Vlnění - Základní škola Emila Zátopka, Zlín

Report
Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín
EU PENÍZE ŠKOLÁM
OP VK- 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1395
Název projektu: Škola a sport
VY_32_INOVACE_337
Autor DUM: Irena Heimová
Datum (období), kdy byl materiál vytvořen: březen 2013
Ročník, pro který je materiál vytvořen: 9. ročník
Vzdělávací oblast, obor, tematický okruh, téma: Člověk a příroda, fyzika, EM záření
Anotace-metodický list: Žáci pochopí, co je to vlnění a jak se v látkách šíří. Uvědomí si, které jevy kolem nás jsou
spjaty s vlněním. Seznámí se s novými veličinami vlnová délka a frekvence vlnění. Naučí se rozlišovat dva základní druhy
vlnění. Prezentace v progrmau PowerPoint.
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských
zařízení. Jakékoliv další využití podléhá Autorskému zákonu.
Vlnění
• Je jedním z nejrozšířenějších jevů
• S vlněním se setkáváme v podobě zvuku,
světla, rozhlasového či televizního vysílání
Vlnění může být:
1. Mechanické
• Zdrojem je mechanický oscilátor (kyvadlo, závaží na pružině,
kmitající struna, blána…
• Prostředí musí být pružné,
• Vzniká v látkách všech skupenství a jeho příčinou je existence
vazebních sil mezi částicemi prostředí, kterým se vlnění šíří
• Např. zvuk, kámen vhozený do vody
1. Mechanické vlnění
• Mechanické vlnění vznikne, vhodíme-li kámen do rybníka.
• Vlny v rybníce se projevují tak, že částice na hladině střídavě
klesají a stoupají
• Vlny brzy vymizí, aby se šířily dál, museli bychom povrch
vody neustále rozkmitávat.
• Kde se člověk v poslední době setkal s velmi ničivým
vlněním tohoto typu?
• Dalším druhem mechanického vlnění jsou
zvukové vlny.
• Při šíření zvuku kmitají částice vzduchu.
• Zdrojem zvuku je nějaké kmitající těleso.
Vlnění může být:
2. Elektromagnetické
• Vznikají kmitáním částic s elektrickým nábojem – tedy
necháme-li vodičem procházet střídavé proudy o
vysokém kmitočtu, bude takový vodič vysílat
elektromagnetické vlny (anténa).
• Elektromagnetické vlnění se šíří rychlostí světla
c=300 000 km/s.
• Šíří se i vakuem
• Např. světlo, radiové vlny, UV záření, infračervené
záření atd.
Základní veličiny
•
•
•
•
•
Vlnu znázorňujeme sinusoidou
λ-vlnová délka – vzdálenost mezi sousedními vrcholy vlny
Jednotka 1m
1nm (nanometr)=10-9m
1pm (pikometr)=10-12m
Vlny lišící se vlnovou délkou
Základní veličiny
f – kmitočet (frekvence)
f=c/λ
Jednotka 1 Hz (1 hertz)
Kmitočet udává kolik kmitů vykoná těleso za 1s.
Druhy vlnění:
1. Postupné vlnění příčné
Body kmitají kolmo na směr šíření vlnění
Elektromagnetické vlnění je příčné
Druhy vlnění:
2. Postupné vlnění podélné
Body kmitají kolmo ve směru, kterým vlnění postupuje
Podélným vlněním se v pružných látkách šíří např. zvuk
Dochází k zhušťování a zřeďování kmitajících bodů
Šíření vln není spojeno s přenosem
látky.
Vlněním se však přenáší energie
Zdroje
•
•
•
•
http://www.army.cz/images/id_8001_9000/8753/radar/obr/1-2.jpg
http://www.oskole.sk/userfiles/image/fyzika/zvuk2.jpg
http://www.helago-cz.cz/public/content-images/cz/product/19989.jpg
http://www.steiner.cz/david/akustika/obr02.gif

similar documents