Výroba cukru

Report
VÝROBA CUKRU
Nikola Borovková
9.třída
HISTORIE
V polovině 19. století bylo
na území Čech, Moravy a
Slezska asi 400 cukrovarů.
Mezi nejznámější patřil
cukrovar v Židlochovicích,
kde byla vynalezena
difuze (rozptylování částic
v prostoru), a cukrovar v
Dačicích, kde vznikl
kostkový cukr.
CUKR ….
….. je přírodní sladidlo, sladká poživatina. Chemicky je to sacharóza, tedy
disacharid složený z jedné molekuly glukózy a jedné molekuly fruktózy. Vyrábí se v
cukrovarech, hlavně z cukrové třtiny a z cukrové řepy a dodává se na trh v
krystalech, prášku, kostkách atd. Světová produkce cukru činí kolem 160 milionů
tun ročně a cukr je tak hospodářsky velmi významná komodita.
Výroba cukru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Řepa se nejprve v mechanické pračce zbavuje nečistot a poté
se váží.
Takto připravené bulvy se krájí na tenké hranoly, tzv. řízky,
které se extrahují vodou při zvýšené teplotě.
Získaná šťáva se čistí přídavkem vápenného mléka tzv.
čiřením.
Tak se získá lehká šťáva a z ní odpařením části vody
zahuštěná těžká šťáva, která obsahuje 61-67 % sacharózy.
Těžká šťáva se zahřívá na bod krystalizace, tedy na stav, kdy
se po skončení varu vylučují krystaly cukru.
Opakovanou krystalizací se získá surový cukr, který obsahuje
96 % sacharózy.
Dále se čistí rafinací (bělením). Teprve teď se balí a dostává
na trh.
Použití cukru …
Potravinářství - sladidlo
Biotechnologie – výroba
ethanolu
Farmacie- regulátor chuti
Děkuji Vám za pozornost !
Použité zdroje :
www.google.cz
www.wikipedia.com

similar documents