prezentace výstavy - České umění skla | Czech Art Of Glass

Report
1. VÝSTAVA SDRUŽENÍ ČESKÉ UMĚNÍ SKLA o. s., 2014
LOKALITA – PRAHA – HRADČANSKÉ NÁMĚSTÍ – TOSKÁNSKÝ PALÁC
TERMÍN – LETNÍ MĚSÍCE /po domluvě všech členů a MZV/
DOBA TRVÁNÍ – 2 MĚSÍCE
Lokalita
Toskánský palác se
nachází přímo naproti
hlavnímu vstupu na
nádvoří Pražského
hradu.
V letních měsících
navštíví Prahu a její
historické památky
miliony turistů převážne
ze zahraničí.
Toskánský palác
vstup na nádvoří Pražského hradu
Lokalita
Toskánský palác
Vstup do paláce je
z Hradčanského náměstí.
Nad vstupní branou na
vstupních sloupech je
možno umístit baner
s informací o výstavě
dobře viditelný pro
všechny návštěvníky
Hradčanského náměstí.
Kromě této upoutávky
se počítá s tištěnou
informací o výstavě ve
všech centrech
turistického ruchu,
informací v podobě
inzerce v informačních
bulletinech, info v rádiu,
PR aktivitami
Toskánský palác, hlavní vstup
Cíle výstavy
1.
Prezentace sdružení České umění skla, projektu Concerto Glassico a jeho jednotlivých, řádných i
přidružených členů sdružení v zaměření na vybranou i širokou veřejnost včetně veřejnosti zahraniční
(turisté)
2. Maloprodej výrobků jednotlivých skláren a škol po dobu 2 měsíců
3. Pořádání řady doprovodných akcí (živá produkce, interaktivní programy, přednášky, semináře atd.)
4. Působení na stávající i potencionální budoucí partnery sdružení, prezentace Mise a Vize sdružení v praxi
5. Dokázat schopnost společného frontálního působení významných subjektů českého sklářského a
bižuterního průmyslu, sklářských škol, designerů a dalších spolupracujících institucí
6. Vytvořit vyjednávací pozici o finanční a propagační podpoře vůči státní správě a korporátním
partnerům doma i v zahraničí
7. Pozvat partnery ze zájmových a prioritních teritorií, do kterých by měl v budoucnu projekt sdružení jako
nástroj podpory exportu směřovat
8. Během výstavy jednat s budoucími partnery konkretně o místech a datech konání zahraničních akcí
9. Realizace marketingového plánu projektu Concerto Glassico
10. Podpora značky ČR a prezentace České republiky jako zajímavé turistické destinace
Půdorys výstavy
Toskánský palác
KONÍRNA
20m x 9m
představení skla
a skláren
MALOPRODEJ
NÁDVOŘÍ
31m x 20m
Venkovní show
AV program
Sklářská pec
Dílna
Rytec
Toskánský palác, hlavní vstup
Návrh výstavy - konírna
Toskánský palác
Sál konírny bude
vyklizen, okna zaslepena
V přítmí budou
nasvíceny sklářské
výrobky a roll upy
s prezentací.
Každá sklárna tady bude
mít svoji vitrinu na
prezentaci výrobků
a jeden roll up pro
prezentaci firmy.
Ve střední části se budou
prezentovat osvětlovací
tělesa a lustry.
Vitriny i roll upy budou
mít vlastní nasvícení.
Návrh výstavy – prezentace sklárny
Toskánský palác
Vitrina kruhová
Rozměr 65cm x 200cm
Uzamykatelná
1 díl otevírací
2 police
6x led diodové osvětlení
Roll up
Rozměr 100cm x 200cm
Horní nasvícení
Návrh výstavy - maloprodej
Toskánský palác
Sál konírny sousedí
s touto místností která
bude využita pro
maloprodej
2 policové soupravy
s prodejným pultem
po obou stranách
místnosti
Návrh výstavy - maloprodej
Toskánský palác
2 policové soupravy
s prodejným pultem
po obou stranách
místnosti
350 x 210 /2x/
Variabilní sestava
Možnost v budoucnu
použít pro různě velké
prostory
Návrh výstavy - nádvoří
Toskánský palác
V prostoru nádvoří bude
umístěna sklářská pec
se zázemím –
předvádění foukaného
skla,
4 stoly se sezením pro
dílnu
rytec
AV – sestřih prezentací
jednotlivých skláren a
historie českého sklářství
Vše bude umístěno pod
střechu – crossower
Rozměr 8m x 8m x 5m
Návrh výstavy – nádvoří - stan
Toskánský palác
stan – crossower
Rozměr 8m x 8m x 5m
Návrh výstavy – nádvoří – schema stánku
Toskánský palác
Zastřešení / crossover
Pec se zázemím
Stoly a sezení pro dílnu
Umístění rytce
Rozměry
8m x 8m x 5m
Návrh výstavy – nádvoří – schema stánku
Toskánský palác
Zastřešení
AV
Stoly a sezení pro dílnu
Rozměry
8m x 8m x 5m
Rozpočet výstavy 1
Pronájem výstavní plochy – ZDARMA /MZV/
Dotace 100 000 Kč /MZV/
