prezentace ke stažení zde

Report
PREZENTACE ORGANIZACE
PROGRESPO – progresivní sociální poradenství
Jana Pokorná – zaměstnavatelka lidí se zdravotním
postižením
Mgr. Jana Pokorná
Progrespo – Progresivní sociální poradenství
Náměstí 17. Listopadu 520, 294 71 Benátky nad Jizerou
Tel: 775 114 625
O NÁS
• Hlavním cílem naší společnosti je dát lidem s postižením placenou práci,
abychom je tím podpořili v přechodu z ústavní péče do samostatnějšího způsobu
života
• Tento „ samostatný“ způsob života je však mnohem náročnější a placené
zaměstnání je pro tento život podmínkou
• Je nezbytné vyhledávat takovou pracovní náplň, aby ji lidé se zdravotním
postižením (především mentálním) mohli vykonávat pravidelně s ohledem na druh
a míru postižení a s přihlédnutím ke kvalitě výrobků.
NAŠE AKTIVITY
• Agentura zprostředkování zaměstnávání osob se zdravotním postižením
• Legální přefakturace
• Zajištění náhradního plnění postavené na míru zákazníkovi
• Látkové, ručně zdobené tašky,
• Dárkové předměty, především z keramiky a dřeva
Mgr. Jana Pokorná
Progrespo – Progresivní sociální poradenství
Náměstí 17. Listopadu 520, 294 71 Benátky nad Jizerou
Tel: 775 114 625
REFERENCE
 Zaměstnáváme 100% lidí s těžším zdravotním postižením.
 Vlastníme Povolení MPSV ke zprostředkovatelské činnosti pro všechny druhy prací ve všech
oborech na dobu neurčitou (Rozhodnutí čj.: 2010/731 - 422/5).
 Jsme zaregistrováni v katalogu na integrovaném portálu MPSV (http://portal.mpsv.cz/,
odkaz pro zaměstnavatele, zaměstnávání OZP, katalog zaměstnavatelů, do vyhledávače zadat
IČ 65458826)
 V roce 2007 jsme zaměstnali prvních 6 zaměstnanců se zdravotním postižením na výrobu
reklamních keramických předmětů
 V roce 2011 zaměstnáváme 22 zaměstnanců s mentálním postižením ve třech různých
dílnách (Stará Boleslav a Praha 6).
ZÁVĚREM
Velkou satisfakcí naší práce je vidět spokojeného samostatného člověka s mentálním
postižením, který si sám řídí svůj život, plánuje si volný čas a s upřímnou radostí pracuje.
Zakoupením našich výrobků podpoříte placenou práci lidí s postižením. Podpořte je společně
s námi.
Mgr. Jana Pokorná
Progrespo – Progresivní sociální poradenství
Náměstí 17. Listopadu 520, 294 71 Benátky nad Jizerou
Tel: 775 114 625
CO NÁBÍZÍME
• Náhradní plnění formou odběru výrobků či služeb dle dohody postavené na míru
zákazníkovi.
• Zprostředkování zaměstnanců OZP, včetně odborného poradenství (prověřené
uchazeče o zaměstnání OZP, zajištění osobních schůzek za přítomnosti našeho
sociálního pracovníka, poradenství v oblasti mzdové agendy a personalistiky, odborné
sociální poradenství, možnosti čerpání příspěvků úřadů práce, atd.)
• Poradenství při výběru vhodné pracovní náplně, případně zajištění osobní asistence
pro zaměstnance OZP, pro odběratele bezplatná služba
• Dárkové předměty vlastní výroby, které zhotovili lidé s mentálním postižením
(látkové ručně batikované tašky, keramické předměty, obrázky, sošky..)
• V roce 2011 jsme dosáhli 7,89 přepočteného počtu zaměstnanců s těžším
zdravotním postižením, tudíž si u nás můžete uplatnit náhradní plnění ve
výši až 6.627.600,-- Kč (čímž na odvodech do státního rozpočtu můžete ušetřit až
2.313.000,--Kč) (Náhradní plnění v odběru 166.082,-- Vám ušetří odvod do státního
rozpočtu za jednoho zaměstnance ve výši 59.315,--Kč).
Mgr. Jana Pokorná
Progrespo – Progresivní sociální poradenství
Náměstí 17. Listopadu 520, 294 71 Benátky nad Jizerou
Tel: 775 114 625
NOVINKY V RÁMCI SOCIÁLNÍ REFORMY PLATNÉ OD LEDNA 2012 (http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/25) :
• pro zamezení tzv. přefakturace se stanovil limit, do kterého budou moci zaměstnavatelé své výrobky
nebo služby pro účely plnění povinného podílu poskytovat. Objem těchto výrobků nebo služeb se
omezuje částkou 36 násobku průměrné mzdy (cca 840 tisíc Kč za přepočtenou osobu)
Nabízíme zprostředkování zaměstnanců s těžším zdravotním postižením a zajištění jejich
komplexní péče na Vašem externím pracovišti, které pro Vás kompletně zajistíme
Povinnosti:
• platit mzdu při 0,75 úvazku jedné osoby ročně cca 52 000,-- Kč ročně.
• platit provozní náklady na materiál, nájem, energie cca 24 000,-- Kč ročně.
• platit příspěvky na osobní asistenci Vašeho nového zaměstnance cca 24 000,-- Kč ročně (lze hradit i
formou sponzorského daru).
Výhody:
• Slevy na daních z příjmů 45 000,-- za rok
• Splnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením ve výši 133 458,--Kč (zaměstnanci s
těžším zdravotním postižením, ti co berou plný invalidní důchod, se do tohoto podílu započítávají 3x)
• Zisk výrobků, na jejichž podobě se předem domluvíme
• Poradenský servis ohledně zaměstnávání OZP zdarma
Zaměstnáním jedné osoby na 0,75 úvazek uspoříte na odvodech do státního rozpočtu
78 458,--Kč a navíc získáte originální výrobky, které mohou být označeny Vaším logem
a informacemi o podporování lidí s mentálním postižením.
Mgr. Jana Pokorná
Progrespo – Progresivní sociální poradenství
Náměstí 17. Listopadu 520, 294 71 Benátky nad Jizerou
Tel: 775 114 625
Mgr. Jana Pokorná
Progrespo – Progresivní sociální poradenství
Náměstí 17. Listopadu 520, 294 71 Benátky nad Jizerou
Tel: 775 114 625

similar documents