zde - AC Education

Report
Název projektu:
Všechno v mém životě souvisí
„MINIPODNIKY“
Registrační číslo:
CZ.1.07/1.1.00/54.0041
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Marketing jednoduše a jasně
l
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Princip marketingu
 Doprovodný nástroj obchodu
 Kvalitně plánovaný a provedený marketing přiláká zákazníka
Zákazník
Potřeba
Potřebuji dovolenou
Přání
chci k moři
Poptávka
chci dovolenou u moře do 20 000 Kč
Prodejce
Nabízíme last-minute pobyt u moře za 19 999 Kč
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Princip marketingu
Úkolem marketingové strategie je, aby informace o naší nabídce
doputovala co nejrychleji a nejuceleněji k potenciálnímu zákazníkovi.
 V případě, že se z našeho výrobku stane trend, může se z něj postupem času
stát i přesně pojmenovaná potřeba zákazníka.
 Tudíž naše nabídka začne určovat poptávku = my vyrobíme (řádně
propagujeme) , všichni výrobek chtějí, potřebují nebo je k jeho koupi někdo
přesvědčí (rodiče - děti).
Příklad: firma Apple
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Princip marketingu
 Marketing musí být především jednoduchý a dobře cílený na vybranou skupinu
potenciálních zákazníků
 Pokud firma/ škola/ nezisková organizace nerealizuje žádný marketing,
omezuje svoji schopnost získat zákazníky/studenty/klienty a nahrává
konkurenci, která má alespoň minimální marketingovou kampaň (Je o ní slyšet)
 Čím více je o nás slyšet (pozitivně), tím více se naše jméno dostává do
povědomí a získáváme tak důvěru klientů.
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Cíle marketingu
 Zjistit přání a potřeby trhu (zákazníků) a následně se je snažit
uspokojit. K tomuto použít naše schopnosti a výrobky.
 Najít kompromis mezi přáním zákazníka a přáním prodejce/výrobce.
 Výsledkem bude uspokojení potřeb obou stran (kupující získá
produkt/službu – prodejce zisk) – Princip dvou vítězů
Zákaznický imperativ = zákazník ví dobře co chce.
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Marketingový plán
 Co chceme prodávat?
PRODUKT
 Komu to chceme prodávat?
ZÁKAZNÍCI
 Jaké nástroje k tomu využijeme?
PROPAGACE
 Kolik nás to bude stát?
ROZPOČET
 Co očekáváme za výsledky?
PRODEJ
 Za jak dlouho toho chceme dosáhnout?
HARMONOGRAM
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Naše zdroje – to co máme, známe a nic nás nestojí
 Obchody, služby v okolí
 Firmy v okolí
 Neziskové organizace – školy - města
 Event marketing (veletrhy, plesy, sponzoring)
 Internet
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Marketingový mix – 5P
Základ úspěšného marketingu – jednoduchá osa pro vytvoření plánu
PRODUCT (produkt)
PRICE (cena)
PLACE (distribuce)
PROMOTION (propagace)
PEOPLE (zákazníci)
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
PRODUCT
Image a Identita
Kdo jsme a jak chceme aby nás trh (zákazníci, partneři a konkurence)
vnímal.
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Logo
 Nezaměnitelné (originální),
 rozpoznatelné (vizuálně tvarově jednoduché),
 zapamatovatelné (snadno zapamatovatelné),
 nápadité(nápad a vtip),
 nadčasové (neměnnost),
 čitelné (podporuje zapamatovatelnost).
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Název
 originální (měl by evokovat jednu konkrétní firmu),
 snadno vyslovitelný,
 zapamatovatelný (jednoduchá snadno zapamatovatelná slova),
 vztažený k předmětu podnikání (je výhodou, pokud je z názvu
patrné, čím se firma zabývá)
 hravý (může být základem celé grafické image).
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Výrobky
 Repertoár výrobků (služeb) může být široký, ale můžeme vybrat
jeden, ve kterém jsme mnohem lepší než konkurence. Na který se
specializujeme a s čím si nás zákazník rychle spojí.
 Kvalita výrobku – musíme na kvalitu nahlížet z pohledu našich
zákazníků.
 Design – jeden z hlavních rozhodujících faktorů při koupi.
.
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
CENA
(PRICE)
 Hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává.
 Včetně slev, jednorázových akcí (svátky, sezónní akce atd.).
 Nízká cena rozhodně není faktorem ovlivňujícím rozhodnutí zákazníka!!
(„Pokud je produkt podezřele levný, nemůže být přece kvalitní.“ – častý
argument )
 Při stanovení ceny musíme zohlednit náklady, zisk, ceny konkurence.
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
DISTRIBUCE
(PLACE)
 Kde se bude produkt prodávat? (v našem obchodě, nebo jako další
sortiment v obchodech tématicky zaměřených?)
 Jakým způsobem se dostane k zákazníkovi? (kamenný obchod, eshop)
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
PROMOTION
(PROPAGACE)
 Jakým způsobem se zákazník o našem produktu dozví?
 Který z marketingových nástrojů zvolíme k jeho oslovení?
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
PEOPLE
(ZÁKAZNÍCI)
 Kdo bude náš produkt kupovat, komu ho chceme prodávat?
 Kde se zákazníci mohou s naším produktem setkat?
 Do této skupiny spadají i zaměstnanci/prodejci – zákazník podléhá při
koupi osobním preferencím a sympatiím – v případě osobního prodeje