Dotace 30 000 Kč /Střeleč/
DODAJÍ ŘÁDNÍ ČI PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ NA SVÉ NÁKLADY
Vitrina pro prezentaci sortimentu
Roll up pro prezentaci sklárny
Dřevěné upotřebené sklářské formy pro vstupní palisádu
AV materiály jako podklad pro střihovou prezentaci
Podklady pro web stránky a roll upy
Konstrukce pro zavěšení lustrů (týká se Lasvitu a Preciosy)
Sklovina – střepy pro provoz pece
Personální výdaje / ubytování / vlastní doprava
Stůl a zařízení rytce
Rozpočet výstavy 2
SDÍLENÉ NÁKLADY – TVŮRČÍ PŘÍPRAVA A REALIZACE
Koncepce projektu vč. marketingového plánu
Scénář projektu a texty
Výtvarné a prostorové řešení projektu
Logotyp projektu
www stránky projektu (výtvarné a technické provedení)
registrace domény
Překlady textů do angličtiny
Programová náplň a sestřih AV programů
Prezentační materiály projektu
/brožura, návrh na bannery, billboard, inzerci/
Tisk brožury / 10 x 21, křída, 24 stran, česky 10 000 ks, anglicky 10 000 ks/
Programový manuál doprovodných akcí projektu
Tisk programu / 10 x 21, křída, 4 strany - skládačka, česky/anglicky 2 000 ks/
Celkem
Rozpočet výstavy 3
SDÍLENÉ NÁKLADY ÚČASTNÍKŮ – FUNDUS
Pořízení sklářské pece
Kapotáž pece ve středověkém stylu
Zastřešení crossover
Panely DYTEC pro zázemí sklářské pece
5 ks panelů u vstupu do výstavního sálu
Stoly a židle pro workshop
Pořízení a instalace AV systému
Konstrukce pro vstupní palisádu z dřevěných forem
Konstrukční výkresy, projektová dokumentace
Mobiliář pro maloprodej ( 2 sestavy )
Pořízení dokumentace výstavy (AV záznam - dokument, fotodokumentace)
Celkem
Rozpočet výstavy 4
SDÍLENÉ NÁKLADY ÚČASTNÍKŮ – PROVOZ
Propan butan – provoz pece Kč 1500 na den, za 60 dní
Montáž (2 dny) a demontáž (2 dny) výstavy
Doprava
Pojištění (uložení fundusu na 1 rok)
Pojištění výstavy (živel, odcizení, poškození, krádež)
Uskladnění fundusu - místo ?
Energie, úklid, dozor (MZV) ?
Celkem
SDÍLENÉ NÁKLADY ÚČASTNÍKŮ – PRODUKCE
Jednání s dodavateli a účastníky výstavy 480 hodin a Kč 200.- (60 dní)
(Dohled nad výrobou, smluvní záležitosti, zajištění provozu,
koordinace projektu, jednání se sponzory a partnery expozice,
příprava konferencí, sympozií, přednášek)
Celkem
Rozpočet výstavy 5
Další možné doplnění
Info kiosek – interaktivní databáze
Info kiosek – programy
Vetrachord - interaktivní skleněná muzika
Doprovodné akce
Zvláštní kapitolou jsou doprovodné akce – semináře, přednášky, sympozia, prezentace.
Tyto akce hodlá MZV podporovat a poskytnout pro ně prostory v Černínském paláci.
Námět na témata:
• Sklářské školství
• Věda – výzkum – inovace
• Design, výtvarná spolupráce designerů a skláren
• Sklo v architektuře
• Podpora exportu skla
• České sklo a Značka ČR
Na tyto akce by přispělo MZV a je třeba žádat Ministerstvo školství a další.
Harmonogram
1/ Valná hromada řádných a přidružených členů
2/ Závazné přihlášky účastníků projektu
Závazné vyjádření MZV ČR k projektu
Concerto Glassico a jeho realizaci v Toskánském paláci
Rozhodnutí o realizaci projektu Concerto Glassico
nebo o odstoupení od záměru projekt realizovat
3/ V případě rozhodnutí projekt realizovat
uzavřít smlouvu o marketingovém a komunikačním
servisu mezi Createam a ČUS
Uzavření smluv s účastníky projektu, řádnými
a přidruženými člen sdružení
4/ Uzavření smlouvy s MZV ČR, dalšími partnery
a dodavateli projektu
5/ Zpracování všech podkladů dodaných účastníky
projektu, zpracování scénáře, prostorového
a výtvarného řešení projektu Concerto Glassico
6/ Připomínky, schvalování, úprava projektu
řídícím výborem a všemi účastníky projektu
7/ Úprava projektu na základě připomínek
a definitivní schválení projektu po úpravách
8/ Zahájení výroby projektu
9/ Zahájení výstavy
do konce ledna 2014
do 7. 2. 2014
do 7. 2. 2014
do 10. 2. 2014
do 14. 2. 2014
do 20. 2. 2014
do 30. 2.2014
do 31. 3. 2014
do 15. 4. 2014
do 20. 4. 2014
do 25. 4. 2014
20. 4. 2014
2. 6. 2014
Děkujeme za pozornost
Zájem o účast v projektu zašlete nejpozději do 7. 2. 2014

similar documents