníkem.
EXPEDICE
Podle objednávky (nebo kupní smlouvy) se
zboží připraví k odeslání, zabalí se do
spotřebitelských obalů a naloží na zvolený
dopravní prostředek  tyto činnosti se
nazývají EXPEDICE
9
Použitá literatura:
• Úprava písemností zpracovaných textovými editory :
ČSN 01 6910. Praha : Český normalizační institut, 2007. 45 s.
• ŠTIKOVÁ, Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2:
Uzavírání a plnění kupních smluv; Ing. Stanislava Štiková KORESPONDENT. 8. přeprac. vyd. Plzeň : Štiková, 2007. 119 s.
• KULDOVÁ, Olga a FLEISCHMANNOVÁ, Emílie. Jak psát obchodní
dopisy a jiné písemnosti: pro střední školy i pro širokou veřejnost. 6.
upr. vyd. Praha: Fortuna, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7373-009-3.
Použité zdroje:
• http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/statni-tesnopisny-ustav
•
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
[cit. 2013-01-19]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010
(viz http://explore.live.com/microsoft-service-agreement?mkt=cscz&CTT=114) na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/>.
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na
všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému
zákonu.

similar documents