BPL - ČEZ, a.s.

Report
CORINEX AMI a SmartGrid řešení
Výhody G.Hn
Exekutivní souhrn
www.corinex.com
1
Souhrn prezentace
SMARTGRID a AMI řešení
Cíle
Přínosy řešení Corinex SmartGrid
Interoperabilita [provozní kompatibilita] elektroměrů
Architektura BPL AMI
Výsledky
Plány pro rok 2012
Různé aplikace
Otázky
www.corinex.com
2
Zaměření G.Hn na trhy
Účel
Podpořit technologii G.hn a zajistit interoperabilitu [provozní
kompatibilitu] produktů vycházejících ze specifikace G.hn
Board of Directors
Board of Directors
Contributions
Certification &
Interoperability
Smart Grid
AMI
Home Grid je skupinou obchodníků pro G.hn
Celosvětové zastoupení pro průmysl
Corinex předsedá pracovní skupině AMI Working Group pro tuto
působivou novou normu, jež má i nový standard s mandátem pro :
1. Vývoj produktových norem Clean Tech pro zařízení s
technologií G.hn. Tyto normy budou používány pro přístup k
vlastnostem Clean Tech v rámci této technologie;
2. Proces laboratorního testování a certifikace sloužící k
ověřování těchto vlastností;
3. Zavedení výpočtových metod uhlíkových kompenzací pro
zařízení s vlastnostmi Clean Tech
©2009 All Rights Reserved
Promoters
Contributors
UNH
3
3
Přehled přínosů architektury Corinex BPL*
Řešení Corinex podporuje veškeré potřeby aplikací AMI a SmartGrid
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Jediné řešení, jež se prokázalo v energ.průmyslu (AMI, SmartGrid, elektromobily)
V porovnání s jinými má tato komunikačními technologie nejnižší poměr nákladů k
výkonnosti
Dosud nepřekonaná výkonnost (40Mbps) a spolehlivost
Samopřizpůsobivé a automaticky působící postupy [při nápravě poruch]
Interoperabilní řešení pro podporu prodejců multifunkčních elektroměrů
Hlášení událostí a odečet profilu elektroměru v reálném čase
Vůdčí postavení v řešení komunikace podle otevřeného standardu (G.hn)
Podpora bezpečnostního šifrování
Špičková integrita a potvrzování dat
Řízení zátěže podle odběru v reálném čase
Dálková aktualizace programového vybavení [firmware] (jež zároveň otevřené pro
budoucí potřeby přizpůsobení)
Poznámka překladatele:
*BPL [Broadband over power line technology = technologie širokopásmového přenosu dat silovým elektrickým vedením]
www.corinex.com
4
Interoperabilita elektroměrů
Technologie Corinex není závislá na typu elektroměru a má 4 komponenty
Komponenty řešení
Net
Perform
elektroměr L&G
elektroměr ISKRA
elektroměr ZPA
Grid
Apps
Smart
Grid
Connect
Grid
Intel
Net
Admin
elektroměr
Mikroelektronika
www.corinex.com
Software Corinex pro elektroměry v Mezisíťová širokopásmová PLC brána
inteligentním komunikačním modulu (stykový počítač) Corinex (Wide Band
(Smart Communication Module)
PLC Gateway)
5
Custom Product to Achieve Benefits
Specifické rysy technologie BPL Corinex
■
■
■
■
■
■
Modul s adresou pro vysílání / přenos dat
Modul přijímá vysílání (např. telegram pro
všechny - reagovat budou jen ty, jimž náleží)
Reakce na telegram, pokud je adresová část v
pořádku: změna tarifu / výkonu, změna
virtuálního výkonu, změna omezovače, změna
odpojovače, atd.
Obdobné činnosti jako výše uvedené, jsou
povoleny v TOU
Výše uvedené činnosti se povolují universálním
vynuceným jednoadresným příkazem
Existuje možnost používat tzv. „virtuální relé –
např. pro automatizaci domácnosti (bylo by
dobré to mít)
6
Realizace v Pardubicích
Pardubice 2012
Realizace bez regeneračních zesilovačů – 1Q 2012
PA_0619
Průměrná úspěšnost odečtu z elektroměrů 99.705% bez
regeneračních zesilovačů (repeaterů)
Realizace byla provedena ve 3 krocích:
PA_0637
PA_0087
1. Plánování a instalace hardware – provedl ČEZ bez
asistence ze strany Corinex.
2. Optimalizace sítě – provedl Corinex za necelé 2 dny:
• Jen 1.6% elektroměrů se nehlásilo
• Tento krok byl považován za uzavřený s tím, že
se k němu vrátíme po 60%-ním testu ČEZ
3. Dokončení a dosažení 100% konektivity – zbývající
1-2% elektroměrů bylo připojeno v únoru
 1108 jednofázových elektroměrů
 112 trojfázových elektroměrů
 1220 celkový počet elektroměrů
BPL má lepší konektivitu (připojitelnost) a lepší výkonnost než jakákoliv jiná
realizace na bázi PLC
www.corinex.com
7
7
Rozvodny / transformační stanice v Pardubicích
„Červená“_rozvodna
3 brány (gateways = stykové počítače
Corinex) na rozvodně
● 0 regeneračních zesilovačů (repeaterů)
● 352 elektroměrů
● nejvzdálenější elektroměr: 390 m
●
„Žlutá“_rozvodna
• 3 brány (gateways = stykové počítače
Corinex) na rozvodně
● 0 regeneračních zesilovačů (repeaterů)
● 451 elektroměrů
● nejvzdálenější elektroměr: 470 m
„Modrá“_rozvodna
• 3 brány (gateways = stykové počítače
Corinex) na rozvodně
● 0 regeneračních zesilovačů (repeaterů)
● 348 elektroměrů
● nejvzdálenější elektroměr: 310 m
cca 500 m
Všech 1151 elektroměrů dosáhlo konektivity s NOC [odečtovým centrem]!
