Španělsko (Španělské království)

Report
Hlavní město: Madrid
Rozloha: 504 782 km²
Počet obyvatel: 46 063 511
Hustota zalidnění: 87,8 ob. / km²
Jazyk: španělština, regionálně katalánština, baskičtina, galicijština
Náboženství: katolické
Státní zřízení: Konstituční monarchie federativního typu
Města: Madrid, Barcelona, Valencie, Toledo, Sevilla, Zaragoza…
Měna: euro
Členství: EU, NATO, OSN
Ve Španělsku žije početná kolonie Maročanů,
Latinoameričanů, Afričanů černé pleti, Číňanů, a dalších
přistěhovalců, včetně několika stovek Čechů, ale největší
zastoupení mají Rumuni. Přirozený demografický růst je nízký,
přírůstky obyvatelstva tvoří imigranti. S ohledem na rozlohu
země a další vlivy u obyvatel existují určité rozdíly
fyziologické, charakterové, náboženské, jazykové i ve
všeobecném vzdělání.
Stát ležící na Pyrenejském poloostrově. Na západě hraničí
s Portugalskem, na severovýchodě s Andorou a Francií a
na jihu s Gibraltarem. Ke Španělskému království patří i
Kanárské ostrovy v Atlantském oceánu a Baleáry ve
Středozemním moři. Součástí Španělska je i katalánské
město Llívia, které je zcela obklopeno územím Francie.
Vnitrozemí Španělska dominují vysoké
náhorní plošiny (Meseta León a La
Mancha)a pohoří Pyreneje, Sierra
Nevada a Kantaberské pohoří.
Z těchto pohoří vytékají řeky Tajo, Ebro,
Duero a Guadiana. Z východu
Španělsko omývá Středozemní moře,
ze severu Biskajský záliv, ze západu
Atlantský oceán.
Nejvyšší horou je Pico de Teide (3720
m) na ostrově Tenerife, je to jedna z
největších sopek světa. Na
pevninském Španělsku náleží prvenství
hoře Mulhacén (3478 m) u Granady.
Hlavní španělské nížiny jsou Andaluská
nížina na jihozápadě, pánev řeky Ebro
na severovýchodě a pobřežní nížiny.
Při portugalské hranici se nacházejí
menší nížiny v údolích řek Tajo a
Guadiana.
Španělské království se dělí do 17
autonomních společenství a 2
autonomní města. Ty jsou dál rozděleny
do 50 provincií.
Asturie Kantábrie
Baskicko
Navarra
Galicie
Katalánsko
Kastilie a León La Rioja
Aragonie
Madrid
Extremadura Kastilie-La Mancha
Valencie
Baleáry
Murcie
Andalusie
Kanárské ostrovy
Historie Španělska je nesmírně zajímavá. Již z doby kamenné se
dochovaly proslulé malby v jeskyni Altamira. Ve starověku byla
oblast dnešního španělského území součástí římského impéria, s
nástupem středověku většinu této oblasti dobyly arabské kmeny
Maurů. Křesťané se k vládě vrací po dlouhých bojích na konci 15.
století, kdy bylo Španělsko sjednoceno. Vlády se chopili Habsburkové
a postupně budují rozsáhlou říši se zámořskými koloniemi v oblasti jižní
a střední Ameriky. Ve službách španělského loďstva se plavil na svou
legendární výpravu také objevitel Ameriky Kryštof Kolumbus. Své
kolonie si Španělé drželi do počátku 18. století.
První i druhou světovou válku přečkává Španělsko jako neutrální stát.
V letech 1936 až 1939 zuří občanská válka.V tomto roce je obnoveno
demokratické zřízení a vlády se ujímá král Juan Carlos. Španělsko se
rychle začlenilo do struktur evropského společenství a do NATO.
Kryštof Kolumbus
Narodil se v Janově v Itálii roku 1451. Měl teorii, že Země je kulatá, a že
indických a japonských břehů lze dosáhnout i ze západu, přeplutím
Atlantiku. Aby teorii mohl dokázat, potřeboval výpravu sponzorovat. Když
se mu to nepodařilo v Portugalsku, tak se přestěhoval v roce 1485 do
Španělska. Jeho výpravu tak po dlouhých sedmi letech plánování a
přesvědčování financovala španělská královna Isabela.
Tradiční španělská kultura je pevně zakořeněna v katolictví, jehož mocný vliv
na tvorbu tradice dokazují například procesí o velikonočním týdnu „Semana
Santa“. Vlivy cikánské kultury se odrážejí v tanci a hudbě flamenca, maurské
dědictví se projevuje nejvíce v architektuře (Alhambra). Španělsko proslavili
světově věhlasní umělci – El Greco (řeckého původu), Goya, Picasso, Dalí,
Gaudí či Miró.
Zápasníci s býky
Pro zápasníka s býky španělština používá výraz torero. Při býčích
zápasech je přítomno šest toreros. Poslední se nazývá matador.
Španělsko je největším pěstitelem oliv na světě. Významná je dále produkce
vinné révy, citrusů, slunečnic, kukuřice, zeleniny, korkového dubu atd. Oblastí
největší produkce zeleniny (především rajčat, paprik a okurek) v Evropě je
okolí Andaluské Almeríe. Chov dobytka – skot, ovce, kozy, prasata, drůbež,
osli atd.
Hlavní specializací španělského průmyslu je dopravní (automobily – SEAT,
lodě) a lehké strojírenství (kuchyňské elektrospotřebiče). Velký rozvoj
zaznamenal chemický průmysl. Významné je i obuvnictví, oděvní průmysl
(módní doplňky), potravinářství a zpracování korku.
Těžba: černé uhlí, hnědé uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, měď,
olovo, zinek, wolfram, rtuť atd.
Energetika:tepelné 57,71 %, jaderné 28,28 %, vodní 12,1 %, ostatní 1,91 %
Vývoz: stroje, motorová vozidla, potraviny, spotřební zboží
Španělsko patří díky přírodní i kulturněhistorické atraktivitě k
nejnavštěvovanějším zemím světa.
Klášter San Millán de Suso
Hrad Alhambra v Granadě
Římské divadlo v Méridě
Biskajský most v Bilbau
Jeskyně Altamira v Kantábrii
Katedrála v Seville
Promenáda ve Valencii
Muzeum ve Valencii
Toledo v Kastilii
Valencijská katedrála

similar documents