Založení fiktivní firmy

Report
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Hodonín
Založení fiktivní firmy
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0266
Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_ZiJ_FF_3OA_02
Autor
Ing. Jiří Žídek
Tematický celek
Založení fiktivní firmy
Ročník
3.
Datum tvorby
6. 10. 2013
Anotace
Prezentace slouží jako podpora při výuce v předmětu Fiktivní firma.
Metodický pokyn
Prezentace slouží jako podpora při výuce s použitím projektoru nebo
programu typu Master Eye.
Založení fiktivní firmy
Na rozdíl od skutečné firmy je založení fiktivní firmy mírně
zjednodušené.
Kromě založení bankovního účtu probíhá veškerá
komunikace s Centrem fiktivních firem. Korespondence s
CEFIFem probíhá pouze elektronicky, podpisy se neověřují.
Volby při zakládání fiktivní firmy
Při zakládání fiktivní firmy musíme rozhodnout o:
• Právní formě fiktivní firmy.
• Předmětu podnikání.
• Názvu fiktivní firmy (nelze použít název, který již některá
fiktivní firma používá).
CD CEFIF
Na každý školní rok vydává CEFIF CD s nejdůležitějšími
pokyny pro fiktivní firmy a s potřebnými formuláři.
Na tomto CD naleznete též informace a formuláře potřebné
pro založení fiktivní firmy.
Obsah CD naleznete na disku P: v adresáři
Zadani\Zidek\FIF_2013_14\CD_CEFIF
FIKTIVNÍ BANKY
Fiktivní firma se neobejde bez fiktivního bankovního
účtu. Fiktivní banky provozují školy jako v rámci
fiktivní firmy. Jedinou výjimkou je CEFIFBANKA,
kterou provozuje CEFIF.
Běžný účet je třeba založit co nejdříve, ihned poté, co
CEFIF přidělí nově vzniklé firmě IČ.
ZAKLÁDACÍ DOKUMENTY
Při zakládání právnické osoby je třeba CEFIFu zaslat:
•
•
•
•
•
•
jednotný registrační formulář s přílohami pro živnostenský úřad
návrh na zápis do obchodního rejstříku
společenskou smlouvu
zápis z ustavující valné hromady
prohlášení správce vkladu
čestná prohlášení členů statutárního orgánu
ZAKLÁDACÍ DOKUMENTY
FYZICKÉ OSOBY
Při zakládání fyzické osoby se zasílá
jednotný registrační formulář s přílohami.
Přílohy u právnické i fyzické osoby závisí na rozsáhlosti dat
firmy, na počtu předmětů podnikání atd.
OHLAŠOVACÍ POVINNOST
Při zakládání firmy vzniká ohlašovací povinnost vůči některým úřadům a
organizacím. Je třeba vyplnit a odeslat:
•
•
•
•
•
přihlášku plátce daně,
přihlášku plátce DPH pro finanční úřad,
přihlášku do registru zaměstnavatelů u právnické osoby
přihlášku a evidenční list zaměstnavatele u právnických osob
přihlášku k zákonné odpovědnosti za případně způsobenou škodu, pokud má fiktivní
firmy alespoň jednoho zaměstnance pro komerční Pojišťovnu CEFIF (v reálné praxi
zajišťuje pojišťovna Kooperativa).
POŘADÍ ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ
PŘI ZALOŽENÍ FIRMY
Při zakládání fiktivní firmy je vhodné dodržet následující pořadí:
•
•
•
•
•
•
•
•
Dotazník informačnímu středisku CEFIF,
banka – nečekejte na založení účtu a pokračujte dalším úřadem,
živnostenský úřad,
u právnických osob obchodní rejstřík ,
správa sociálního zabezpečení,
zdravotní pojišťovna,
finanční úřad,
pojišťovna CEFIF.
Použité zdroje
1. NUV, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, materiály CEFIF dostupné na:
http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/centrum-fiktivnich-firem.
2. NUV, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, materiály CEFIF dostupné na: CD CEFIF 2013-14.
3. FISTAV, s.r.o. – fiktivní firma při Gymnáziu a Obchodní akademii Hodonín: materiály
vytvořené vyučujícím a studenty fiktivní firmy FISTAV, s.r.o.
4. Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Hodonín: Školní vzdělávací program Obchodní akademie Hodonín, platnost od 1. 9. 2012,
strany 172 – 176.

similar documents