Realizace širokopásmového (broadband) připojení
Pilotní projekt ve Vrchlabí byl vybrán pro vyzkoušení širokopásmové
(broadband) technologie pro aplikace chytré sítě
Příklad -Trafo TU 848
Topologie AMM
ČEZ ve svém pilotním projektu testuje novou technologii širokopásmového připojení silovým
elektrickým vedením, jež dosáhla vysoké šíře pásma a spolehlivosti pro aplikace „chytré“ sítě
10
www.corinex.com
10
Architektura BPL sítě
BPL síť na nn vedení je připojena do sítě 3G WAN společnosti ČEZ pro
zpětný datový přenos do centrálních serverů
234 elektroměrů v TS_0848
Sběrná
stanice
DB
Přístupový router
WAN
Corinex + elektroměry Landis BPL
v budovách MDU
Transformátorová stanice
přes 3G router
Corinex + elektroměry Landis BPL
v obytných domech
Transformátorová stanice
přes 3G router
Odečítací podmínky v nn síti Corinex AMI
v rámci TS_0848:
•Pauza 20s pro 1 odečet
•Max 5 opakovaných pokusů pro 1 odečet
ČEZ proměřil výkonnost odečtu z elektroměrů, aby se přesvědčil, zda to bude
splňovat či překračovat požadavky pro jejich aplikace inteligentních sítí
www.corinex.com
11
Vize pro rok 2012
Cíle produktových inovací AMI ve společnosti Corinex pro rok 2012
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Dále provádět technické inovace v komunikační architektuře AMI BPL
Zavést jako první v oboru BPL AMI koncentrátor pro 1 – 25 mil. instalovaných
elektroměrů
Dále zavádět nové technologické funkce podle požadavků zákazníků
Rozšířit komunikaci z elektroměrů do HAN (Home Area Network – sítí pro
domácí (elektro)spotřebiče)
Rozšířit počet podporovaných typů elektroměrů od různých výrobců
Zavést standard COSEM /DLMS ve verzi podporující rozšířené funkcionality BPL
Zavést kompatibilitu se standardem IDIS
Ověřit danou koncepci pro větší počet energetických podniků a partnerů na
různých kontinentech
Provádět úpravy v programu výzkumu a vývoje (R&D) dle požadavků zákazníků
www.corinex.com
12
Shrnutí
• Řešení společnosti Corinex není jen vysokorychlostní
síťová architektura. Je to platforma, která umožňuje
energetickým podnikům a prodejcům elektroměrů rychle
vstoupit do tržního oboru inteligentního měření.
• Řešení společnosti Corinex je prakticky použitelné pro
všechny oblasti systému chytrých sítí (SmartGrid) od
přenosu přes distribuci až ke konečnému spotřebiteli
[elektrické energie].
www.corinex.com
13
BPL jako systém sběru dat z chytré energetické sítě
Projekt SmartCity v EU – město Malaga používá BPL pro přenos
aplikací SmartGrid
 Propojuje nn a sn soustavy
prostřednictvím sítě pro
vysokorychlostní (200Mbps)
zpětný sběr dat
 Dokáže automaticky
monitorovat technický stav
energetické soustavy
 Počáteční realizace pro
zhruba 300 km elektrických
vedení
Internetov
é služby
čidlo
Injekční uzel
www.corinex.com
14
Elektromobily
Aplikace BPL pro elektromobily - Projekt EU: Elektrizace dopravy
Přeměňte své [elektrické] vozidlo na nejdokonalejší mobilní
[komunikační] zařízení!
BPL umožňuje spolehlivou obousměrnou komunikaci na bázi IP adres; to
dovoluje elektromobilům komunikovat s dobíjecími stanicemi, s chytrou
[energetickou] sítí i s Internetem.
Chytrá síť
Internet
BPL Modul
200 Mbps, BPL, zajištěná konektivita na bázi
IP adres
PowerUp, July 2011
15
Mobilní datová ústředna
Aplikace BPL pro elektromobily - Projekt EU: Elektrizace dopravy
Dobíjecí stanice
vybavená
technologií BPL
Chytrá domácnost
údržba
filmy
Chytrý elektromobil
audio přenosy
mapy
Apps
aktualizace
synchronizace
spotřeba
aplikace
Trvalé vysokorychlostní
spojení přes Internet
Obousměrná
vysokorychlostní
komunikace
Apps
Příležitostné
vysokorychlostní spojení
přes Internet
PowerUp projekt, 07/2011
16
Děkujeme Vám za pozornost
Corinex Communications Corp.
#1200 – 570 Granville Street
Vancouver BC, Canada
V6C 3P1
Tel: 604 - 692 - 0520
Fax: 604 - 694 - 0061
E-mail: [email protected]
www.corinex.com
Corinex Communications a.s.
Ambrova 6821 01 Bratislava 37
Slovak Republic,
Europe
Tel.: +421 - 2 - 59 - 212 - 000
Fax: +421 - 2 - 59 - 212 - 222
E-mail: [email protected]
Corinex Communications Corp.
B-2910, Jiahe Huaqiang Building,
3006 Shennan RD,
Futian District, Shenzhen,
China
Postal Code: 518031
Tel: +86-755-8367 7675
17

similar documents