Hudební nástroje - Orchestr

Report
Orchestry
HV-1 Hudební výchova DUM č. 9
Prima – kvarta osmiletého studia
Mgr. Milena Naglmüllerová; Gymnázium, Sušice
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II


Orchestr – větší soubor instrumentalistů se
skupinovým obsazením hlasů
Komorní seskupení – obsazení sólistické


Duo - noneto
Dělení:


Podle obsazení – symfonický, komorní, smyčcový,
dechový, ...
Podle určení – operní, chrámový, taneční, vojenský, …

Orchestr




Kapela



Antika = místo, kde se hraje divadlo
Později místo, kde sedí instrumentalisté - orchestra
18. st. název pro hudební těleso
Ve středověku vokální soubor
Později orchestr nižších kvalit
„A cappella“

Sborový zpěv bez doprovodu nástrojů („jako v kapli
Sixtinské“)

Středověk a renesance



Baroko





Instrumentální skladby téměř nejsou, k doprovodu zpěvu
především dechové nástroje
Nástroje hrají melodickou linku zpěvních partů
Velký rozmach všech hudebních nástrojů
Orchestry od 14 do 100 hráčů
Obsazení značně proměnlivé
Kapelník řídil od cembala
Klasicismus



2. pol. 18. st. Mannheim
Obsazení víceméně dodnes platné
Důležitá role dirigenta – stojí před orchestrem

Romantismus


Velký nárůst až na 100 hráčů (Wagner)
20. století
Rozšiřuje se především skupina bicích
 Proti velkým orchestrům se staví i velmi malé


21. století

Obsazení se řídí přímo přáním autora, včetně
elektrofonů, používání zvukových záznamů, atd.

Smyčce


Dřeva


6 lesních rohů, 4 trubky, 4 pozouny, 1 tuba
Bicí


1 pikola, 3 flétny, 3 hoboje, 1 angl. roh, 1 basklarinet, 3
fagoty, 1 kontrafagot
Žestě


12 1. houslí, 10 2. houslí, 8 viol, 8 violoncell, 6 kontrabasů
4 tympány, velký a malý buben, činely, triangl, …
Ostatní (dle skladby)

Harfy, klavíry, varhany, saxofon, …

http://www.youtube.com/watch?v=Eo1KHr-b-CA
 Gustavo Dudamel: Dvorak, Symphony no. 9, 4. Allegro con fuoco



Kdy a od čeho získal orchestr své jméno?
Kolik hráčů má symfonický orchestr?
Pravidelným nástrojem symf. orchestru není:





a) Viola
b) Pikola
c) Saxofon
Kde stojí dirigent a bylo tomu tak vždy?
Výraz „a cappella“ znamená „s kapelou“?





Obr. č. 1 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ReinassanceLute.jpg
Obr. č. 2 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:3_ukes.jpg
Obr. č. 3 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Harpe.png
Ukázka č. 1 - http://www.youtube.com/watch?v=jcJCuwhfjJM
 Jiří Červín - Loutna
Ukázka č. 2 - http://www.youtube.com/watch?v=lrF814OnFQ4
 River Flows In You- Lindsey Stirling
Hudební nástroje – orchestr
Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II
Autor: Mgr. Milena Naglmüllerová
Předmět: Hudební výchova, oblast HUDEBNÍ NÁSTROJE
Třída: prima – kvarta osmiletého studia
Označení: VY_32_INOVACE_HV-1_09
Anotace a metodické poznámky:
Materiál navazuje na cyklus „hudební nástroje“ a věnuje se jejich uplatnění v různých
orchestrech. Nedílnou součástí je hudební ukázka. V závěru je připraven jednoduchý test na
prověření získaným vědomostí.
Použité materiály:
Michels, Ulrich, Encyklopedický atlas hudby. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, s.r.o. 2000,
ISBN 80-7106-238-3
Prezentace je vytvořena pomocí nástrojů Power Point 2010
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a
školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

similar documents