Hyperrealismus

Report
Hyperrealismus
Denisa Tříšková
Hyperrealismus (Surrealismu, navazuje na fotorealismus)
Úvod
-
Je to umělecký směr, který pochází z USA
Objevuje se od 60. let 20. století až dodnes
Vychází z postmoderní teorie Jeana Baudrillarda
Umělci si dávají za cíl co nejlépe napodobit skutečnost, obrazy
vypadají jako fotografie
- Tento styl se objevuje nejen v malířství, ale také v sochařství
- Autoři se věnují i komiksům
-
-
-
Výtvarné umění
Hyperrealistické zobrazení překračuje rozlišovací schopnost
oka při běžném vidění, obrazy vnímáme jako fotografii,
protože reálné motivy byly na plátno zachyceny s největším
detailem
Malíři často používají velká plátna a akrylové barvy
Tvorba hyperrealistů vychází z Pop Artu a Neodadaismu
Reaguje na abstrakci a konceptuální formu
Náměty mohou být dekadentní Např. holokaust, sexuální
scény, nebo mohou být velmi prosté až na pomezí banality
Tento styl je velmi precizní, mechanický a zdůrazňuje
obyčejnost reality každodenního života, což jej spojuje s Pop
Artem
Umělci si často vyfotografovali vymyšlený motiv a pak vše
přemalovávali do nejmenších podrobností
Sochařství
- Sochy bývají vymodelovány v životních velikostech, pro
dosažení dokonalejší iluze
- Sochy jsou zdokonaleny autentickým oblečením a různými
doplňky
- Hyperrealistické sochy žijí svým vlastním iluzorním životem
- Vytvářejí zcela novou dimenzi simulace reality
- Tato díla vytvářejí zvláštní nečekanou atmosféru, tajemné
osvětlení bez pocitu a jasných barev doplňuje realitu
každodenního života
- Sochy vypadají téměř oživle
Dnešní hyperrealismus
- Dnešní hyperrealismus zachycuje detaily ještě přesněji
- Malíř takřka dogmaticky vykreslí veškeré detaily na plátno
(např. vlasy, póry)
- Na českém území toto umění dostalo nálepku totalitního
umění
- Nejznámější umělci: Gottfried Helnwein nebo Jordan
Sourtchev, Ron Mueck(sochař), Charles Bell, Zdeněk Beran,
Karel Balcar, Theodor Pištěk, atd…
Graffiti
-
-
-
Je to výtvarný projev, který se vyskytuje ve veřejných prostorech
Graffiti je označováno za jeden z 5ti elementů hip hopu, což znamená, že
Graffiti se řadí do hip hopové kultury
Lze je vnímat jako folklór ulice
Jedná se o nanášení barev sprejem, fixou, nebo škrábání do skla
Pod druh graffitů je street art ( propracovanější technika)
Historie Graffiti zasahuje už do Pravěku ( jeskynní malby), graffiti je
přítomno i v Římském impériu (Pompeje) jako anonymní škrábání do
omítek, jednalo se o nadávky, vyznání lásky nebo o reklamy na nevěstince
Na našem území se graffiti objevuje ve Středověku v podobě škrábání do
omítek hradů apod.
Dnešní podoba graffiti má však historii v USA
-
-
Počátky
V New Yorku na konci 60. let začal jistý Demetrius na zdi psát svou
přezdívku TAKI 183
Na Demetria navázal v 70. letech SUPER KOOL 223, který jako první
vytvořil první piece za pomoci spreje, později autor FLINT 707 jako první
pomaloval vagón metra a při tom použil 3D efekt
Později se začali přidávát další, byl to trend i v tehdejších černošských
ghetech
Média však začala tento fenomén sledovat a zakázala prodej barev
mladistvým
Autoři
- Jsou to zpravidla dospívající muži
- Vytvářejí si svou vlastní identitu
- Je pro ně důležitá ilegalita, přítomnost strachu, nutnost
prokázat statečnost a schopnost
- Autoři často tvrdí, že si berou zpět městský prostor
- Vytvářejí jakýsi „protest“ vůči establishmentu
- Zkušeným autorům se říká writeři, začátečníkům se říká Toy
- Graffiti má svá pravidla, Toy musí naslouchat radám writerů
- Podstatou je ponoření se do subkultury
Subkultura
-
Autor může malovat buďto sám , nebo se vytvářejí crews
Členové crew se berou jako rodina, mají jednotlivé úlohy
Skupiny se sebou buď soupeří, nebo spolupracují
Největší hodnotu však mají pomalovaná metra, vlaky, atd…
Techniky
-
Spreje, fixy
Rytí nebo leptání skla
Akrylové barvy nanášené štětcem
Gumoasfaltové barvy
Šablona v kombinaci se sprejem
Formy zpracování
-
Sketch
Tag
Chrom
Charakter
Piece
Throw up

similar documents