Inteligentny dom

Report
Projekt grupa „LEWA”
Autor:
Kacper Kasperkiewicz
Kinga Gładysiak
PROJEKT „INTELIGENTNY DOM” – wizja.
Wersja:
1.1
Data:
23.02.2012r
Inteligentny
dom
Projekt zespołowy
Grupa I
Cele do zrealizowania
Sterowanie oświetleniem
Centralne sterowanie oświetleniem w domu i w ogrodzie.
Można wybrać różne scenariusze oświetlenia bądź indywidualne ściemnianie.
Cele do zrealizowania
Sterowanie żaluzjami i roletami
 Rolety zewnętrzne mogą być sterowane w funkcji
czasu
Sterowanie osłonami zewnętrznymi w funkcji wiatru, natężenia oświetlenia
zewnętrznego i deszczu
Cele do zrealizowania
Sterowanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją
Automatyczne i optymalne sterowanie ogrzewaniem
odpowiadające sposobom użytkowania pomieszczenia i
potrzebom użytkownika
Okna mogą być otwierane zgodnie z wymaganiami
Cele do zrealizowania
Obsługa i wizualizacja
Łatwa wizualizacja i integracja systemów audio i kamer
monitorujących
Prezentacja i sterowanie wszystkich systemów domowych z zamontowanego
na ścianie wyświetlacza
Cele do zrealizowania
Ochrona i bezpieczeństwo
Monitorowanie wejścia (kamera)
Meldowanie o otwartych oknach, drzwiach, zbitych
szybach włamaniach, detekcji dymu
Zapobieganie potencjalnym włamaniom poprzez włączenie
całego oświetlenia w całym domu (panika)
Symulacja obecności w domu za pośrednictwem włączania
oświetlenia w funkcji czasu
Cele do zrealizowania
Sterowanie urządzeniami Audio/Video
Zdalne sterowanie muzyką z każdego miejsca w
domu
Zdalne sterowanie każdego pomieszczenia
Cele do zrealizowania
Pozostałe funkcje
Informowanie o poziomie oleju opałowego w
zbiorniku
Podlewanie trawnika i roślin w ogrodzie
Regulacja wilgotności w garażu
Inteligentne sterowanie bramami garażowymi
Informowanie o warunkach atmosferycznych
Raporty SMS
Cele do zrealizowania
Priorytety:
1. Czerwone
2. Pomarańczowe
3. Zielone
4. Białe
Standard i magistrala
1. Jedyny na świecie otwarty standard dla sterowania instalacjami domów i
budynków
2. Nie izoluje żadnych urządzeń gwarantując porozumiewanie się ich w jednym
wspólnym języku
3. Niezależna od producentów urządzeń magistralnych i aplikacji
4. 20 lat doświadczenia (wywodzi się z EIB, EHS i BatiBUS)
Standard i magistrala
5. Niezawodne, sprawdzone rozwiązania
6. Ogromny wybór urządzeń i producentów
7. Dostępne kompletne linie stylistyczne kompatybilne z liniami standardowego
zasilania 230V i oświetlenia.
Standard i magistrala
8. Ujednoliconego systemu bez potrzeby instalowania centrali sterowniczej
9. Możliwość swobodnej rozbudowy
10. Niemal dowolna topologia sieci
11. Ograniczona ilość niezbędnych przewodów

similar documents