Prezentace-mestske-policie

Report
Historie Městské policie
Pokračování tradice četnictva známého především z dob první
republiky.
Městská policie Třeboň
založena v srpnu 1992
usnesením zastupitelstva města
Organizace Městské policie
• Velitel Městské policie - starosta města
• Řízení Městské policie – vrchní strážník
•
• Výkon služby – strážník
strážník čekatel
ostatní zaměstnanec
Personální složení
Městské policie Třeboň
-
Vrchní strážník
10 strážníků
5 operátorek
průměrný věk 38 let
průměrná doba praxe 8,4 let
všichni maturita nebo v současnosti studium
2 strážníci vysokoškolské vzdělání
Legislativa
• Oprávnění strážníků upravuje:
- Zákon 553/1991 Sb. o obecní policii , který byl již
několikrát upravován (novelizován)
- Další oprávnění se objevují v jiných zákonech, např.
v Přestupkovém zákoně, v Tabákovém zákoně,
v Silničním zákoně, v Zákoně o obcích, v Trestním
zákoně, v Živnostenském zákoně atd...
V současné době se pravomoce strážníků jeví jako dostatečné.
Výkon služby
- Základní pravidlo: směny podle potřeby města a jeho občanů
- Nepřetržitý provoz: 24 hodin denně pro občana
- Strážník: nepravidelná pracovní doba
- cca 93 % pracovní doby na ulici, zbytek administrativa
- Operátoři – 12hodinové směny
Místní působnost
• Pravomoc strážníka:
pouze na katastrálním území Třeboně včetně místních částí
•
•
•
•
•
•
•
Místní části:
Břilice
Přeseka
Branná
Nová Hlína
Stará Hlína
Holičky
Činnost Městské policie
- Veškerá problematika týkající se bezpečnosti a veřejného
pořádku, především:
-
násilná trestná činnost
majetková trestná činnost
přestupky
doprava
obecně závazné vyhlášky
Prevence (důležitá součást práce Městské policie)
občanské soužití
Strážník
Podmínky výkonu služby:
-
Občan ČR
Starší 21 let
Zdravotně a psychicky způsobilý
Čistý trestní rejstřík
Splňující podmínky spolehlivosti a bezúhonnosti
Držitel licence strážníka Městské policie
Psychotesty
Prověrky fyzické připravenosti
Prověrky střelecké dovednosti
Strážník
• Prolongace
po 3 letech obhajoba licence před komisí Ministerstva
vnitra
•
-
Školení:
asertivní jednání
zdravotní znalosti
právní vědomí
ochrana osobních údajů
střelby
Operátor
• Civilní zaměstnanci Městské policie
(v současnosti vesměs ženy, není podmínkou)
•
práce vyžadující přesnost, trpělivost,
flexibilitu, pozornost, operativnost při rozhodování
•
-
Pravidelně školeni na:
jednání v krizové situaci
práce na kamerových systémech
legislativa zaměřená především na ochranu osobních údajů
psychotesty
Operační pracoviště Městské policie
-
Kamerový systém
Svodka událostí
Administrativní práce
Linka 156
Odbavení veřejnosti
Radiové spojení
Ztráty a nálezy
Kamerový systém
•
•
•
•
•
•
Budovaný postupně od roku 2004
Financovaný převážně z dotací
Kombinovaný analogový a digitální systém
Kamery Pelco
Vliv na bezpečnost a veřejný pořádek
V místech umístění kamer výrazné snížení závadového
jednání
• Záznam často využívaný jako důkazní materiál v trestním
řízení
• Zvažované propojení s kamerami lázní – venkovní prostor
• Propojení se služebnou PČR v Třeboni
Kamerový systém – statistiky 2010
Umístění kamer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Masarykovo náměstí
Žižkovo náměstí
Dukelská ulice
Husova ulice
Na sadech
Palackého náměstí
Kruhový objezd
Křižovatka U Sv. trojice
Služební vozidlo
Škoda Octavia 1,6 combi z roku 2010
Doprava
• Časově nejvíce zatěžující
• Často na úkor potřebnějších věcí
• Je společensky méně nebezpečná, ale nejvíc viditelná a
kritizovaná
• Placená parkoviště – parkomaty – nejlepší řešení z pohledu
kontroly
• Nejvíce přestupků v dopravě – Zákaz stání, Pěší zóna,
Překročení povolené rychlosti
Měření rychlosti
• 1 hodinu denně, tj. 1/24
celkové provozní doby
denně
• Místa schválená Dopravní
službou PČR Jindřichův
Hradec
• Laserový měřič rychlosti
• Řidič je hned na místě
zastaven a řešen
Doprava – statistiky 2010
Druh přestupku v dopravě
Pěší zóna
Obytná zóna
Zákaz vjezdu
Zákaz stání
Zákaz zastavení
Překročení rychlosti
Jízdní pruhy
Řízení pod vlivem alkoholu
Placená parkoviště
Parkoviště na povolení
Další přestupky
Počet
3 531
702
53
79
946
60
352
30
9
241
123
936
Prevence mládež
• Důležitá součást práce
Městské policie
• Je zakotvena v Zákoně
553/1991 o obecní policii
• Zaměření na bezpečnost
osob a jejich majetku
• Přednášky na školách
Prevence senioři
• Z pohledu prevence kriminality riziková skupina
• Často žijí sami, jsou důvěřiví
• Pravidelná setkání se seniory
Besedy, přednášky 2010
Besedy
téma
Počet hodin
Základní školy
Právo, morálka, odpovědnost
10
Základní školy
Drogy a jiné toxikomanie
12
Základní školy
Dopravní výchova
16
Základní školy
Praktická dopravní výchova
72
Základní školy
šikana
8
Střední školy
Právo, morálka, odpovědnost
4
Střední školy
Drogy a jiné toxikomanie
4
Střední školy
Trestné činy, trestní odpovědnost
4
Senioři, tělesně postižení
Prevence proti podvodům, krádežím
4
Senioři, tělesně postižení
Místní situace z pohledu bezpečí
2
Senioři, tělesně postižení
Pocit vlastního bezpečí
3
Prevence
• Dopravní výchova ve spolupráci s Autoškolou Ille
•
Několikaletá tradice

similar documents