Renesanční zahrada

Report
Renesanční zahrada/ A renaissance
garden
Autor: Hana Brázdilová
Datum: 1. 5. 2013
Cílový ročník: 7.
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací obor: Dějepis, CLIL
Tematický okruh: Život v renesanci
Téma: Zahrada v renesanci / A garden in renaissance
Metodický list/anotace: žáci se seznámí s podobou zahrady v renesanci, a to
anglicky, odpoví na několik otázek kladených česky, které ověří jejich nabyté
znalosti
Jazyk: čeština / angličtina
Očekávaný výstup: uvede charakteristické rysy renesanční architektury a příklady
renesanční kultury
Speciální vzdělávací potřeby: žádné
Druh učebního materiálu: prezentace
Cílová skupina: žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 15 let
Gardens in renaissance
Villa di Castello, Florence, 1480
Cortile del Belvedere, Vatican Palace in Roma,
designed by Donato Bramante in 16th century
Gardens in renaissance
• fountains and water tricks
• „Bosco sacro“ – „Sacred Wood“ filled with
allegorical statues of animals, giants and fantastic
creatures
• „Giardino Segreto“ – The Secret Garden – a
private garden for reading, writing or quiet
conversations
• „Semplici“ – „Simples“ – medicinal plants and
herbs
• parterres
Fountains (Villa d´Este, Tivoli, Italy)
Sacro Bosco (Park of the Monsters =
Garden of Bomarzo, Lazio, Italy)
It was intended
not to please,
but to astonish
many larger-than-life sculptures
The Secret Garden (Palazzo
Piccolomini, Pienza, Tuscany, Italy)
First botanical gardens
• Pisa, Padova, Firenze
Parterres
• symmetrical and geometric planting beds
Château de Bloys, about 1570
Villa Lante, central Italy
Gardens in Fontainebleau
King Louis XIV
hunting near
the Palace of
Fontainebleau
Chenonceau and its gardens
Reneissance gardens in our country
Kratochvíle
Bučovice
Château de Villandry
• created like a renaissance garden in the
beginning of 20th century
Úkoly:
1) Ve kterých zemích najdete ještě dnes
renesanční zahrady?
2) Který rys spojuje renesanční stavbu a
renesanční zahradu?
3) Jaké další znaky má renesanční zahrada?
Použité zdroje
Knihy
• Dvořáček, Petr: Historické zahrady. 1. vydání. Praha: KMa s.
r. o., 2007. ISBN 978-80-7309-433-1
• Dvořáček, Petr: Naše nejkrásnější zahrady. 1. vydání.
Olomouc: Rubico, 2008. ISBN 978-80-7346-091-4
• Holmesová, Caroline: Umění zahrad. Přel. Zlata Kufnerová.
1. vydání. Praha: Euromedia Group – Knižní klub, 2002.
ISBN 80-242-0872-5
Slovník
• Fronek, Josef. Velký česko-anglický slovník. Praha: LEDA, s. r.
o., 2000. ISBN 80-85927-54-3
Použité zdroje
Webové stránky
• DW. Château de Villandry. [online]. c2002, [cit. 2013-05-01]. Dostupný z:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Villandry
• Europe22. Park of the Monsters. [online]. c2009, [cit. 2013-05-01].
Dostupný z: http://en.wikipedia.org/wiki/Park_of_the_Monsters
• Mervyn. Villa d´Este. [online]. c2004, [cit. 2013-04-29]. Dostupný z:
http://en.wikipedia.org/wiki/Villa_d%27Este
• Sarmad. Fountain. [online]. c2003, [cit. 2013-04-29]. Dostupný z:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fountain
• SiefkinDR. Gardens of the French Renaissance. c2009, [cit. 2013-05-01].
http://en.wikipedia.org/wiki/Gardens_of_the_French_Renaissance
• SiefkinDR. Italian Renaissance garden. [online]. c2009, [cit. 2013-04-29].
