VY_12_INOVACE_99 Romantismus

Report
VY_12_INOVACE_99
Pro žáky 8. ročníku ZŠ
Člověk a společnost – Dějepis –
Modernizace společnosti
Prosinec 2011
Mgr. Regina Kokešová
 Slouží k prezentaci nového učiva,
 následně žáci svými slovy interpretují získané
informace a snaží se je zapamatovat,
 V závěru prezentace jsou otázky, žáci si ověří své
znalosti.
 Aktivita rozvíjí také čtenářskou a informační
gramotnost.
Vznik a rozšíření
 Romantismus je umělecký a filozofický
směr a životní postoj euroamerické
kultury konce 18. století a začátku 19.
století.
 Vznikl jako reakce na monopol rozumu
ve filozofii osvícenství a na strohost
klasicismu.
Základní znaky romantismu
 cit, individualita (a individuální
prožitek) a duše (zejména trýzněná
duše)
 náměty v minulosti (hlavně ve
středověku) a v exotických zemích
Životní styl
 První polovina a část druhé
poloviny 19. století v Evropě
byly pod silným vlivem
romantismu. Paralelně s ním
se v první čtvrtině objevil
císařský styl empír a od druhé
čtvrtiny měšťanský styl
biedermeier (zejména v
německy mluvícich oblastech,
tedy i v českých zemích), který
byl skromnějším, měšťanským
zástupcem romantismu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Romantismus
 Krom zvýšené poptávky po knihách se zvýšila i
poptávka po spotřebním zboží, nábytku atd., což
znamenalo nebývalý rozmach uměleckých řemesel
(výroba skla, porcelánu a keramiky, nábytkářství
atd.). Naopak zvýšená poptávka zpětně
stimulovala vzrůstající produkci a rozvoji
technologií, což ovlivňovalo průběh průmyslové
revoluce.
 Měšťanská kultura se stala samostatným pojmem.
V českých zemích je spojena především s tzv.
národním obrozením. Hudba se od romantismu
stala nedílnou součástí měšťanského života.
Móda
 Ženy nosily rozevláté sukně ve tvaru
kužele. Pod sukněmi bývalo mnoho
spodniček. Šaty se vyznačovaly
úzkým pasem se sepnutým korzetem.
Aby byl pás ještě hubenější, tak byl
oděv v ramenou více rozšířený. Často
nosily velké klobouky zdobené
umělým ovocem nebo květinami.
Vlasy byly často složité a sepnuté. Na
plesy nosily hedvábné dlouhé
rukavičky, šály a vějíře.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Korzet
 Muži nosili frakový kabát, který měl pestré a syté
barvy. Pod kabátem mívali kostkované vesty.
Kalhoty byly dlouhé a především jiné barvy než
kabát. V zimě si oblékali dlouhé pláště s několika
límci. Těmto kabátům se říkalo carriky. Ke kabátu
nosili špacírku (hůlku) s cylindrem na hlavě. Jejich
mužnost podtrhoval knír a postranní licousy.
Romantismus v literatuře

jméno dostalo od románu, tehdy
moderního slovesného útvaru, v němž
obraznost a citovost převládala nad
rozumovostí.
 romantická literární díla vznikala i v druhé
polovině 19. století, kdy se stal vůdčím
literárním proudem kritický realismus.
Romantismus ve světové literatuře
 Důvodem vzniku romantismu v Anglii byla
drsnost, nezkrotnost a tajemnost tamní
přírody, legendy i kontakty s orientem.
 Vzorem byla anglickým romantikům gotika
(pro svoje tajemství, rytířství a ideály), kde
podle nich byly lepší mezilidské vztahy, což
zpracovávali v románech, podle kterých je toto
období nazváno.
 Nejvýznamnějším představitelem anglické
romantické literatury byl George Gordon Byron
V Německé literatuře:
Friedrich Schlegel
Heinrich Heine
Ruská literatura:
Alexandr Sergejevič Puškin - dílo Evžen Oněgin
nabylo celosvětového významu a úspěchu.
Michail Jurjevič Lermontov
Polský romantismus:
Adam Mickiewicz
Juliusz Słowacki
Český romantismus
 Český romantismus vychází ze světového romantismu




a přejímá všechny jeho znaky.
Objevuje se u nás zhruba v první třetině 19. století, v
období národního obrození
Z naší literatury mizí učenecký ráz, ve větší míře se
začíná rozvíjet literatura krásná.
V ústní lidové slovesnosti čerpají autoři z našeho
folklóru na rozdíl od doby předcházející, kdy vycházely
z folklóru všeslovanského (Čelakovský a jeho Ohlasy).
Hlavním hrdinou literárních děl se stává příslušník
měšťanské vrstvy, která v tomto období nenese s sebou
žádný pokrok, je spokojená se stavem ve společnosti a
cítí odpor k jakýmkoli novotám. Vlastenectví je pro
tuto vrstvu pouhým slovem, nejsou ochotni pro rozvoj
národa nic obětovat. Člověk v této společnosti bývá
nazýván šosákem.
Znaky romantismu v české literatuře
 převládá snovost nad rozumem
 děj je většinou umístěn v nespoutané krajině nebo







exotických krajích kam autor utíká
autor většinou splývá s hrdinou
hrdinové jsou vždy něčím výjimeční
objevují se scény z opuštěných hradů nebo zřícenin, ze
hřbitovů a okolí jezer
Hrdina bojuje proti nepravostem světa, ale nedojde k
úspěchu, protože je ve svém boji sám; má pocit, že mu
nikdo nerozumí, hledá únik v přírodě
vždy miluje nešťastně, protože miluje vždy vysněný ideál,
ne skutečnou ženu; své zklamání často nemůže přežít
romantická hrdinka na rozdíl od hrdiny nikdy neporuší
společenské konvence
neopustí manžela nebo nezruší slib zasnoubení
Autoři
 Karel Hynek Mácha (Máj)
 Karel Jaromír Erben (Kytice)
Socha K. H. Máchy na Petříně
 Josef Kajetán Tyl
 Václav Bolemír Nebeský (Protichůdci)
 Karel Sabina (Oživené hroby, Úvod
povahopisný, Hrobník)
 Josef Václav Frič (Paměti, Píseň z Bašty,
Upír, Sepětí s Němcovou)
Architektura
 Je ovlivněna nostalgickým zaměřením tohoto období
na minulost.
 Architekti se při svém dílu inspirovali stavbami jiných
historických epoch nebo jiných kultur. Romantická
architektura jako svébytný styl prakticky neexistuje,
konkrétní podoba je pak dána slohem, ze kterého
stavba vychází.
 Nejčastějším slohem, který býval nejdříve a nejvíce
napodobován byla gotika, takovéto stavby či stavební
úpravy označujeme jako novogotické.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lednice,_z%C3%A1mek_(05).jpg
Novogotický zámek Lednice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Januv_hrad,_Lednice.JPG
Janův hrad v Lednici, vybudován v letech 1801 - 1808
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hluboka_castle.jpg
Hluboká nad Vltavou
Otázky k opakování
 1. Kdy vznikl romantismus?
 2. Na co reagoval?
 3. Jmenuj základní rysy romantismu.
 4. Popiš životní styl měšťanstva.
 5. Jaký je základní literární celek tohoto období?
 6. Vzpomeň si na představitele literatury různých
evropských zemí.
 7. Jaký byl hlavní literární hrdina?
 8. Co víš o české literatuře v období romantismu?
 9. Jaké stavby se stavěly?
Zdroje informací
 http://cs.wikipedia.org/wiki
 Učebnice Dějepis v kostce II. Fragment 1997

similar documents