Pierre de coubertin - Gymnázium a SOŠ Jaroměř

Report
Škola
Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř
Autor
Mgr. Tomáš Lášek
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0210
Číslo a název šablony klíčové aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název projektu
Společenské vědy 1. polovina 20. století
Tematická oblast
Dějiny umění a sportu 1. pol. 20. stol.
Název
Pierre de Coubertin
Označení
VY_INOVACE_1C15
Předmět
TV
Anotace
Prezentace popisuje život a dílo Pierra de Coubertina. Materiál dále
obsahuje údaje o institucích a symbolech dnešních olympijských her.





1863-1937
Vlastním jménem: Pirre de
Frédy
Národnost: Francouzská
Povolání: Historik a pedagog
Zvláštní význam: Zakladatel
moderních olympijských her




IDEÁL: Rovnoprávný svět bez válek
O dosažení ideálu se snažil prostřednictvím
pedagogické reformy (vytvoření nového
pedagogického systému).
Prostředkem výchovy: sport a olympijské hry;
těmito prostředky měla být harmonicky
formována lidská osobnost.
HESLO: „Sport pro každého“ (vyjadřuje právo
na sport jako základní lidské právo)

1892 Vyslovena první myšlenka obnovení
antické olympijské tradice – zasedání Unie
francouzské společnosti atletických sportů na
Sorboně.


1894 Svolán kongres pro obnovení
olympijských her v Paříži.


Zůstala bez odezvy.
Návrh odsouhlasen.
1894 vznik Mezinárodního olympijského
výboru (MOV)
Vznik: 23.6.1894
 Sídlo: Lausanne
 První předseda: Démokritos Bikélas
 Generální tajemník: Pierre de Coubertin
 První český člen MOV: Jiří Stanislav GuthJarkovský
 První novodobé OH: 1896, Athény
Následné střídání míst konání Olympijských her
jako prostředek šíření olympijských myšlenek.

=textový dokument, který definuje základní
zásady, cíle a řády Olympijského hnutí.
 Autorem: Pierre de Coubertin společně s Jiřím
Stanislavem Guthem-Jarkovským
 Přesně definuje olympijské hry a vymezuje
postavení Mezinárodního olympijského
výboru a Národních olympijských výborů.
 Dokument prošel mnoha úpravami, ale
základní body zůstaly stejné.


Po skončení her v Athénách (1826) se
Coubertin stává předsedou MOV.
Během tohoto období vytváří:






Olympijský protokol
Ceremoniály (úvodní i závěrečný)
Olympijskou vlajku
Přísahu sportovců
Olympijskou hymnu atd.
Od roku 1925 se věnuje pouze pedagogické
činnosti.


Olympijská vlajka: symbolizuje 5 světadílů
spojených olympijskou myšlenkou. 6 barev
(včetně bílého podkladu) symbolizuje barvy
všech národů světa.
Zajímavost: MOV uvádí, že žádný z kruhů
nereprezentuje konkrétní kontinent.



Heslo: „Citius Altius Fortius“ (Rychleji, výše,
silněji) vyjadřuje úsilí o neustálý pokrok.
Hymna: Kantáta Spiridona Samarase, autorem
slov je Costis Samaras.
Zajímavost: Každé OH mají také svou unikátní
hymnu, legendární je hymna od kapely Queen
k LOH v Barceloně 1992.

Olympijský ceremoniál:

Zahajovací ceremoniál:
 Příchod hlavy státu pořádající země v doprovodu předsedy








MOV a předsedou organizačního výboru her.
Státní hymna pořádající země.
Defilé účastníků s národními vlajkami. (první jde vždy
Řecky, poslední pořádající země
Uvítací projev předsedy MOV, formule hlavy státu
Za zvuku olympijské hymny vztyčena olympijská vlajka.
Předání oficiální olympijské vlajky starostovi pořadatelského
města.
Příchod olympijské štafety s pochodní
Slavnostní přísaha sportovců a rozhodčích
Státní hymna hostitelské země

Závěrečný ceremoniál:
 Defilé vlajkonošů jednotlivých zemí a 6 vybraných








závodníků z každé země.
Zazní řecká státní hymna
Na 3 stožáry vystoupají nejprve vlajka Řecka, poté vlajka
pořádající země a nakonec vlajka příští pořádající země.
Zazní státní hymna země, která bude příštím pořadatelem
OH.
Předseda MOV vystoupí s krátkým projevem a hry ukončí.
Zazní fanfára.
Zhasne olympijský oheň.
Za zvuku hymny je spuštěna olympijská vlajka.
Při odnášení vlajky ze stadionu je pozdravena pěti dělovými
výstřely.


Od r. 1925 až do své smrti (1937)
byl čestným předsedou MOV.
Během tohoto období:



Podněty ke vzniku nových forem
tělesné kultury.
Zabývá se pedagogikou a
psychologií sportu.
Pochován v Lausanne (sídlo
MOV), jeho srdce pochováno v
památníku poblíž řecké Olymie.




SÁBL, Václav. Stručná historie olympijských her. Praha: Olympia, s.
19-21. ISBN 185.605.
KÖSSL, Jiří; KRÁTKÝ, František; MAREK, Jaroslav. Dějiny tělesné
výchovy II.. Praha : Olympia, 1986. Kapitola Tělesná kultura v
zahraničí, s. 43.
Olympijské hry. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-30].
Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A9_symboly#Oly
mpijsk.C3.A9_symboly
Pierre de Coubertin. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-30].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coubertin

similar documents