Opouzdřené emoce

Report
MUDr. Josef Jonáš
Teorie toxinů
1
Hlavní skupiny toxinů
Opouzdřené emoce – Capsulated emotions
Mikrobiální ložisko – Microbial focus
Emocionální toxiny – Suppressed emotions
Zátěž stresem – Stress burden
Zátěž organickými toxiny – Body burden of organic toxins
Zátěž anorganickými toxiny – Body burden of inorganic toxins
Zátěž metabolickými toxiny – Body burden of metabolic toxins
Střevní toxiny – Intestinal toxins
Chronická infekce – Chronic infection
Oxidační stres – Oxidative stress
Zátěž solí – Body burden of salt
Nedostatek vitaminů a minerálů – Vitamin & Mineral deficiency
2
1. Stanovit druh toxinu
• K dispozici jsou testovací lahvičky
3
Testovací lahvičky vkládáme postupně do misky
v přístroji a zjišťujeme, která zátěž je v organismu:
4
Typy toxinů
nemůžeme bez EAV
detekovat vůbec!
5
2. Identifikovat orgány a systémy,
ve kterých se toxiny nacházejí
?
60
80
6
3. Hledat souvislosti
Například nález na:
= intolerance glutenu
= zatížení celého okruhu plic
7
Další příklad: nález v nervovém systému
lobus parietalis = poruchy imunity
lobus insulae = atopie
a tak dále
mezencefalon = únavový syndrom (CFS)
8
4. Stanovit postup odstranění toxinu
Postup závisí na typu toxinu:
každá skupina má svůj postup a preparáty:
MIKROBIÁLNÍ LOŽISKA
METABOLICKÉ TOXINY
ANORGANICKÉ TOXINY
ORGANICKÉ TOXINY
EMOCIONÁLNÍ TOXINY
ZÁTĚŽ STRESEM
OPOUZDŘENÉ EMOCE
STŘEVNÍ TOXINY
CHRONICKÁ INFEKCE
9
4.1 Mikrobiální ložiska
Jejich odstranění je nejsložitější.
Jde totiž o setkání dvou živých organismů:
makroorganismu
X
mikroorganismu
Blokované např. stresem
nebo opouzdřenými emocemi
10
Mikrobiální ložiska
detoxikujeme podle zásad pentagramu
1.
2.
Nejprve odstranit ložisko
v základních orgánech.
Pak teprve v orgánech patřících
k jednotlivým okruhům.
11
Určit mateřský orgán postiženého orgánu
12
Určit mateřský orgán postižené tkáně
pojivo
JÁTRA
svalová tkáň
SLEZINA
epitel
LEDVINY
SLEZINA
PLÍCE
nervová tkáň
JÁTRA
13
PŘÍKLAD – odstranění mikrobiálního
ložiska ze štítné žlázy
mateřský orgán = slezina
postižena je vazivová složka = játra
VelienDren
LiverDren
ThyreoDren
14
Samostatné podávání
preparátů s mikrobiálním zaměřením
(Spirobor, Chlamydi, HPV atd.)
nemá při odstraňování mikrobiálních
ložisek
naprosto žádný efekt!
15
„Detoxikace mikrobiálních ložisek
se řídí podle pravidel vyjádřených čínským
pentagramem.
Základem úspěchu
jsou správné kombinace preparátů – drenů.“
16
4.2 Metabolické toxiny
vepřový tuk
maso
mléko (kasein)
pšenice (gluten)
17
Metabolické toxiny
PREPARÁTY
Cortex
Metabex
Metabol
18
4.3 Anorganické toxiny
toxické kovy
léky
průmyslová chemie
syntetické drogy
zemědělská chemie
potravinářská chemie
radioaktivní látky
a další podobné
19
Anorganické toxiny
PREPARÁT
MindDren
20
4.4 Organické toxiny
imunkomplexy komplex antigen-protilátka
mykotoxiny
další mikrobiální toxiny
přírodní drogy (např. marihuana, kokain)
a další toxiny přírodního původu
21
Organické toxiny
PREPARÁTY
EviDren
PEESDren
22
4.5 Emocionální toxiny, zátěž stresem,
opouzdřená emoce
vznikají jako následek patologických emocionálních pochodů.
emocionální stres
citová deprivace
potlačené emoce
blokované emoce
poškození stresem
poškození emocemi
23
Emocionální toxiny
PREPARÁTY
Emoce
Streson
Nodegen
24
4.6 Střevní toxiny
• Při poruše složení střevní mikroflóry v
kombinaci s rozkládající se potravou
vznikají toxiny, které se vstřebávají do
krve.
25
4.7 Chronické infekce
• Jakékoliv mikroorganismy mohou v
kterékoliv tkáni přežívat jako chronická
infekce.
• Jde o rozdílné mechanismy, než jaké
fungují u mikrobiálních ložisek.
26
Střevní toxiny a chronické infekce
PREPARÁTY
• Antimikrobiální preparáty, především
Nobacter
Yeast
Antivex
Para-Para
27
4.8 Oxidační stres
• Testovací lahvička „Oxidative stress“
• Oxidační procesy vedou k poškozování buněk a
pokládají se za jeden z hlavních důvodů stárnutí
buňky.
• Proti tomuto procesu organismus využívá
antioxidační látky, které však organismus
nemusí získávat v dostatečném množství, a tak
oxidační procesy způsobují poškození buňky.
28
4.9 Zátěž solí (NaCl)
• Testovací lahvička „Body burden of
salt“
• Nejde o toxickou látku, ale pokud se v
organismu nachází větší množství soli, než je
fyziologická hranice, působí sůl jako toxin.
• Sůl se nejčastěji hromadí v kloubech a v cévním
systému
29
Nedostatek důležitých látek
Nejde vlastně o toxiny v pravém smyslu slova, ale
je třeba tyto pojmy testovat.
• Nedostatek vitaminů
Vitamin deficiency
• Nedostatek minerálních látek
Mineral deficiency
30
Oxidační stres, zátěž solí,
nedostatek vitaminů a minerálů
PREPARÁT
Digest
31

similar documents