Hloubková stabilizace

Report
Jan Andrle
Brno 2014



jednoznačně definovaný bod, ke kterému je
přiřazena výška
výška musí být dalším měřením
reprodukovatelná
dlouhodobá trvalost, stabilita a odolnost
značek
a) přirozené značky – vyhlazené plošky v rostlé
skále
b) kovové značky – litinové, bronzové, z
nerezové oceli

čepové

hřebové

ostatní, především historické (např.
roubíkové)
čepová nivelační značka
hřebová nivelační značka







skalní stabilizace
hloubková stabilizace
podzemní nivelační kámen
tyčová stabilizace
nástěnná stabilizace
nivelační kámen
jiná stabilizace


hřebová, nebo
čepová značka
osazená přímo do
skály
u ZNB často
varianta vyhlazené
plošky, nebo
skalního výčnělku


obvykle hřebová značka osazená do betonového
jádra v ocelové pažnici
v případě pevného podloží ve větších hloubkách


nivelační kámen s
hřebovou značkou
osazenou shora
osazen v pevném
podloží obvykle asi
2m pod úroveň
terénu


hřebová značka umístěná na horním
konci tyčí zarážených do země
v případě pevného podloží ve větších
hloubkách

Obvykle čepová
značka umístěná ve
stěně budovy.

hřebová, nebo
čepová značka
zasazená do
nivelačního kamene
na povrchu

hřebová, nebo
čepová značka
zasazená ve
specifickém objektu
(balvan, kaplička,
most, patka
sloupu,atd.)

WEIGEL, Josef. Vyšší geodézie II: Základní
výškové bodové pole. Brno, 2007.

similar documents