Světové strany

Report
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 12 - 6
Anotace
Zobrazování krajiny a světové strany
Autor
Václav Jirát
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Ústně stručně rekapituluje základní geografické pojmy
Ne
Druhy map, světové strany, směrová růžice
Prezentace
Aktivita / Výklad / Kombinace
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – 1. stupeň
Typická věková skupina
9-10 let
Celková velikost
3 084 kB – soubor .pptx/ říjen - 2011
Metodika
• Pedagog se řídí pokyny autora v prezentaci. Jednotlivé
obrázky je možno ústně komentovat v diskusi se žáky. Žáci
řeší zadané otázky a úkoly nejprve samostatně – sami
doplňují strany na směrových růžicích. Poté společně s
pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a tím procvičí
dané téma.
ČESKÁ
• naše planeta je s jistým zjednodušením koule
• důkaz o kulatosti Země podán ve středověku, kdy první loď
vykonala cestu kolem světa
• zmenšený model Země = glóbus
• glóbus zobrazuje tvar Země i jednotlivých světadílů
• mapa – ve zmenšeném provedení zobrazuje různě velkou část
Země
• druhy map: zeměpisné ( řeky, hory, nížiny atd.)
politické (hranice států)
hospodářské (průmysl, zemědělství)
meteorologické ( stav počasí)
atd.
• pomáhají přesně určovat polohu na mapách
• hlavní světové strany: sever, jih, východ, západ
SEVER
VÝCHOD
ZÁPAD
JIH
Obr. č. 3
• vedlejší světové strany nám upřesňují směr
severozápad
jihozápad
severovýchod
jihovýchod
Obr. č. 4
• světové strany se v přírodě určují pomocí kompasu nebo buzoly
• kompas = přístroj, jehož ručička (střelka) nám stále ukazuje na
sever
• určování světových stran bez kompasu:
podle slunce
hodinek
hvězd
lišejníků
letokruhů
atd.
Obr. č. 1
Obr. č. 2
Obr. č. 5
Obr. č. 6
Zdroje obrázků
Č. 1 dostupné z :
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Europe_countries_map_cs.png] dne 2.
10. 2011
Č. 2 dostupné z :
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Wetterkarte_mit_Okklusion.pn
g/1024px-Wetterkarte_mit_Okklusion.png] dne 2. 10. 2011
Č. 3 dostupné z : [ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Windrose_hg.png]
dne 2. 10. 2011
Č. 4 dostupné z : [ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Windrose_hg.png]
dne 2. 10. 2011
Č. 5 dostupné z : [ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Kompas_Sofia.JPG]
dne 2. 10. 2011
Č. 6 dostupné z :
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Silva_Sighting_Compass.jpg] dne 2. 10.
2011

similar documents