Plemena prasat

Report
Plemena prasat
Ing. Jiří Moliš
Střední škola zemědělská a
přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm
Původ plemen prasat
• Základem pro vznik zušlechtěných a
ušlechtilých plemen prasat byla domestikace
• a) divokého prasete evropského
• b) divokého prasete středozemního
• c) divokého prasete asijského
Bílá plemena prasat
Česká landrase
• Plemeno většího tělesného rámce vyšlechtěno v
ČR.Kostra jemnější s velmi dobrým osvalením.Hlava
lehčí,uši klopené.Konstituce jemnější s vysokým
stupněm odolnosti vůči stresům.Ž.h. kance 300-320
kg,prasnice 230-250 kg.Má velmi dobré reprodukční
vlastnosti,vysokou růstovou intenzitu.Konverze
živin a masná užitkovost velmi dobrá.Průměrný
denní přírůstek 1250 g,55-58% libové
svaloviny,spotřeba KS na1 kg přírůstku do2,3 kg.
České výrazně masné
• Plemeno vyšlectěné v ČR.Má střední až větší tělesný
rámec,hlavu jemnou,velmidobré osvalení plece a
kýty.Ž.h. kance 300 kg,prasnice 220 kg.Průměrný
denní přírůstek 1100 g při spotřebě KS na 1 kg
přírůstku do 2,4 kg.V jatečné půlce 58-60 % libové
svaloviny s 1,5 % intramuskulárního tuku.Populace
byla uznána jako samostatné plemeno v roce 1991.
České bílé ušlechtilé
• V roce 1927 byla v ČR zahájena tvorba tohoto
plemene kombinačním křížením z původních
regionálních plemen pomocí importovaných
německých a anglických plemen.Má střední až větší
tělesný rámec,mírně prohnutou hlavu se
vzpřímeným uchem.Dobře vyvinuté masné partie
na jemné kostře.Výborná růstová schopnost a
reprodukční vlastnosti.Ž.h. kance 300-320 kg a
prasnice220-250 kg.Průměr.denní přírůstek 1250
g,2,3 kg KS na kg přírůstku.55 % libové svaloviny při
1,8 % intramuskulárního tuku.
Bílé otcovské
• Je otcovskou linií českého bílého ušlechtilého
plemene výraznějšího masného typu s mediální
rýhou na hřbetě a zádi.Střední až velký tělesný
rámec,mohutnější pevná kostra.Ž.h.kance 320
kg,prasnice220 kg.Plemeno vzniklo vČR v 90.letech
20.století pomocí velkého bílého prasete z Anglie a
výběrem výrazně masných prasat matěřské
populace.Průměrný přírůstek 1100g,spotřeba KS na
kg přírůstku do 2,4 kg,58-60% libové svaloviny v
jateč.trupu s 1,8 % intramuskulárního tuku.
Barevná plemena prasat
• Přeštické
• Vznik plemene v roce 1964 v okolí Přeštic u Plzně v
ČR.Chov je v současnosti omezen pro nižší podíl
libového masa.Zařazeno jako genetický zdroj.Má
střední rámec,hlava krk a zadní část těla černá,uši
klopené.V krajině kohoutku bílý pruh až na přední
končetiny.Ž.h. kance 275,prasnice245
kg.Sádelnomasné,rané plemeno všestranné
užitkovosti,odolné s výbornými mateřskými
vlastnostmi,plodností a mléčností.Nad 85 kg začíná
rychle tučnět.
• Duroc
• Plemeno vzniklo v USA.Velký tělesný
rámec,ž.h.prasnice 300 kg a kance 350 kg.Má
červenohnědou barvu různé intenzity.Zvláštností
jsou poloklopené uši na lehce prohnuté
hlavě.Robustní ,rané plemeno.Jateč.tělo dobře
zmasilé s podílem svaloviny 57 %.vynikající
mateřské vlastnosti a dobrá mléčnost.Odolná proti
stresu.
Pietrain
• Plemeno bylo uznáno v Belgii v roce 1951.Plemeno
středního tělesného rámce,ž.h.kance 280 kg a
prasnice 260 kg.Základní barva světle šedá s
nepravidelnými černými či tmavě hnědými
skvrnami.Nápadně široké plece a mohutné
kýty.Proto se mu říká ,, prase 4 šunek ´´.Střední
konverze krmiva a vysoká citlivost ke stresu,probíhá
selekce na omezení této citlivosti.Porážková
hmotnost 95 kg bývá dosažena okolo 180 dnů.
Hampshire
• Bylo vyšlechtěno v USA z anglického sedlového
prasete.Proto se uznávají samostatná plemena
hampshire amerického a anglického typu.Má střední
tělesný rámec ž.h. kance 320 kg a prasnice 280
kg.Hlava,krk a zadní část těla je černá,hruď a přední
končetiny bílé.Hlava je mohutnější s prohnutou nosní
linií.Přímouché plemeno.Odolné,robustní plemeno s
dobrou plodností a mateř.vlastnostmi.Přírůstek okolo
800g s podílem svaloviny v jateč.trupu až 60%.Halotan
negativní s vynikající kvalitou masa.V USA
nejrozšířenější plemeno.
• V Evropě mají širší populaci i další plemena prasat
ale prakticky bez vlivu na chov prasat u nás.
• Známá jsou např.: Cornwal,Berkshire,Švábskohalské,Staketé bentheimské a varianty landrase.
• Méně chovaná jsou některá plemena
atraktivnějšího vzhledu např. plemeno vietnamské
chované jako zájmové plemeno.Je malého
těl.rámce,ž.h.kance 60-70 kg.Mají náchylnost k
extrémnímu protučnění.Plodnost je vysoká.
• Původní vietnamská a čínská prasata jsou v
současnosti intenzívně šlechtěna s jinými plemeny
pro zvětšení tělesného rámce a zlepšení kvality
masa. Můžeme se tedy už nyní setkat s výsledky
např. plemena šanghajské bílé,beijingské
černé,harbinské bílé nebo nový huai.
• Známé je také maďarské plemeno
MANGALICA.Jedná se o sádelnaté plemeno s
výraznou kadeřavou srstí díky níž dobře snáší nízké i
vysoké teploty.V Maďarsku je chováno jako genová
rezerva.Skromné plemeno velkého tělesného
rámce.Ž.h. kance až 350 kg.
• Zvláštností je také Göttingenské miniprase.Chovají
se také jako hobby zvířata a někdy i v bytě.Není to
však vhodné pro zvířata ani pro člověka.Snad jen na
ukázku dvě barevné varianty.
Bez ranní kávičky bude ten den stát za pendrek
!
•Děkuji za pozornost.

similar documents