Anotace: probírání nového učiva práce v učebně PC, vyhledávání

Report
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace
Autor:
Mgr. Lenka Soušková
Název:
EU_32_SOU_VL5_002
Téma:
Vlastivěda 5. ročník
Ročník:
5.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3775
Vytvořeno:
4. 2. 2013
Ověřeno:
7. 2. 2013
Anotace: probírání nového učiva
práce v učebně PC, vyhledávání
informací
zápis do sešitu – doplňování textu
dle učebnice
nové pojmy
DRUHÁ SVĚTOVÁ
VÁLKA
• Září 1939 – německá armáda napadla Polsko,
postupně potom Francii, Sovětský
svaz, letecky zaútočila na Anglii
• Německo bylo podporováno dalšími státy:
Itálie, Japonsko, Chorvatsko, Maďarsko,
Bulharsko, Slovensko, Finsko atd.
• Snaha o ovládnutí jiných států a jejich
podrobení
• Velmoci, které stály v čele proti těmto
útočným nedemokratickým režimům:
USA, Velká Británie, Sovětský Svaz
• Další státy bojující za svobodu: Norsko, Řecko,
Jugoslávie, Čína, Polsko, Československo atd.
• Byla rozpoutána nejhorší válka v dějinách
lidstva
• Druhou světovou válku provázely v dosud
nevídané míře zločiny proti lidskosti, válečné
zločiny a nehumánní zacházení s válečnými
zajatci. Oproti všem dosavadním konfliktům
bylo průběhem bojů podstatně zasaženo
rovněž civilní obyvatelstvo, jež utrpělo
obrovské ztráty. Hrůzným příkladem genocidy
se stal holocaust, jemuž v důsledku zrůdné
nacistické rasové ideologie padlo za oběť šest
milionů evropských Židů.
Počet padlých
vojáků
Civilní oběti
Oběti
židovského
holocaustu
Oběti celkem
24 456 700
32 326 700
5 754 000
62 537 400
ŽIDÉ
• Pronásledováni
• Starší šesti let označeni žlutou šesticípou
hvězdou
• Zákaz vstupu do restaurací,
divadel, kin
• Zabavován majetek
• Vyvražďováni
KONCENTRAČNÍ TÁBORY
• Úkol: Vyhledej nejznámější koncentrační
tábory v Evropě
•
•
•
•
•
•
Terezín
Osvětim
Buchenwald
Dachau
Sachsenhausen
Bergen – Belsen
KONCENTRAČNÍ TÁBORY
• Vyvražďování národnostních menšin,
zejména Židů a Romů
• Zavlečeno na 18 milionů lidí
• Zemřelo více jak 11 milionů osob (z toho
2 miliony dětí)
• Tvrdá opatření na německých okupovaných
územích
• Tresty za projevy nesouhlasu (poslech rádia,
letáky)
• Německá policie - gestapo
• 27. květen 1942 – spáchán atentát na říšského
protektora Reinharda Heydricha
• Atentátníci: Gabčík, Kubiš – ukrývali se
• Další zpřísnění režimu
• Zavření vysokých škol
• Vypálení obcí Lidice a Ležáky
Doplň dle učebnice a zapiš do sešitu
Druhá světová válka
Francie,
• Září 1939 napadení Polska, postupně Sovětského
svazu a Anglie
• Útočné země: Německo, Itálie, Japonsko
• Německá policie – k posílení tvrdých opatření gestapo
• 1942 vypálení obcí Lidice a Ležáky
• Nejstrašnější vězení, v němž docházelo k
masovým vraždám - koncentrační tábor
• Školství - vyřazování učebnic
- snížení počtu hodin dějepisu,
občanské výchovy a češtiny
- výuka němčiny od 1. třídy
• Židé - pronásledováni, vyvražďováni
- označení – žlutá šesticípá hvězda
• Na silnicích - jízda vpravo
CITACE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://usstony.bloger.cz/Uvod-do-Historie-1939-45/Shrnuti-celeho-obdobi
http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/o-hroby-ceskych-vojaku-kteri-padlibehem-1-a-2-svetove-valky-v-zemich-byvaleho-sovetskeho-svazu-pecuji-i-cestikrajane
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/i-svetova-valka-191
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Western_front_WW2,_title_image.jpg
http://greyfox.blog.cz/0804/davidova-hvezda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Buchenwald_corpse_trailer_ww2-181.jpg
http://www.komenskeho66.cz/materialy/dejepis/93.html
http://when6is9.de/projects/the_red_orchestra/red_orchestra/synopsis.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/18153-vypaleni-lidic-symbolnacisticke-hruzovlady/?mobileRedirect=off
http://www.lezaky.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lk
a
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_Heydricha
DOC. PHDR.ČAPKA, František, CSc.. Vlastivěda 5 Významné události českých
dějin. Brno: NOVÁ ŠKOLA s.r.o., 2011, ISBN 9788072892983. Učebnice, PS
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání
pro potřeby výuky a vzdělávání na všech
typech ZŠ. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.

similar documents