ZNEČIŠŤOVÁNÍ ATMOSFÉRY

Report
Název a adresa školy
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Název operačního programu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu
Název projektu
Označení vzdělávacího
materiálu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor
CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce
VY_32_INOVACE_MAH.JUR.13
Název tematické oblasti (sady)
Meteorologie a hydrologie
Název vzdělávacího materiálu
Znečišťování atmosféry
Druh učebního materiálu
Powerpointová prezentace
Anotace
Prezentace slouží jako pomůcka k výuce i k procvičení učiva týkajícího znečišťování atmosféry.
Klíčová slova
Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení
www.zlinskedumy.cz
Odborné vzdělávání
Meteorologie
Meteorologie a hydrologie
Antropogenní a biogenní znečištění, emise, imise, zdroje znečišťování , smog, hlavní znečišťující
látky, světelné znečištění.
II.
16 - 19 let
Ing. Jolana Juřicová
15. 3. 2013
Atmosféra vždy obsahuje znečisťující látky.
Ty mohou být různého původu.
ANTROPOGENNÍ ZNEČIŠTĚNÍ
BIOGENNÍ ZNEČIŠTĚNÍ
• Je způsobeno člověkem
• Částečky půdy a hornin
• Ohrožuje zdraví člověka
• Pyl rostlin
• Ohrožuje ekosystémy,
• Krystalky mořské soli
poškozuje majetek
• Sopečný popel, atd.
EMISE
ZDROJ
IMISE
ZEMSKÝ POVRCH
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ATMOSFÉRY
 EMISE – exhaláty, znečišťující látky unikající ze zdroje
do ovzduší
 IMISE – spady, znečišťující
látky dopadající z ovzduší
na zemský povrch
 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ
 SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV
 ZPRACOVÁNÍ ROPY
 BAREVNÁ METALURGIE
(VÝROBA Al, Cu, Pb, Zn)
 PAPÍRNY A CELULÓZKY
 ÚPRAVA UHLÍ, KOKSÁRNY
 SLÉVÁRNY, ŽELEZÁRNY, OCELÁRNY
 VÝROBA CEMENTU
 VÝROBA PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV
 DOPRAVA
SMOKE + FOG = SMOG
SMOGOVÁ SITUACE
 stav mimořádně znečištěného ovzduší
 úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem
dusičitým, částicemi PM10 nebo
troposférickým ozonem překročí některou z
prahových hodnot
SMOG
LONDÝNSKÝ SMOG
LOSANGELSKÝ SMOG
 REDUKČNÍ, ZIMNÍ
 OXIDAČNÍ, LETNÍ,
 INVERZE, MLHA
FOTOCHEMICKÝ
 SLUNCE SVÍTÍ NA OXIDY
DUSÍKU A UHLOVODÍKY
 VZNIKÁ JEDOVATÝ OZÓN
 VZNIKÁ PŘI SPALOVÁNÍ
FOSILNÍCH PALIV
 OXID SIŘIČITÝ, PRACH
ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY (klikni na název)
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
 LIGHT POLLUTION
 JEDNÁ SE O RUŠIVÉ OSVĚTLENÍ NOČNÍH NEBE,
ZPŮSOBENÉ NADMĚRNÝM OSVĚTLENÍM V LIDSKÝCH
SÍDLECH
 OMEZUJE ASTRONOMICKÉ POZOROVÁNÍ A MÁ VLIV NA
ŽIVOČICHY VČETNĚ ČLOVĚKA
 JIZERSKÁ OBLAST TMAVÉ OBLOHY
 BESKYDSLÁ OBLAST TMAVÉ OBLOHY
PŘIŘAĎTE:
LONDÝNSKÝ SMOG
PRAŠNÝ AEROSOL
LIGHT POLLUTION
FOTOCHEMICKÝ SMOG
EMISE
LÁTKY UNIKAJÍCÍ ZE ZDROJE
PM 10
LÁTKY DOPADAJÍCÍ NA ZEM
IMISE
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
LOSANGELSKÝ SMOG
KOUŘ, SPALOVÁNÍ UHLÍ
POUŽITÉ ZDROJE
 Autor prezentace Ing. Jolana Juřicová
 Foto autorka

similar documents