Dostupný z: http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Renaissance_garden
• Wetman. Cortile del Belvedere. [online]. c2006, [cit. 2013-04-29].
Dostupný z: http://en.wikipedia.org/wiki/Cortile_del_Belvedere
Zdroje obrázků
•
•
•
•
•
•
•
Snímek s. 3 (Cortile del Belvedere): Chwe. [online]. Volné dílo dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cortile.del.belvedere.1.jpg
Snímek s. 3 (Villa di Castello): Sailko. [online]. Volné dílo dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Castello_utens.jpg
Snímek s. 5 (The Rometta Fountain): Владимир Шеляпин. [online]. Dostupné pod licencí CC
BY-SA na www: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fountain_Rometta_IMG_4167.jpg
Snímek s. 5 (The Hundred Fountains). Arpingstone. [online]. Volné dílo dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:One.hundred.fountain.at.villa.d%27este.arp.jpg
Snímek s. 5 (Oval Fountain). DMY. Dostupné pod licencí CC BY-SA na www:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Villa_d_Este1.jpg
Snímek s. 5 (Villa d´Este - fountains). Mmxbass. [online]. Volné dílo dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Villa_d%27Este_01.jpg
Snímek s. 6 (Orcus mouth): Alejo2083. [online]. Dostupné pod licencí CC BY-SA na www:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bomarzo_parco_mostri_orco.jpg
Zdroje obrázků 2
•
•
•
•
•
•
•
•
Snímek s. 6 (Dragon with Lions): Alejo2083. [online]. Dostupné pod licencí CC BY-SA na www:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bomarzo_parco_mostri_drago_con_leoni.jpg
Snímek s. 6 (Hannibal´s elephant): Alejo2083. [online]. Dostupné pod licencí CC BY-SA na
www: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bomarzo_parco_mostri_elefante.jpg
Snímek s. 7: Entoaggie09. [online]. Dostupné pod licencí CC BY-SA na www:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Piccolomini_Gardens.JPG
Snímek s. 8: Esculapio. [online]. Volné dílo dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Orto_dei_semplici_PD_01.jpg
Snímek s. 9: Sir Gawain. [online]. Volné dílo dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SchlossBloisDuCerceauVogelperspektive.jpg
Snímek s. 10: Oxxo (an overview). [online]. Dostupné pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Villa_Lante_Jardins.jpg
Snímek s. 10: Imperialista (a fontain). [online]. Dostupné pod licencí CC BY-SA na www:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jardins_da_Villa_Lante_em_Bagnaia1.jpg
Snímek s. 11: Dcoetzee. [online]. Volné dílo dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pierre-Denis_Martin__View_of_the_Ch%C3%A2teau_de_Fontainebleau_-_Google_Art_Project.jpg
Zdroje obrázků 3
•
•
•
•
•
•
Snímek s. 12 (Chenonceau - Diane di Poitiers´ gardens): Shizhao. [online]. Volné dílo dostupné
z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chateau_chenonceau_fr.jpg
Snímek s. 12 (Chenonceau - View from Catherine de Medici's garden): Sir Gawain. [online].
Dostupné pod licencí CC BY-SA na www: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chenonceau02.jpg
Snímek s. 13: Esperanto-klubo Písek. [online]. Dostupné pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kratochv%C3%ADle.gardeno.kaj.akvofosajo.JPG
Snímek s. 13 (Bučovice): Kirisnik. [online]. Volné dílo dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ka%C5%A1na_na_n%C3%A1dvo%C5%99%C3%AD_z%C3
%A1mku.jpg
Snímek s. 14 (Villandry): Jean-Christophe BENOIST. [online]. Dostupné pod licencí CC BY na
www: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chateau-Villandry-JardinsEtChateau.jpg
Snímek s. 14 (Villandry – detail): BotMultichillT. [online]. Dostupné pod licencí CC BY-SA na
www: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chateau_Villandry_garden,_Loire_Valley,_2004.JPG
Děkuji vám za pozornost.

similar documents