a obecně komunikace se zákazníkem je toto velmi důležité.
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Marketingové nástroje
 REKLAMA
 PODPORA PRODEJE
 PUBLIC RELATIONS
 OSOBNÍ PRODEJ
 DIRECT MARKETING
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Marketingové nástroje
REKLAMA
 Velmi viditelná forma propagace.
 Je velmi účinná, působivá, přesto neosobní.
 V poslední době je podstatnou součástí „Komunikačního šumu“,
reklamních sdělení je denně tolik, že zákazník přestává odlišovat
jedno od druhé a nedostanou se k němu podstatné informace.
 Slouží k oslovení široké skupiny lidí (i mimo cílové zákazníky),
předává jen omezené množství informací.
 Kvalitní nástroj především k upoutání prvotního zájmu – Produkt, logo
či název firmy se dostane do povědomí.
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Marketingové nástroje
Některé z typů reklamy
Reklama v tisku (noviny, časopisy)
 Nutno zvolit vhodný tisk
 Může být snadno přehlédnuta
Rozhlasová reklama
 Můžeme přesněji zacílit na potenciální zákazníky (podle typu vysílaných
programů)
 Riziko, že si v množství spotů zákazník vůbec nezapamatuje o čem byla
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Marketingové nástroje
Televizní reklama
 Předností je kombinace obrazu a zvuku, otevírá velký prostor pro kreativitu
a více působí na zákazníka.
 Je finančně náročná.
Distribuce letáků
 Poměrně levná reklama.
 Určená pro blízké okolí, možnost přesně cílit na potenciální zákazníky.
Reference
 Dobře zaměřený způsob reklamy.
 Málokterý zákazník informaci tohoto typu odmítne.
 Jedná se o doporučení firmy stávajícími spokojenými zákazníky a nebo
námi poskytnutý seznam našich klientů (s jejich souhlasem).
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Marketingové nástroje
Internet
 Nejmladší reklamní médium
 Nízké náklady – neustále se snižují
 Využití webových stránek, či rozesílání zpráv pomocí elektronické
pošty (komplikované souhlasem příjemce, že chce dostávat
reklamní sdělení).
 Tzv. Virální marketing – využití sociálních sítí – levný a
efektivní způsob jak oslovit konkrétní skupinu.
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Marketingové nástroje
PODPORA PRODEJE
Charakteristika:
 Pokud se budete chovat takto (kupovat toto), získáte výhodu (slevu, větší
množství atd.)
 Používáme ji jen krátkou jasně vymezenou dobu
 Pokud ji používáme moc často, zákazníci budou čekat jen na tyto akce a
nebudou nakupovat v mezidobí
 kupóny, vzorky zdarma, refundace, prémie, rabaty, cenově výhodná balení,
ochutnávky, dárky, atd..
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Marketingové nástroje
PUBLIC RELATIONS
 Středem zájmu není produkt, ale firma/organizace.
 Pomocí komunikace s okolím se vytváří pozitivní Image organizace.
 Organizace akcí, účast na veletrzích a výstavách, pořádání tiskových
konferencí, sponzoring, charita, známka Fair trade apod.).
 PR má dopad dlouhodobý, nestojí nás tolik nákladů, ale aby byla úspěšná,
je potřeba být směrem k okolí neustále aktivní (Musí být o nás slyšet)
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Marketingové nástroje
OSOBNÍ PRODEJ
Nejúčinnější a zároveň nejdražší nástroj marketingové komunikace.
Prodávající a kupující jsou v přímém kontaktu „tváří v tvář“.
Buduje dlouhodobé vztahy se zákazníky
Zákazník dostane nejvíce konkrétních informací.
Velmi náročná na prodejce – musí přesně vědět co prodávají, mít všechny
informace. Zákazníka by měli alespoň přesvědčit o tom, že si chce zjistit
více, nebo si najít jiné reference.
 Pokud prodejce u zákazníka získá špatné „hodnocení“ ať už za informace
o výrobku nebo lidsky (subjektivně) – zákazník výrobek pravděpodobně
nebude chtít a je tu možnost špatné reference u dalších potenciálních
klientů.





Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Marketingové nástroje
DIRECT MARKETING
 Potřebujeme databázi s informacemi o zákaznících (adresy, atd.)
 Umožňuje zasílat konkrétní nabídku vybrané skupině zákazníku (vybíráme
podle výrobků, které před tím nakupovali apod.)
 Můžeme jasně měřit výsledky
 katalogový prodej, zásilkový prodej, telemarketing, internetový obchod
(možnost využití k začátku různých již existujících serverů – FLER,
AUKRO atd.)
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Co si zapamatovat
 Musíme vědět co chceme prodávat.
 Komu budeme prodávat.
 Musíme počítat (propagace nám musí přinést zisk, nesmí stát víc, než nám
přinese).
Využít vše co je zdarma a dispozici:
 Existující webové stránky
 Využít možnosti sociálních sítí
 Oslovit spolupracující partnery (partnerské školy, sportovní kluby atd.)
 Oslovit okolní podniky, neziskové organizace
 Musí o nás být slyšet – zapojit se do dění v okolí (veletrhy, akce pro veřejnost,
plesy..).
 Musíme vědět co nejvíc o své konkurenci.
 Kvalita je nejdůležitější – nejnižší cena není největší faktor.
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
DĚKUJI ZA POZORNOST
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601

similar documents