Poprach_Konf_Brno_2012_Prezentace

Report
NÁZEV PŘÍSPĚVKU MSV 2012:
Český export bez růžových brýlí
Přednášející:
Ing. Ivor Poprach, Ph.D.
Boltjes Group (od 05/2005): Boltjes International spol. s r.o.
Boltjes Serial B.V.
Pozice:
Jednatel společností
Kontakt:
[email protected]
WEB:
www.boltjesgroup.com
(Česká republika)
(Holandsko)
Boltjes Group
tube bend
ohýbání, tváření, lisování trubek & profilů a svařované komponenty
Boltjes Group založeno 1988 (Holandsko)
V České republice od roku 1993 (výroba Červený Kostelec u Náchoda)
Ohýbání a tváření trubek a trubkových systémů pro tepelnou techniku (50% obratu),
automobilový (25%) a zdravotnický průmysl (15%)
Malo-, středně- a velkosériové zpracovávání měděných, nerezových, ocelových a
hliníkových trubek – kooperační podnik (nemá vlastní finální výrobky)
V roce 1998 nová výrobní hala v průmyslové zóně v Červeném Kostelci
V roce 2000 rozšíření na současných 3800 m2
Obrat 2011 cca 10mio €
//
100 kmenových zaměstnanců
ISO 9001/ISO TS 9001:16949
Finální zákazníci:
BOSCH-NEFIT-BMW-BUDERUS-PSA-DURA-FORD-SECA-PEUGEOT-CITROEN-BENTELER-VISTEONROLLS ROYCE-HALLA-LINET-RAVAK-REMEHA-DAKON-HANDICARE-SOLLER-MERCEDES-DAF
82% exportu ČR směřuje do EU - Korelace EUR/CZK?
a) Na tvorbě českého HDP se export podílí 65ti až 70ti%
b) 82% českého exportu směřuje do zemí EU
c) Vzhledem ke značnému podílu podnikových mandatorních
výdajů v korunách (mzdové náklady, daně, poplatky, atd.)
lze logicky predikovat, že prudce posilující česká měna
bude mít přímý vliv na český export
JE TOMU TAK?
Korelace mezi EUR/CZK a průmyslovou produkcí/novými
průmyslovými zakázkami ČR (zdroj: ČSÚ):
Závěr: Dostatečně silná korelace se v žádném případě
neprokázala, korelační koeficienty se pohybují na hodnotách,
které neprokazují dostatečně silnou závislost mezi proměnnými.
VYSVĚTLENÍ
Vlastnická struktura exportních podniků (zdroj: MPO)
•70% podílu na exportu ČR jsou dcery zahraničních matek,
vysoký podíl importů na výrobě (ŠKODA AUTO, TPCA,
HYUNDAI)
•20-25% podílu tvoří tradiční etablovaní exportéři, opět
vysoký podíl importů na výrobě (VÍTKOVICE, ŽĎAS, TONAK
– vznik z původních státních podniků)
•Zbytek 5-10% Experimentální exportéři (mnoho podniků a
málo exportu) + Born Globals (pouze!) 3-6% exportu – odvětví
s vysokou přidanou hodnotou (LINET, AVAST, atd.).
Úroveň českého exportu je z hlediska rozhodující přidané hodnoty na velmi
nízké úrovni.
Kurzové ztráty na straně exportu (při prudkém posílení CZK) automaticky
korigují kurzové zisky na straně importu.
Minimální výše přidané hodnoty u exportně zaměřených podniků způsobuje, že
prudké kurzové výkyvy v celkových „číslech“ exportu ČR hrají minimální roli
(část podniků se navíc spekulativně zajišťuje).
Enormní dopady pro exportní podniky s vysokou přidanou hodnotou, které se
však na celkovém exportu podílejí na úrovni 3-6%... = BUDOUCNOST ČR
PŘESTO… (zdroj BLOOMBERG – A.Michl)
Cesta z otroctví
Krev, pot, slzy a zaměřit se na výrobky s vysokou přidanou hodnotou.
Následující graf (Aleš Michl: Apple Zdroj dat: The Economist, http://www.economist.com/node /18114
689) popisuje „vzor úspěchu“ – totiž:
Podíl na trhu podniku Apple vůči jeho podílu na celkovém tržním zisku!
Role státu…
V ČR chybí národohospodářská proexportní politika.
Proč se na „tvorbě“ a „podpoře“ exportní strategie a exportu ČR podílí
dvě ministerstva?!
Podpora exportu ČR a vyspělých tržních ekonomik vládou (Holandsko)
- příklad
Proč není stanovená taková exportní strategie, která by byla
akceptovaná a respektovaná napříč politickým spektrem tak, aby se
neměnila pokaždé, když se změní vládní garnitura?
Děkuji za Váš čas
[email protected]
www.boltjesgroup.com
www.asociaceexporteru.cz
(podpořme export – staňte se členy…)

similar documents